rekenmodel verhuur huizen en kamers

Rekenmodel Verhuur huizen en kamers.

Rekenmodel verhuur huizen en kamers speciaal ontwikkeld in Ms Excel. 

 • Duidelijk en overzichtelijk.
 • Simpele invoer van gegevens zoals  Verhuuradressen, huurders en huurprijzen.
 • Het rekenmodel is zelfs voor iemand met weinig  Excel ervaring simpel in te richten. Hieronder vindt U de schermvoorbeelden en de uitleg.

Het rekenmodel bestaat uit 5 tabbladen. 

 • Huizenbestand.
 • Huurdersbestand.
 • Jaaroverzicht.
 • Huurderskaart
 • btw administratie

tabbladenverhuurrekenmodel

Huizenbestand:

 • In onderstaande tabel worden alle verhuurobjecten ingevoerd.
 • Iedere regel heeft zijn eigen ID-nummer.Waaraan een verhuurobject is gekoppeld.
 • Door het invullen van het ID-nummer op het jaaroverzicht wordt het verhuurobject in de berekeningsmodule opgenomen.
 • Voor ieder object wat U opneemt in het jaaroverzicht zijn steeds 9 verhuurregels beschikbaar.
 • In principe is het mogelijk om per verhuurobject de administratie te voeren voor 9 kamer verhuurders.
 • Indien een verhuurobject slechts 1 huurder heeft kunt U de lege regels dichtschuiven.
 • In kolom D geeft U met en X aan of het object btw belast is. Deze X vindt U terug in kolom D op het jaaroverzicht

Op deze manier kunt U dit rekenmodel geheel aanpassen naar de bij U geldende situatie: U verhuurt alleen huizen en geen kamers, U heeft per object slechts 1 regel nodig, de overbodige regels kunt U dichtschuiven. (hoe: voorbeeld tip 1) Krijgt U middel in het jaar een nieuwe huurder, dan kunt U daar een lege regel voor in gebruik nemen. Hiermee blijft dan de administratie van de vorige huurder beschikbaar.

Met btw belaste verhuur objecten:

Bij objecten die btw belast zijn geeft U dat aan in het huizenbestand met een X in de achterste kolom. Zodra U het jaaroverzicht aanmaakt door de objectnummers in kolom A in te vullen wordt automatisch in kolom D aangegeven of het object btw belast is. Alle betalingen van deze objecten worden in een apart rekenmodel verwerkt en zijn doorgekoppeld aan het  tabblad btw administratie. Op het 2e plaatje hieronder ziet U deze rekenmodule.

Uiterst recht op het jaaroverzicht tussen kolommen DD en DQ vindt U de rekenmodule btw, omdat U daar verder geen aanpassingen mag maken is dit gedeelte verborgen.

lijst huurders linker gedeelte.

In onderstaande tabel worden alle huurders opgenomen. U kunt er ook de aanvangsdatum van de huurovereenkomst kwijt. Tevens dient U de aanvangshuur te vermelden. Door het ID-nummers van de huurder in het jaaroverzicht op te nemen worden de huurder en de huurprijs in de berekeningsmodule opgenomen. Als je op het kruisje klikt wordt kolom D geopend en kunt Uw eventueel eigen nummering invoeren.

 

huurdersbestand linkshuurders bestand rechter gedeelte:

In het huurders bestand is nog extra ruimte voor aanvullende informatie van de huurder.

huurdersbestand rechts

Jaaroverzicht

Hieronder vindt U het jaaroverzicht. Voor ieder verhuurobject zijn 9 regels beschikbaar.

