rekentool thuiszorg ort/dienstlijst

Rekentool Thuiszorg en Verpleeg- en verzorgingshuis.  Dienstlijst/ort   (berekeningen van de Onregelmatigheidstoeslag volgens c.a.o. TZ-VVT)

Met deze rekentool kunt U een dienstlijst samenstellen en wordt tevens de onregelmatigheidstoeslag uitgerekend. Ook wordt de eventuele feestdagentoeslag, een opgenomen vakantiedag en ziekte dagen in de eindberekening meegenomen. U kunt in het rooster tot meer dan 200 verschillende medewerkers plaatsen. Het rekenmodel is bedoeld als sjabloon voor maandelijks gebruik. Voor de berekening van de onregelmatige uren na 24:00 uur wordt gebruik gemaakt van en macro.

Dit rekenmodel bestaat uit de volgende tabbladen:

  • Tabblad Ort Calculator ( de planner).
  • Tabblad medewerkers
  • Tabblad maandoverzicht medewerkers
  • Tabblad Dienstlijst

Ort Calculator Linkerzijde.

Als U de datum invult wordt in een verborgen kolom het dagnummer uitgerekend. bv maandag =1  zondag = 7, aan de hand van deze nummering worden de onregelmatige uren in de juiste kolommen geplaatst. In de kantlijn van het rekenmodel kunt U nog een code opgeven voor Z = Ziek – V = Vakantiedag, met code 10 kunt U aangeven dat het een feestdag betreft. In het maandoverzicht wordt naar rato van de contract uren het aantal ziekte en opgenomen vakantie dagen uitgerekend

 

Ort Calculator Rechterzijde.

Per ingeplande dienst kunt U hier de bijbehorende onregelmatige uren aflezen, een specificatie per medewerker/maand vindt U op het maandoverzicht

Tabblad Medewerkers

Op dit tabblad kunt U meer dan 200 medewerkers plaatsen, als U ook de contracturen en het uurloon uitrekent kunt U op het maandoverzicht alle bijbehorende (ort)uren met bijbehorende bedragen aflezen, er wordt zelfs rekening gehouden met een maximaal uurloon waarover ORT mag worden berekend

Tabblad Maandoverzicht (Linkerzijde)

In het maandoverzicht vindt U alle medewerkers terug. U vindt er de totaal gewerkte uren en een uren specificatie per ORT percentage. Geeft U in de gele kolom het maximaal uurloon op waarover ORT mag worden berekend, dan wordt dit meegenomen in de berekeningen

 

Tabblad Maandoverzicht (rechter zijde)

In de specificatie vindt U alle gewerkte uren terug. In de eerste kolom vindt U alle gewerkte uren terug x het overeengekomen uurloon. Per ORT percentage vindt U de gewerkte uren. Als het uurloon hoger is dan het maximale uurloon waarover ORT wordt berekend wordt in de berekening het maximale uurloon voor de berekening gebruikt

 

Tabblad Dienstlijst

De dienstlijst is een kopie van de ORT Calculator in dit voorbeeld is de dienstlijst op datum volgorde. In het tweede voorbeeld is de dienstlijst uitgefilterd op naam van de medewerker

De dienstlijst gefilterd op medewerker

Dit rekenmodel beschikt over 625 regels op het tabblad ORT Calculator. U kunt meer dan 2oo verschillende medewerkers vermelden.

Dit rekenmodel is gemaakt volgens de onregelmatigheidstoeslagen van de cao Gehandicaptenzorg

Dit rekenmodel wordt uitsluitend op naam en postcode van de eindgebruiker geleverd. Het rekenmodel is locatie gebonden, d.w.z. als het rekenmodel op postcode staat van uw vestiging in Zwolle, mag U het niet gebruiken op Uw vestiging in Amersfoort. Dit rekenmodel is voorzien van cel bescherming, U kunt geen formules beschadigen. Het paswoord wordt niet vrijgegeven  De postcode wordt gebruikt als autorisatiesleutel verwijdering van het paswoord schakelt een aantal formules uit waardoor het rekenmodel niet meer correct werkt. De kosten van dit rekenmodel zijn 89.50 euro.