Boeterente annuïteitenhypotheek volgens AFM

Boeterente annuïteitenhypotheek volgens AFM

De AFM geeft op haar website een voorbeeld betreffende de berekening van de boeterente annuïteitenhypotheek bij vroegtijdig aflossen van uw hypotheek. Het voorbeeld wat men laat ziet er naar mijn idee erg goed en overzichtelijk uit. Helaas kom ik op internet geen werkend Ms Excel rekenmodel tegen welke ik naast hun voorbeeld kan leggen. Je kunt op verschillende webpagina’s de boetrente annuïteitenhypotheek online uitrekenen en overal kom ik verschillende uitkomsten tegen een duidelijke uitleg hoe men het heeft berekend wordt er helaas niet gegeven. Meestal zijn de uitkomsten lager, waarschijnlijk met de bedoeling om je als klant te strikken.  Ik heb het voorbeeld van de AFM in een Ms Excel rekenmodel verwerkt volgens hun adviezen. Het rekenmodel boeterente berekening annuïteitenhypotheek volgens de AFM kunt U op deze webpagina gratis downoladen en leg er gerust het voorbeeld van de AFM naast.
Hieronder vindt U de pagina van de AFM, daar kunt U hun voorbeeld in een pdf bestandje van 3 pagina’s downloaden. Het zou kunnen zijn dat de website van de AFM een keer niet bereikbaar is, dan kunt U het pdf bestandje ook hieronder downloaden. Download dan ook mijn gratis Ms Excel rekenmodel  boeterente annuïteitenhypotheek en leg beiden naast elkaar punt voor punt wordt de werkwijze op mijn rekenmodel aan U uitgelegd.

AFM geeft duidelijkheid over berekening vergoeding vervroegd aflossen hypotheek

Bezoek aub de website van de AFM U vindt er allerlei nuttige informaties betreffende hypotheken. Wilt U deze pagina bezoeken: https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2017/mrt/vervroegd-aflossen U kunt ook hier het voorbeeldspecificatie-annuteiten-hypotheek, deze kunt U naast mijn gratis rekenmodel leggen.

Het rekenmodel bestaat uit 3 tabbladen:

Berekening boeterente annuïteitenhypotheek. Dit is het hoofddocument waarin U de vaste hypotheek gegevens in vermeld. Alle blauwe kolommen van dit formulier dient U in te vullen. Zodra U de oorspronkelijke hoofdsom heeft ingevuld gaat tabblad 3 (annuïteitenhypotheek) voor U aan het werk. U geeft in C de annuïteit op , dat zelfde bedrag zult U ook vinden op tabblad 3. ( gebruikte formule  .=BET(M4;O2;-F3)  waarbij M4 staat voor de jaarlijkse rente /12. O2 staat voor de looptijd en min -F3 staat voor de oorspronkelijke hoofdsom). Als U punt 1 en 2 heeft uitgevoerd gaat U naar het volgende tabblad

Dit is het bovenste gedeelte van het invulformulier om de boeterente annuïteitenhypotheek uit te rekenen.

Rentetabel annuïteiten hypotheek. Dit is de rentetabel annuïteitenhypotheek, deze rekent de vergelijkingsrente uit (load to value) Uw vaste hypotheekrente is inclusief een huisbank korting (0,20%) gebaseerd op een risicoklasse (loan to value) van 95 %. In dit schema is uitgerekend dat de loan to value momenteel 91% bedraagt en er resteren nog 55 maanden van de resterende rente vaste periode. voor de 91% moet U zijn in de  kolom>90%. Voor de looptijd van 55 maanden zit U tussen de regel 36 en 60 maanden. Die 2 percentages neemt U over. Het hoogste percentage is de vergelijkingsrente. Als U 3 heeft ingevuld gaat u naar het volgende blad

Excel rekenmodel Schuld-marktwaarde verhouding (loan to value) t.b.v. vergelijkingsrente bij boeterente annuïteitenhypotheek
Controleer mijn rekenmodel met het voorbeeld van de AFM: kijk op de tabel gemiste rentebetaling. vergelijk de bedragen bij termijn 1 – 2 -3 -4 en 55 U ziet dat deze bedragen exact gelijk zijn aan de bedragen op mijn rekenmodel.

Annuïteiten hypotheek. In deze tabel worden alle relevante gegevens voor het eindresultaat bijeen gebracht en weer overgezet naar het eerste tabblad. In de kop onder F vindt U een bedrag van 182.102,54, dit bedrag is de actuele hypotheekstand door U opgegeven op het eerste blad in de bovenste cel. Dit bedrag moet U opzoeken in kolom F =maand 66 in kolom E, plaats  nu in kolom C een 1 de 66 maand wordt weer de 1e termijn van de resterende 55 termijnen. In dit voorbeeld wordt er 20.000 euro boetevrij afgelost. Als U dit bedrag invult wordt de beginstand Euro 162.102,54. Als U nu in kolom C het aantal termijnen in kolom C per regel invult tot 55, dan worden Alle drie de kolommen H-I-J voor U uitgerekend.

  • Kolom H berekent de betaalde renet als de hypotheek gewoon zou doorlopen
  • Kolom I berekent de rente volgens de vergelijkingsrente die u ziet staan boven in kolom I
  • Kolom J berekent de rente die de bank misloopt

Het eindresultaat kunt U aflezen aan de onderzijde van het eerste tabblad, zie het 2e plaatje hieronder

Ms Excel rekenmodel boeterente annuïteitenhypotheek met huidige rente, vergelijkingsrente, verschil in rente en contantmaak kolom

het eind resultaat: Onderaan in het eindresultaat zit U een bedrag staan van Euro 19.316,03. Dit is het bedrag dat de bank misloopt omdat U gaat oversluiten. Echter dit bedrag wordt door U in 1x betaald en daarom heeft u recht op een korting. Dit noemt men contant maken. Daar heeft Ms Excel een formule voor: .=NHW(F50/G50;H50/G50;Annuïteitenhypotheek!J7:J366;1;0) wat staat hier:  Alles met 50 erin staat op regel 50 vermeld ( de onderste regel op het onderstaande plaatje: dit is (F) de rente en (G) de looptijd in maanden en (H)het aantal jaar. J7 t/m J366 is kolom J (verschillen tussen de 2 rente kolommen op het laatste blad.

 

Dit is het onderste gedeelte van het invulformulier om de boeterente annuïteitenhypotheek uit te rekenen.

Verschil tussen deze berekening en de berekening van de AFM is Euro 227,24. De AFM heeft de contante waarde uitgerekend per vaste datum van de rente betaling uit dit voorbeeld, omdat dit rekenmodel geschikt is gemaakt voor elke annuïteitenhypotheek onverschillig de startdatum, de hoogte van de hypotheek, de looptijd en de rente is het niet mogelijk de contante waarde per maand uit te rekenen

download hier het gratis rekenmodel boeterente berekening annuiteitenhypotheek vlgns AFM Dit rekenmodel is voorzien van cel bescherming met paswoord. Het paswoord wordt niet vrijgegeven U mag dit rekenmodel niet op een website te koop of ter download aanbieden.

Meer info via de contact pagina.