Instellen:

 • In de bovenste regel vult U het nummer in van het te verhuren object.
 • Het adres en de eventuele btw code wordt automatisch ingevuld.
 • Vervolgens kunt U onder het  objectnummer tot 9 verschillende huurders invullen.
 • Zodra U het huurdersnummer heeft ingevuld wordt de overeengekomen huurprijs ingevuld inclusief het jaaroverzicht huren
 • regels die U niet gebruikt schuift U dicht

In het voorbeeld hieronder heeft Bergstraat 2 slechts 1 huurder. Terwijl op de Brabantlaan 59C  4 verschillende kamerbewoners wonen. U heeft steeds 9 regels per object. In het eerste voorbeeld zijn 8 regels dichtgeschoven in het 2e voorbeeld 5 regels.

jaaroverzichttabelhuisenhuurders

Rekenmodules maand betalingen:

In het jaaroverzicht vindt U het maandoverzicht huren en  12 rekenmodules maandelijkse huurbetalingen. Door op het plusje te klikken opent U steeds de lopende maand. Doordat alle betalingen aan elkaar zijn gekoppeld kunt U volstaan met het openen van de lopende maand. Eventuele achterstanden in betalingen zijn  direct zichtbaar in elke rekenmodule maandelijkse huurbetaling.

jaaroverzichtgroepen

Maandoverzicht huren:

Hieronder vindt U de rekenmodule maandelijkse huurprijzen per verhuurobject. Als voor een object de huurprijs bv in de maand april wordt gewijzigd past U de prijs aan in de maand april. Alle achterliggende maanden worden dan automatisch aangepast. Gaat er een huurder in september weg, verander bij deze huurder de huurprijs in 0,00 euro. Een maak voor de nieuwe huurder een nieuwe regel aan verander januari in 0,00 euro Alle maanden staan nu op 0,00 euro pas de huurprijs aan in de maand van aanvang huur, alle nog te komen maanden worden weer aangepast naar deze huurprijs. De correcte huurverplichtingen zijn uiteraard ook door gelinkt naar de modules huurprijs per maand

jaaroverzichthuurprijzen

Verwerking vertrekkende huurder en nieuwe huurder:

Bij vertrek van een huurder zet U in de maand van vertrek op 0 euro. Zodra U de nieuwe huurder in het huurdersbestand heeft geplaatst, geeft U hem het volgnummer van het huurhuis. In het voorbeeld nr. 1. U gebruikt een nieuwe regel in het jaaroverzicht en plaatst het huurders Id nr in de eerste kolom U zet de maand januari op 0 euro en in de maand van ingang huur plaatst U de huurprijs die U in de 3e kolom ziet staan. In de maandelijkse huurmodules worden bij de vertrekkende huurder geen huurprijzen meer doorberekend na de maand van vertrek. Terwijl bij de nieuwe huurder de huurprijs ingaat in de maandmodule waarbij de huur aanvangt.

 

Rekenmodel huurprijs per maand

Hieronder vindt U de een voorbeeld van een maand berekeningsmodule. U kunt steeds per regel 2 betalingen momenten per maand boeken. Een eventueel openstaand saldo wordt automatisch meegenomen naar de volgende maand. Bij een openstaand saldo is er sprake van een achterstand in de betalingen deze cel wordt automatisch rood van kleur.

januariroodsaldo

Totalisering betalingen en achterstanden:

Onderaan elke maand berekeningsmodule vindt een een totaal overzicht van de de te ontvangen huur, de betalingen in de 2 betaalkolommen en de eventuele huur achterstanden. De achterstanden worden in het rood aangegeven.

maandspecDe maand totalen vindt U weer terug in de jaar specificatie: Achter aan recht vindt U ook nog een totalisering per verhuur object

Tabblad btw administratie:

Heeft U objecten die btw belast zijn dan kan dit rekenmodel dit geheel voor U bijhouden. Heeft U geen btw verplichtingen, dan kunt U dit blad ook verbergen. Dit schema geeft per maand alle huurontvangsten weer.

