inkoop verkoop en voorraad administratie

Inkoop- Verkoop en voorraadadministratie met kas- en bankboek

Inkoop verkoop en voorraad administratie met behulp Ms Excel. U verkoopt via Marktplaats en of Ebay en twijfelt of u zich moet kwalificeren als ondernemer, U kunt hier zien waar u als ondernemer aan voldoen moet. Wellicht kunt u de inkomsten zien als inkomsten uit overige werkzaamheden.

MP tabs

Het is natuurlijk raadzaam om van Uw verdiensten een administratie bij te houden. Mocht de belastingdienst inzage willen hebben in  Uw activiteiten op Marktplaats en of E-bay, dan heeft U met het Trika® MP administratie rekenmodel het juiste gereedschap. Dit pakket is natuurlijk ook goed bruikbaar voor een kleinschalige webwinkel.

Trika® MP Excel administratie rekenmodel.
Het rekenmodel bestaat uit een aantal tabbladen die onderling met elkaar zijn verbonden:

  • Verkooplijst. Hierin plaatst U alle verkopen
  • Bank.              Uw bankboek
  • Kas.                 Uw kasboek
  • Inkooplijst.   Uw inkoop en voorraadlijst steeds up to date
  • Crediteuren.  Overzicht van alle openstaande rekeningen met bijbehorende  vervaldatums.
  • Specificatie.  Bekijk per dag Uw financiële situatie
  • Categorie.     specificeer Uw verschillende kosten

———————————————————————————————————————

MP inkooplijst

De Inkoop- voorraadlijst:

Op de inkooplijst plaatst U al de te verkopen artikelen. Door de inkoopprijzen en de verkoopprijzen op deze lijst te vermelden kunt U bij de specificatie per dag Uw financiële positie bekijken. De inkooplijst houdt voor U de voorraad bij. De verkopen worden direct van de voorraad afgeboekt. Als U de kolom uiterste minimum aantal gebruikt wordt U d.m.v de rode accentuering direct geattendeerd het artikel bij te bestellen. De voorraadlijst bevat 400 regels.MP verkooplijst

De verkooplijst.

Iedere verkoop die U op de lijst plaatst krijgt een uniek referentie nummer. Door het artikelnummer in te vullen wordt het artikel met de bijbehorende prijs automatisch opgezocht. U geeft het aantal stuks op en de totaalprijs wordt ingevuld. Bent U btw plichtig en komt de betaling per bank binnen dan wordt de btw voor U uitgerekend. Als het artikel wordt opgehaald, wordt de btw automatisch in het kasboek berekend zodra U de contante verkoop heeft geboekt. Het uniek referentie nummer gebruikt U als als verwijzing in kas en bankboek. Geheel rechts kunt U de betaaldatum vermelden en aangeven of het artikel is opgehaald of verzonden.
Alle contante verkopen worden geaccentueerd met een rood balkje als geheugen steuntje om betreffende order bij ophalen in het kasboek te vermelden. De verkooplijst bevat 1100 regels.MP verkooplijst

De verkooplijst met btw verwerking.

De btw verwerking: De btw wordt in de verkooplijst bijgehouden. Als voorbeeld: De verkoop van de computers hierboven. De btw wordt berekend in de verkooplijst. In het kasboek boekt U alleen het bruto bedrag. Bij contante aankoop per kas wordt de btw berekend in het kasboek.

———————————————————————————————————–

Het Kasboek

MP kasboek
.

In de eerste regel van het kasboek plaats U het kas saldo. Dit is vereist om een juiste berekening van Uw financiële situatie in de specificatie te krijgen. Als U een H of een L plaats in de code kolom wordt van de betreffende boeking de btw berekend. Van de 2 boekingen hierboven is de btw op de verkooplijst berekend. Zie referentie nummer op de verkooplijst. Bij alle inkomende posten worden de regels groen. Bij alle uitgaven worden de regels rood van kleur. Het kasboek bevat 1040 regels.


Het bankboek.

MP bankboek
.

Omdat van de ontvangsten de btw reeds op de verkooplijst is verwerkt. Is bij het bankboek gekozen voor handmatige berekening van de btw. Bij alle uitgaande betalingen kunt U de btw overnemen van de factuur. Ook in het bankboek worden de boekingsregels groen of rood afhankelijk of het een ontvangst of een betaling is.
Het bankboek bevat 1400 regels

Het bankboek met btw verwerking

MP bankboek
.

Als U btw plichtig bent vult U de bijbehorende btw in.


Crediteurenlijst.

 

MP crediteur
.

Koopt U zelf vaak op rekening, dan kunt U de crediteurenlijst in gebruik nemen. Door de betalingstermijn per leverancier in te vullen wordt U automatisch geattendeerd op de vervallen posten. De crediteurenlijst bevat 400 regels.

—————————————————————————————————————–

EXCEL FACTUUR.

Op 3 december werd onderstaande factuur aan het bestand toegevoegd.MP fact boven

MP factuur onder

 

De factuur is gekoppeld aan de voorraadlijst. Zodra U het artikel nummer op de factuur plaatst wordt de omschrijving en de prijs opgezocht en ingevoerd. De factuur moet U opslaan als sjabloon. Zie webpagina sjabloon tips.

Specificatie:

MP spec

Op de specificatie kunt U per dag Uw financiële situatie bekijken. U kunt de verkoopresultaten bekijken en de bijbehorende bruto winst. Tevens vindt U een opgave van door U gemaakte kosten. Bent U btw  plichtig: In het onderste gedeelte vindt U de btw administratie van het lopende jaar. U kunt ook de btw verplichtingen per maand bekijken door het nummer van de maand in te voeren.

Aanwijzingen om een dergelijke administratie op te zetten:

  • Op de pagina tips, rekenen met datum en tijden vindt U uitleg betreffende het vinden van de BTW verplichtingen per maand. De bovenstaande verkooplijst is als voorbeeld gebruikt.
  • Op de pagina tips, logische functies in excel vindt U uitleg betreffende de werkwijze om de verkochte artikelen automatisch van de voorraad af te schrijven. De verkooplijst en de inkooplijst van bovenstaand bestand zijn  als voorbeeld gebruikt.
  • Liever kant en klaar kopen, zie dan onderstaande bestel informatie

Indien U dit rekenmodel als uitgangspunt voor Uw administratie wilt gaan gebruiken dan heb ik al veel voorbereidend werk verricht (23 uur) Een compleet werkende versie zonder paswoord kost 19,90 euro. Meer info of bestellen via de contact pagina

Het programma is een geregistreerd rekenmodel en mag uitsluitend voor eigen gebruik worden aangepast.Het mag niet worden verspreid, gekopieerd of op een website ter download worden aangeboden. Na Uw bestelling ontvangt U een bevestiging per mail. Direct na ontvangst van Uw betaling wordt dit rekenmodel naar U gemaild.