Hypotheek berekeningen.

Hypotheek berekeningen.

Deze berekeningen zijn verdeelt over 2 webpagina’s. kijkt U rechts in de alfabetische lijst webpagina’s onder de H

Bereken U woonlasten met onderstaande gratis Hypotheeklastencalculators voor lineaire hypotheek, annuïteiten hypotheek en aflossingsvrije hypotheek. Alles over rente middeling en een gratis download rente middeling. Bereken Uw vaste maandlast (annuïteit) met 3 verschillende rente percentages met het speciale rekenmodel wat U hier kunt downloaden. Alle gratis downloads zijn voorzien van een paswoord.

De lineaire hypotheek is een hypotheekvorm waarbij u de hypotheeklening gedurende de looptijd van de hypotheek aflost. Dit gebeurt op basis van gelijke periodieke aflossingen:

looptijd 30 jaar: het hypotheek bedrag wordt gedeeld door 360 maanden. Dit zijn de aflossingsbedragen, de aflossingsbedragen zijn de hele looptijd het zelfde. Per maand wordt de rente berekend over de nog opstaande hypotheekschuld. In het begin zijn de bruto en maandlasten heel hoog. Naarmate er afgelost wordt dalen de bruto en netto maandlasten. Onder de kolom aflossing ziet U dat de aflossing van de hypotheek iedere maand het zelfde is. In dit schema is geen rekening gehouden met bijkomende kosten zoals bv verzekeringen die maandelijks terug komen.

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Ms Excel rekenmodel Lineaire hypotheek

 • U vult alleen de gele gekleurde cellen in: Hoogte vd Hypotheek, rente per jaar, looptijd in maanden en de aanvangsdatum
 • Om het belasting voordeel uit te rekenen kunt U het % van het belasting tarief opgeven
 • Alle cellen onder de kolomkoppen zijn berekende cellen, waarin U niets mag wijzigen.
 • In het voorbeeld hierboven is gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een extra aflossing (bij deze hypotheek verstrekker is 10% mogelijk)
 • U ziet in Maand 360 dat het hypotheek bedrag direct wordt herberekend, zo ook de rente en aflossing per maand en tevens uiterst rechts de Bruto en netto  lasten.
 • De laatste maand wordt in het groen weergegeven

 

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

In onderstaand voorbeeld is wordt de hypotheek berekend over een looptijd van 20 jaar (240 maanden)Hieronder vindt U een voorbeeld van de zelfde hypotheek met een looptijd van 20 jaar (240 maanden).

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

De maand kolom wordt aflopend weergegeven. Hier onder ziet U de laatste termijn maand 1 van 240 maanden

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

U kunt het rekenmodel Lineaire hypotheek berekening hier gratis downloaden:   lineaire-hypotheek-aflossingen-PW-3-010717-1

Dit rekenmodel is voorzien van cel bescherming met paswoord , U kunt geen formules beschadigen. Het paswoord wordt niet vrijgegeven. Dit rekenmodel is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik, het mag niet verkocht worden of op een website ter download worden aangeboden.
===========================================================================================================================

De annuïteiten hypotheek is een hypotheekvorm waarbij de hypotheeklening gedurende de looptijd een vaste maandelijkse maandlast kent. Deze maandlast ook wel annuïteit genoemd wordt berekend met een ingewikkelde formule. (U vindt hem op de webpagina financiële functies) voor een juiste berekening zijn nodig: hypotheekbedrag – hypotheekrente (percentage wordt deel) – looptijd en de annuïteit.

annuithyp

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

 MS Excel rekenmodel Annuïteitenhypotheek

 • U vult alleen de gele gekleurde cellen in: Hypotheekbedrag, rente per jaar, looptijd en aanvangsdatum.
 • Om het belasting voordeel uit te rekenen kunt U het % van het belasting tarief opgeven
 • Bijna alle cellen onder de kolomkoppen zijn berekende cellen, waarin U niets mag wijzigen.
 • De eerste kolom kunt U gebruiken voor Extra aflossingen

 

Excel  rekenmodel annuïteiten hypotheek kunt U hier gratis downloaden: Annuiteitenhypotheek-aflossingen-update 030717

Dit rekenmodel is voorzien van cel bescherming met paswoord, U kunt geen formules beschadigen. Het paswoord wordt niet vrijgegeven\

========================================================================================================================