 • 1e en 2e betaalmoment en het totaal hiervan zijn alle betalingen die U geboekt heeft in het schema.(totaal wel en niet btw belaste objecten)
 • De btw belaste huurontvangsten worden automatisch uitgefilterd als U dat heeft ingesteld met een X op de lijst huizenbestand.
 • In de achterste kolom vindt U de huurontvangsten niet btw gerelateerd

Hieronder vindt U 2 schermafdrukken van de huurderskaart.

huurderskaartbovenonderste deel van de huurderskaart met betalingsgeschiedenis van het lopend jaar

huurderskaartonder

Door het huurders ID-nummer in te vullen. worden het verhuurobject en de bijbehorende huurder opgezocht. In het onderste gedeelte van de huurderskaart vindt U alle maandelijkse betalingen en bijbehorende betaal data terug. In het middelste gedeelte vindt U de overeengekomen huurprijzen per maand en de totale betalingen per maand

Het Trika® rekenmodel verhuur huizen en kamers is maatwerk en kan eventueel voor U verder worden aangepast.In deze uitvoering kunt U tot 44 verhuurobjecten administreren.Waarbij Ieder verhuurobject 9 regels heeft. Op aanvraag kan ik dit rekenmodel voor U uitbreiden

 Controle mogelijkheden van huurontvangsten:

Op het jaaroverzicht waar U de ontvangsten bijhoud vindt U onder iedere maand een compleet overzicht van de te ontvangen huurpenningen en de de totalen van de ontvangsten (per maand zijn er 2 betaalmogelijkheden. Aan de rechterzijde heeft U per maand zicht op de nog openstaande bedragen. In de onderste regel vindt U de totaal ontvangsten uit het btw overzicht. In het btw overzicht vindt U een specificatie huur ontvangsten uitgesplitst per maand:

 • alle huur ontvangsten.
 • alle huurontvangsten niet btw belast.
 • alle huurontvangsten btw belast.

Jaaroverzicht ontvangsten en eventuele achterstanden huurpenningen per object

Uiterst rechts op het jaar overzicht vindt U een 3 tal kolommen: totaal te ontvangen huur, Alle ontvangen huurbetalingen en totaal openstaand bedrag per object

Verbergen of zichtbaar maken van regels in een Excel werkmap

Voor ieder adres heeft U 9 regels beschikbaar voor eventuele huurders. De niet gebruikte regels kunt U dicht vouwen en indien nodig weer zichtbaar maken. Zie onderstaand voorbeelden.

In onderstaand voorbeeld selecteert U regel 28 t/m 46 en rechtsklik met de muis ergens tussen de regels die U zichtbaar wil hebben. In het keuze scherm wat zich nu opent selecteert U zichtbaar maken.

zichtbaarmaken

 Hier onder vindt U het resultaat.

geopend

De regels die u hierna niet meer nodig hebt kunt U op dezelfde weer verbergen.

Het Trika® rekenmodel verhuur huizen en kamers wordt geleverd zonder paswoord U kunt het eventueel verder aanpassen naar eigen idee. U mag het echter niet verkopen of ter download aanbieden. Deze versie is ingericht voor de verhuuradministratie tot 42 objecten.  Dit rekenmodel kunt U instellen voor de verhuur van alleen huizen, of alleen kamer verhuur of een combinatie van beiden

Bestelcode huis/kamer 2017-01                             Euro 75,00.


 

Update voor verhuurbeheer van verhuurobjecten voor verschillende eigenaren:

Vanaf 20 februari 2017 is via deze website ook een versie te leveren voor het beheer van tot 150 verschillende verhuurobjecten. Dit rekenmodel is te gebruiken voor Alleen verhuur huizen of Alleen verhuur kamers of een combinatie van beiden. U kunt per verhuurobject opgeven of het object wel of niet btw belast is. Met dit rekenmodel kunt U de verhuuradministratie van 1 tot maximaal 15 verschillende eigenaren beheren. De kosten liggen net onder de 200 euro. Download hier TrikaHuizen en Kamers 150-2017 om kennis te maken met deze nieuwe versie.  Bestelcode is huis/kamer 150-2017   Als U gebruiker ben van mijn vorige versie sinds 2016 of 2017 dan worden die kosten in mindering op de nieuwe versie gebracht

 

Er is ook een rekenmodel kosten en baten onroerend goed,  maatwerk afgestemd op Uw situatie (U vindt het hier)

Meer info of bestellen via mailcontact

 

Niet gevonden wat U zocht:

x