btw specificatie inkoopfacturen

 

btw specificatie inkoopfacturen.

Bij een van mijn opdrachtgevers (webshop) worden alle inkoopfacturen met een volgnummer ingeboekt op een lijst in het crediteurenbeheer. Het crediteurenbeheer is gekoppeld aan het crediteurenbestand waardoor er bij de betaling rekening wordt gehouden met de betalingstermijn op deze manier wordt goed gebruik gemaakt van het leverancierskrediet.

Zodra een betaling wordt verricht wordt het volgnummer op de lijst inkoopfacturen geplaatst alle relevante gegevens worden automatisch opgehaald uit de lijst crediteurenbeheer. vervolgens worden de betalingsgegevens vermeld en de betaalde btw uitgerekend. Door de formules SOMMEN.ALS wordt de btw per maand en per inkoopcategorie uitgerekend.

crediteur1

 

Het rekenmodel bestaat uit de tabbladen Crediteurenbeheer en Inkoopfacturen. Bij het plaatje hierboven zijn de kolommen E t/m H dichtgeschoven (hier staande adresgegevens) Door het invullen van het crediteurennummer worden de gegevens van de bijbehorende crediteur opgehaald in kolom I vindt U de betalingstermijn in dagen. Alle vervallen posten vindt U terug in kolom P.  Het crediteurenbestand zit verborgen onder het crediteurenbeheer.

crediteur2

 

Voor de boekingen op het tabblad inkoopfacturen is er nog een categorieschema aangemaakt.

crediteur3

 

Zodra een betalingstermijn is verstreken worden alle gegevens van betreffende factuur d.m.v. het volgnummer overgeheveld naar de lijst inkoopfacturen.

inkoopfacturen1

 

i.v.m. de grote van het plaatje vindt U het hieronder gesplitst.

inkoopfacturen2

 

Door het volgnummer in te vullen worden alle gegevens automatisch ingevuld. Onder de kolom rekeningnummers moet U nog het categorienummer invullen en de betaal datum, het maandnummer wordt automatisch uitgerekend en hebben we nodig voor de btw specificatie er maand. Heeft U meerdere posten met verschillende btw percentage dan zult U de factuur moeten splitsen over verschillende regels.

inkoopfacturen3

 

U geeft nog aan of betaling per kas of bank heeft plaatsgevonden als |U de btw via dit bestand wil verrekenen moet U nog in vullen  L – H of 0. Vervolgens wordt de btw voor U uitgerekend.

inkoopfacturen specificatie

 

Hierboven vindt U de specificatie per maand en daar ging het op deze pagina eigenlijk over. Hieronder vindt U de uitleg hoe je dit door Ms Excel kunt laten uitrekenen.

specificatie1

 

Vanwege de grote van bovenstaand plaatje vindt U ze hieronder gesplitst.

specificatie2

 

In kolom H wordt het categorienummer vermeld in gebruik zijn 10 -20 en 30. In de bovenste cel hier direct boven    10 =Crediteurenbeheer!L415 en er naast staat =Crediteurenbeheer!M415. Dit zijn de cel adressen waar deze zijn te vinden: Op het tabblad crediteurenbeheer helemaal onderaan rechts. De bovenste opzet regels met 10 t/m 100. Inkoop hoog tarief t/m Omschrijving maken we 12 keer aan voor iedere maand hebben we deze specificatie nodig. Waar bedragen moeten worden opgeteld gebruik ik de zelfde kolommen als boven in  Kolom O en P hebben boven en onder dezelfde inhoud.

Dit doen we ook met de kolommen waar de btw wordt uitgerekend: R t/m U. In de kolommen X en Z worden per categorie de bedragen zonder btw uitgerekend.

specificatie3

 

Om de formules duidelijk over te laten komen zet ik de plaatsjes nogmaals neer:

specificatie2

Kolom H en I  10 =Crediteurenbeheer!L415 en er naast staat =Crediteurenbeheer!M415.

Kolom O (waar 1500,00 euro staat) :  Optellen als aan 2 voorwaarden wordt voldaan.

=SOMMEN.ALS($O$5:$O$568;$K$5:$K$568;$K573;$H$5:$H$568;$H573)

uitgespitst:

  • ($O$5:$O$568;   de bedragen moeten worden opgeteld in kolom O regel 5 – 568
  • $K$5:$K$568;    het maandnummer staat in kolom K regel 5 – 568, dwz alle regels waar het gevraagde maandnummer in staat
  • $K573;                    opgezocht moet worden maand nummer in cel K573, in de regel er onder bij in kopen 10 dat is regel K574
  • $H$5:$H$568;   het categorienummer staat in kolom H regel 5 – 568 dwz alle regels waar het gevraagde categorienummer in staat
  • $H573)                   opgezocht moet worden categorienummer vooraan op de regel (10)

Kolom  P

=SOMMEN.ALS($P$5:$P$568;$K$5:$K$568;$K573;$H$5:$H$568;$H573)

Als je bovenstaande formule met de eerste vergelijkt is alleen het voorste deel veranderd, je zou hem dus naar rechts kunnen kopiëren en dan steeds het voorste deel aanpassen. Kijk maar hieronder bij het btw gedeelte

specificatie3

kolom R: =SOMMEN.ALS($R$5:$R$568;$K$5:$K$568;$K573;$H$5:$H$568;$H573)

je ziet alleen het eerste deel ($R$5:$R$568; is anders ten opzichte van de bovenstaande formules.

Kolom X =O573-(R573+S573) hier wordt het bedrag in kolom O verminderd met de bedragen uit kolom R en S.

De kosten van dit rekenmodel bedragen 25,00 euro meer info via de contact pagina.

 

Niet gevonden wat U zocht:

x