Lineaire en Annuïteiten hypotheek beiden in 1 rekenmodel

 • Ms Excel rekenmodellen met een overzicht pagina waarbij U beiden hypotheken tot in de toekomst kunt vergelijken.
 • U kunt per maand de hypotheek rente Uw Uw belasting tarief veranderen.
 • Met het bovenste invulscherm heeft U direct zicht op de hypotheek stand
 • U heeft direct een opgave van de  betaalde rente en het bedrag wat reeds is afgelost.
 • Ook heeft U zicht het totale belasting voordeel. De bruto en netto lasten
 • Bij beiden hypotheken kunt U in de eerste kolom op ieder gewenst moment extra aflossingen plaatsen, deze worden direct door gerekend.
 • Moet U de hypotheek verhogen i.v.m. met uitkoop ex partner, dan kunt U het extra hypotheek bedrag negatief in de eerste kolom plaatsen, waarmee de hypotheek direct wordt herberekend. Veranderd er op dat moment ook iets aan de rente, dan past U die ook direct op dezelfde regel aan

tabblad Annuïteiten Hypotheek

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

De maandkolom telt terug in maandnummers. Bij maandnummer 1 ziet U door de groene arcering het einde van de berekeningen

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

werkwijze overzicht van een door U opgegeven periode (overzicht regels 1 t/m 3)

U vult in:

 • Aanvangsdatum.
 • Bedrag van de hypotheek.
 • Rente percentage
 • looptijd
 • en het voor U geldende belasting tarief.
 • Hiermee wordt de complete database gevuld


klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

tabblad Lineaire hypotheek

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

tabblad Vergelijkingsoverzicht:

Als U op beiden rekenmodellen in deze Excel werkmap De Hypotheek gegevens heeft ingevuld, kunt U de eventuele verschillen op onderstaan overzicht bekijken. U kunt in het onderste gedeelte een aantal maanden opgeven in het voorbeeld 60 (5 jaar) en daardoor verschillende financiële cijfers met elkaar vergelijken.

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Het rekenmodel bestaat uit 3 tabbladen: rekenmodel Annuïteiten Hypotheek en rekenmodel Lineaire Hypotheek en het vergelijkingsoverzicht Dit rekenmodel is voorzien van een paswoord, dit wordt niet vrijgegeven. Het rekenmodel is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mag niet verkocht of op een website ter download worden aangeboden/De bronvermelding is gebruikt in een autorisatiesleutel. Weghalen van de bronvermelding vernietigd de autorisatiesleutel formules geven dan niet de juiste waarden. Dit rekenmodel kost 17,50 euro. Bestellen: Bestelling en of meer info

Voor zakelijk gebruik is een aanpassing van de autorisatiesleutel nodig, vraag om de mogelijkheden.

=======================================================================================================================

De aflossingsvrije hypotheek is een hypotheek waarbij je niets aflost maar alleen rente betaald. Al deze hypotheken die voor januari 2013 zijn afgesloten mogen de betaalde rente nog van de belasting aftrekken. Na 1 januari 2013 is dit niet meer mogelijk. Na afloop van de looptijd bestaat nog steeds de hypotheek schuld. De schuld moet je in 1 keer aan het eind van de looptijd aflossen met geld dat je zelf bij elkaar hebt gespaard. Bijvoorbeeld met een levensverzekering, de winst bij de verkoop van je woning, of een spaar- of beleggingstegoed.

aflossvrij

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

In bovenstaand MS Excel rekenmodel Aflossingsvrije hypotheek vult U alleen de gele gekleurde cellen in. Bijna alle cellen onder de kolomkoppen zijn berekende cellen, waarin U niets mag wijzigen. Alleen als het belasting tarief moet worden aangepast, verandert U dat in de betreffende maand, alle maanden eronder worden dan automatisch aangepast. Wilt U het rekenmodel gebruiken om de kosten te vergelijken bij oversluiten, maak dan verschillende kopieën in dezelfde werkmap: Hoe: rechtsklik met de muis op het tabblad kies in het keuzeschermpje voor kopie maken in dezelfde map.Extra aflossingen die U tussentijds verricht kunt U in de eerste kolom plaatsen, deze aflossingen worden dan automatisch in de betreffende maand van de rest hypotheek schuld afgetrokken. Met eventuele kosten houdt dit rekenmodel geen rekening. Bereken gratis Uw woonlasten met de hypotheeklastencalculator voor een aflossingsvrije hypotheek. die U hier kunt downloaden als RAR bestand: Aflossingsvrije hypotheek update 02-09-15

Dit rekenmodel is voorzien van cel bescherming met paswoord, U kunt geen formules beschadigen. Het paswoord wordt niet vrijgegeven

====================================================================================================================

Meer info: onderstaande websites zijn net als ik onafhankelijk en daarom een bezoekje waard

Kijkt U ook even op deze webpagina: einde spaarhypotheek

Kijkt U ook even op het hypotheek forum, maak een account aan en praat gratis mee.

