debiteuren-crediteurenbeheer

debiteuren-crediteurenbeheer.

Ms Excel Rekenmodel Trika® Debiteuren- en crediteurenbeheer

Heeft U wel eens uitgerekend wat U aan (bank)kosten kunt besparen als al Uw afnemers op tijd betalen. Door gebruik te maken van het Trika ® rekenmodel debiteurenbeheer heeft U direct zicht op de posten waarvan de betalingstermijn is verstreken U kunt dan ook direct actie ondernemen door een herinnering of een aanmaning te sturen. Heeft U met verschillende afnemers verschillende betalingstermijnen afgesproken, geen probleem dit rekenmodel voorziet ook daarin. Het debiteurenbestand voorziet zelfs in een jaaroverzicht waarin U iedere bij iedere debiteur zijn betalingshistorie kunt bekijken. De geringe investering in dit rekenmodel is te verwaarlozen.

Uw debiteuren- en of administratiebeheer verwerkt in 1 overzichtelijk Ms Excel bestand versie 2018:

In de laatste Update debiteuren- en crediteurenbeheer heb ik bijna alle verbetervoorstellen van gebruikers kunnen verwerken. U krijgt 1 overzichtelijk Excel rekenmodel

bestaande uit de volgende tabbladen

 • relatiebeheer.
 • boekingslijst.
 • btw overzicht.
 • gebruiksadviezen

 

Tabblad relatiebeheer:

Dit rekenmodel is een eenmalige investering U kunt het ieder jaar weer opnieuw aanmaken. Wilt U alleen debiteurenbeheer of ook crediteurenbeheer voor beiden kunt U deze aanmaken. Als U op dit tabblad de afgesproken betalingstermijnen in dagen vermeld (in Kolom J) Heeft U een compleet overzicht van de jaarcijfers, de nog openstaande posten en de posten die reeds zijn vervallen.

relatiebestand open

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Tabblad Boekingslijst

Op de boekingslijst wordt ieder factuur vermeld. U vult het relatienummer in. (De blauwe kolommen zijn berekende velden.) U vermeld factuurnummer, factuur bedrag en factuur datum, de vervaldatum wordt automatisch uitgerekend. U kunt een eventuele kortingspercentage invoeren en de btw wordt voor U uitgerekend. U kunt op 2 betalingsdatums een bedrag invullen. In kolom W en Y vindt de openstaand en vervallen posten terug. In cel B2 kunt U een relatienummer invullen voor een overzicht in het lopende jaar. In de verborgen kolom P wordt per boeking het maandnummer uitgerekend, deze wordt gebruikt voor de specificatie op het tabblad btw

De boekingslijst is ingericht als tabel, U kunt op iedere kolomkop filteren

boekingslijst

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Laatste aanpassing aan dit rekenmodel: een gebruiker vond het makkelijk als er een overzicht per week uitgehaald zou kunnen worden. Dit heb ik als volgt opgelost: Naast de kolom vervallen dagen heb ik een kolom gemaakt die het weeknummer uitrekent waarin de vervaldatum voorkomt. Deze wordt uitgerekend in kolom J (plaatje hieronder) . De huidige dag wordt uitgerekend in regel2, Op regel 2 kolom I wordt het huidige weeknummer uitgerekend. Met het ingebouwde filter in de kolomkoppen kunt U bij weeknummer een lijst opvragen van de gewenste week.

 

debcrewknr

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

 

Tabblad btw specificatie:

Afhankelijk of U het rekenmodel gebruikt voor debiteurenbeheer of crediteurenbeheer krijgt U op het tabblad btw specificatie de ontvangen of de te betalen btw per maand in onderstaand overzicht

btw overzicht

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Met dit rekenmodel heeft U dagelijks zicht op alle openstaande facturen en kunt U direct de juiste beslissingen nemen.

Dit rekenmodel wordt uitgeleverd zonder paswoord en kunt U daardoor eventueel verder aanpassen aan Uw wensen. Het rekenmodel is geregistreerd als Trika® rekenmodel Debiteuren- & Crediteurenbeheer, is uitsluitend bestemd voor Uw eigen gebruik, U mag het niet verkopen of op een website ter download aanbieden.

Meer info of bestellen via mailcontact

Bestelcode TRIKA DC-2016-001                     Euro 17,50   geschikt voor alle versies van Ms Excel. (er zijn geen macro’s gebruikt) en daardoor ook bruikbaar met Open Office

download hier een pdf bestand: Uitleg van het Trika Debiteuren- Crediteurenbeheer 2016

==================================================================

interessante links over debiteuren en crediteurenbeheer:

voorbeeldbrief aanmaning downloaden vanaf de website E-legal.nl

 

Debiteurenbeheer uitbesteden een voorbeeld van de kosten

Zoekt U meer inzicht over alle lopende contracten en behaal daardoor mogelijk interessante besparingen!!!!!!

contractenbeheer.
Krijg meer inzicht in de contractuele afspraken en verlaag de exploitatie en of investeringskosten en……………………… vergeten contracten zouden wel eens extra geld kunnen kosten.
Weet U bv van onderstaande contracten de jaarlijkse kosten en de verval data?
 • Huurcontracten
 • Leasecontracten
 • Personeelscontracten
 • Detacheringscontracten
 • servicecontracten
 • telefoon en internet contracten
 • Onderhoudscontracten
 • Verzekeringscontracten
 • Huurcontracten
 • enz. enz.
Met behulp van het MS Excel rekenmodel contractbeheer heeft U direct inzicht in alle lopende contracten, de verval data en de eventuele besparingen bij contractwisseling. bezoek mijn webpagina contractenbeheer.

 
 Niet gevonden wat U zocht:

 x