vakantie uren/rechten uitrekenen.

 

Vakantie uren/rechten uitrekenen.

Artikel 634 (BW)

  1. De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week of, als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd. Dit noemen we ook wel de wettelijke opbouw vakantie uren. De meer uren worden bovenwettelijke vakantie uren genoemd.
  2. De werknemer die over een deel van een jaar recht op loon heeft gehad, verwerft over dat deel aanspraak op vakantie die een evenredig gedeelte bedraagt van datgene waarop hij recht zou hebben gehad als hij gedurende het gehele jaar recht had op loon over de volledige overeengekomen arbeidsduur.

Vakantierechten voor een fulltimer

Een medewerker die over 5 dagen per week 36 uur werkt, heeft na 1 jaar recht op 4 x 36 = 144 uren vakantie. Een opgenomen vakantiedag kost 36/5= 7.2 uur

Bovenstaande medewerker als parttimer

Een medewerker die over 3 dagen per week 24 uren werkt, heeft na 1 jaar recht op 4 x 24 = 96 uren vakantie. Een opgenomen vakantiedag kost 24/5= 4.8 uur. Een extra vakantiedag wegens bv leeftijd wordt natuurlijk ook naar rato contract uitgerekend. In dit voorbeeld 4.8 uur

Voor een juiste berekening moeten we weten:

  • Hoeveel uren wordt gewerkt bij een fulltime contract.
  • Hoeveel vakantie uren worden er standaard toegekend bij een fulltime contract.
  • Hoeveel uren bedraagt U arbeidscontract.
  • Over hoeveel dagen moeten de vakantie uren worden berekend. waarbij een heel jaar 365 dagen is.

Deze bovenstaande items zijn verwerkt in onderstaand rekenmodel.

vakantierechten berekenen.

Download het rekenmodel vakantierechten berekenen.als RAR bestand.

Niet gevonden wat U zocht:

.