Wat zegt de financiële autoriteit over hypotheken: http://www.afm.nl/nl/consumenten/producten/hypotheek.aspx

======================================================================================================================

Excel functie om annuïteiten te berekenen een voorbeeld

In onderstaand MS Excel rekenmodel annuïteiten berekeningen kunt U de maandlast (annuïteit) uitrekenen bij 3 verschillende rentes op jaarbasis. De bruine cellen kunt U aanpassen. Op de 2e afbeelding ziet U de functie argumenten, er is geklikt in de cel waar -544,03 staat.

annuiteit berekenen.De Excel functie  BET

annuiteit functieargumentenHet bestandje maandlast annuïteit uitrekenen. downloaden. Meer financiële functies van Excel en een download vindt U op mijn webpagina financiële functies Excel

Dit rekenmodel is voorzien van cel bescherming met paswoord, U kunt geen formules beschadigen. Het paswoord wordt niet vrijgegeven

=====================================================================================================================

Rentemiddeling.

Rentemiddeling. Stel Uw hypotheekrente is erg hoog ten opzichte van de markt. i.v.m de boeterente is het erg kostbaar Uw hypotheek over te sluiten naar een andere, voordeliger hypotheekverstrekker, zou rentemiddeling niet een oplossing kunnen zijn. Rentemiddeling wordt door veel hypotheekverstrekkers aangeboden als extra faciliteit bij Uw hypotheek. Hoe werkt rentemiddeling eigenlijk.

 

De hogere rente die U nu betaalt over Uw hypotheek wordt gemiddeld met de huidige, markt hypotheekrente Terwijl er ook rekening wordt gehouden met Uw huidige hypotheekrente. Er is een sommetje voor:

A – huidige contractrente x restant maanden oud hypotheek contract

B- Marktrente x aantal maanden van het nieuwe hypotheekcontract –        ….restant maanden oud hypotheekcontract

C- Aantal maanden van het nieuwe contract

de formule wordt dan A+B/C=middelingsrente

Deze berekening heb ik meegenomen in onderstaand MS Excel rekenmodel rentemiddeling. Gebruik het slechts als indicatie want het zou zo maar kunnen dat er meerdere rekenmethoden bestaan (als de zon schijnt kun je bij de bank een paraplu lenen, maar als het regent willen ze hem z.s.m. terug hebben)

middeling

Het MS Excel rekenmodel rentemiddeling kunt U hier als RAR bestand downloaden:rentemiddeling

Dit rekenmodel is voorzien van cel bescherming met paswoord, U kunt geen formules beschadigen. Het paswoord wordt niet vrijgegeven

==========================================================================================================================

Verschil tussen nominale en effectieve rente uitrekenen:

nomieneffectU vindt de download hier: nominale effectieve rente

Dit rekenmodel is voorzien van cel bescherming met paswoord, U kunt geen formules beschadigen. Het paswoord wordt niet vrijgegeven

==================================================================================================================

Ms Excel rekenmodel kosten koper:

In het bovenste gedeelte van het rekenmodel Vult U A en B in, voor de overige kosten gaat U naar de 2e afbeelding.

kostkoper1

Voor de overige kosten past U kolom D en E in naar Uw situatie, U heeft een aantal reserve regels voor het geval ik iets ben vergeten, de nummers van de nummers van de kosten posten vermeld U boven onder C

kostkoper2

De download vindt U hier: rekenmodel kosten koper

Dit rekenmodel is voorzien van cel bescherming met paswoord, U kunt geen formules beschadigen. Het paswoord wordt niet vrijgegeven

===================================================================================================================

 


De rekenmodellen betreffende hypotheek berekeningen zijn gratis te downloaden. Deze modellen zijn geregistreerd als mijn intellectueel eigendom en daarom voorzien van een paswoord.

Gezien de vele mailtjes betreffende een aanpassing bied ik de mogelijkheid een compleet rekenmodel zonder paswoord te kopen bestaande uit:

 • Annuïteiten hypotheek.
 • Lineaire hypotheek
 • Aflossingsvrije hypotheek
 • Aflossingsvrije- of Annuïteiten hypotheek.
 • Rente middeling
 • Rekenmodel kosten koper
 • Excel functie om Annuïteiten te berekenen
 • Nominale en effectieve rente

De kosten bedragen 49.50 euro. De enige voorwaarden zijn:

U mag deze rekenmodellen niet via een website ter download of te koop aanbieden.

dit rekenmodel wordt verzonden direct na ontvangst van de betaling. Bestellen via: mail contact

—————————————————————————————————————–

Mogelijk vindt U op onderstaande pagina’s nog meer waardevolle  info

Niet gevonden wat U zocht:

.