autohandel kas- bankboek

Autohandel Kas- Bankboek

Autohandel Kas- Bankboek inclusief administratie van Inkoop margehandel speciaal ingericht voor de autohandel. Verkoop margehandel. Verkoop btw auto’s buitenland. betaalde bpm.  Dit kas- bankboek kunt U voor ieder jaar weer opnieuw aanmaken. Een eenmalige investering en direct uw eigendom zonder jaarlijkse fee. Wijzigingen btw percentages van overheidswege zijn simpel aan te passen.

Voor dit rekenmodel heeft mijn rekenmodel: kas-bankboek1  bankboek2 rekenmodel als basis gediend.

Btw berekenen: margeregeling volgens de globalisatie methode.

Dit rekenmodel berekent u de btw over de winstmarge in het aangiftetijdvak. De winstmarge bepaalt u door uw marge-inkopen in een tijdvak af te trekken van uw margeverkopen in datzelfde tijdvak.

Dit rekenmodel bestaat uit de volgende tabbladen:

 • Kasboek- bankboek 1 en bankboek 2.
 • Categorie.(rekeningnummers)
 • Jaaroverzicht.
 • Btw per maand.
 • Overzicht verkoop marge auto’s.
 • Tabblad Lees mij

Bij de lijst Rubrieken zijn extra rubrieken aangemaakt

 • 5021 Inkoop marge auto.
 • 5020 betaalde bpm.
 • 5022 onderdelen Marge auto’s
 • 5023 betaalde bemiddelingskosten
 • 5024 transportkosten
 • 5025 eigen invul 1
 • 5026 eigen invul 2
 • 5027 eigen invul 3
 • 2021 verkoop marge auto
 • 2022 ontvangen bemiddelingskosten

Deze rubrieken maken het mogelijk buiten de regulieren btw berekeningen een gescheiden btw administratie over de in- en verkoop marge auto’s op te zetten. Deze administratie komt weer samen in het maand overzicht btw verplichtingen uit het gehele kas- bankboek. In onderstaand voorbeeld ziet U hoe ze worden gebruikt

tabblad Categorie (rekeningnummers)

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Alle boekingen die U verricht moet U onderbrengen in Rubrieken. U heeft de beschikking over 110 verschillende rubrieken. De omschrijvingen bepaald U zelf, behalve de groen en rode. Ook de nummering kunt U zelf bepalen behalve de groen en de rode. Deze worden doorgezet naar het tabblad Overzicht verkoop marge auto’s.Alle boekingen vindt U getotaliseerd terug op het jaaroverzicht

Autohandel kas- bankboek linkerzijde:

Iedere boeking die U verricht wordt automatisch genummerd (kolom B). Voor een aantal berekeningen is een maandnummer nodig (kolom D = verborgen). U begint met een datum in te vullen, waarna het volgnummer verschijnt. U geeft het rubrieknummer op in E, Kolom F wordt automatisch ingevuld U heeft verschillende kolommen beschikbaar voor omschrijvingen of extra info

U heeft 3 verschillende mogelijkheden waarin U een boeking kunt verrichten: Kasboek = K bankboek 1 =B1 en bankboek 2 =B2 In kolom M plaatst U de K, B1 of B2. De kas- en/of bank boeken die u niet heeft opgegeven wordt donker gearceerd.

In kolom N vermeldt U een H btw hoog of een L btw laag. Als U de M plaatst wordt de btw berekend volgens de marge regeling. Op het tabblad overzicht verkoop marge auto’s

Als U kolom E invult wordt F automatisch ingevuld. De totalen per categorie vindt U terug in het Jaaroverzicht.

Marge auto’s: Alle boekingen betreffende marge auto’s, daar gebruikt U de vaste categorienummers voor.

 • Bij inkoop van een Marge auto gebruikt U code 5020 het kenteken vermeldt U in kolom K. Het kenteken is nodig voor een alle  berekeningen om een complete inkoopprijs te krijgen. 
 • Bij gebruik van code 5020 wordt na het plaatsen van het kenteken, het kenteken ook zichtbaar in de eerste kolom. Een waarschuwing dat U het kenteken in het overzicht moet plaatsen
 • Bij boekingen van bijkomende kosten met codes 5020 t/m 5027 plaatst U altijd het kenteken van het betreffende voertuig in kolom K.
 • In het overzicht verkoop marge auto’s wordt nu met behulp van het kenteken en de codes  de uiteindelijke inkoopwaarde berekend. Zodat voor de globaliseringsmethode aan de eisen van de belastingdienst wordt voldaan.
 • Alles wordt ook nog helemaal uitgelegd op het tabblad leesmij

kas- bankboek linkerzijde

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

kas- bankboek rechterzijde.

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

 

Tabblad Overzicht verkoop marge auto’s.

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Als van overheidswege de btw wordt aangepast. Moet U dat aanpassen in cellen A2 en A4

Bij aankoop van een marge auto wordt het kenteken zichtbaar in de eerste kolom van het kas- bankboek. Dit nummer vermeld U in dit overzicht. Datum van aankoop in de kantlijn wordt d.m.v. het kenteken hier in de eerste kolom uitgerekend. Alle boekingen worden automatisch vanuit het kas- bankboek overgezet naar dit schema. Als een voertuig wordt verkocht is dit hier ook direct zichtbaar en wordt de btw automatisch uitgerekend.

Op het eind van het jaar ziet U alle voertuigen die niet zijn verkocht (lege cellen 2021-2022) en zet U de kentekens en de inkoopkosten over naar een volgende kas- bankboek

Btw administratie per maand

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Bovenin dit schema vindt U de btw verplichting per lopende maand deze zijn exclusief de btw verplichtingen verkoop marge auto’s. Die vindt U per maand terug in het onderste schema

Dit rekenmodel is gemaakt voor Marge auto’s. U kunt uiteraard de omschrijvingen margeauto van rekennummers aanpassen naar bv Meubels. Dit rekenmodel is flexibel genoeg.

Jaaroverzicht

Op het tabblad jaaroverzicht vindt U een overzicht per rubriek/ kas/ bankboek 1 en bankboek 2
een btw overzicht. Achteraan vindt U een overzicht van de rubrieken excl btw

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Bestelcode KasBank Margehandel Auto Globa. kosten 110 euro. Als U een leeg exemplaar als reserve opslaat kunt U daar elk jaar weer een nieuwe van aanmaken en blijft het een eenmalige aankoop,

Meer info via de contact pagina.    U kunt ook altijd een belafspraak maken. U mailt mij 2 bel momenten en ik bevestig er 1 met mijn 06 nummer

 

 

Dit is het loge van CC Proef auteursrechtbeheer

Meer webpagina’s op deze website  over auto’s:

https://excel-spreadsheet.nl/rekenmodellenautobezitters/

https://excel-spreadsheet.nl/rekenmodel-kosten-prive-auto/

https://excel-spreadsheet.nl/wagenparkbeheer-met-excel/

https://excel-spreadsheet.nl/private-lease-auto/

https://excel-spreadsheet.nl/brandstoftank-beheer/

https://excel-spreadsheet.nl/autohandel-kas-bankboek/

https://excel-spreadsheet.nl/financial-lease-excel-rekenmodel-bedrijfsmiddelen/

https://excel-spreadsheet.nl/apk-vervaldatums-en-service-intervallen/