Boeterente bij oversluiten lineaire hypotheek

 

Ms Excel rekenmodel boeterente bij een lineaire hypotheek.

Hieronder vindt U het invulscherm Boeterente bij oversluiten lineaire hypotheek. Alleen de lichtgekleurde cellen kunt U invullen. De hulpkolommen rechts van het rekenmodel zijn verborgen. Het model is voorzien van cel bescherming met paswoord. U mag het voor eigen gebruik downloaden. Het is voor derden niet toegestaan dit geregistreerde rekenmodel te verkopen of op een website ter download aan te bieden zonder voorafgaande toestemming van de maker.

LIN A
Deze afbeelding geeft het rekenmodel weer, alle hulpkolommen zijn verborgen.

Als U dit rekenmodel zelf wilt maken vindt U hieronder een 3 tal afbeeldingen met een overzicht van gebruikte Ms Excel functies/formules

lin1

Functieargumenten

lin2

lin3

 

update van het rekenmodel 14-06-2015

In deze update is een hypotheek overzicht toegevoegd waarbij het oversluiten in kaart is gebracht: Op het moment dat U de gele kaders invult worden  in het overzicht, de oude hypotheek en de 2 nieuwe mogelijkheden ingevuld en alle betaal termijnen opnieuw uitgerekend. Op het tabblad betalingsoverzicht vindt U de totalen terug.

Hypotheek overzicht. 

De 3 overzichten zijn gekoppeld aan het rekenmodel boete rente berekening. Bovenin in de blauwe kolomkoppen vindt U de hypotheek gegevens uit het rekenmodel boete rente berekening. Op dit tabbladkunt U niet invoeren

hypotheekoverzicht1

De gele cellen geven de tijdslijn van de hypotheek weer.

hypotheekoverzicht2

Na oversluiten geeft de rode arcering de laatste betaling weer.

hypotheekoverzicht3

 

 Het betalingsverloop van Uw hypotheek:

betalingsoverzicht

Meer info via een contactmail

Op 19-04-2018 werd een nieuw rekenmodel toegevoegd op deze website: Boeterente annuïteitenhypotheek volgens de AFM U vindt het op de volgende pagina:https://excel-spreadsheet.nl/boeterente-annuiteitenhypotheek-volgens-afm/

 

Op de pagina https://excel-spreadsheet.nl/hypotheek-oversluiten-boete-rente/  vindt U een download zonder de laatste toevoegingen

Zelfs de Nationale Hypotheekbond maakt bij hun downloads gebruik van de rekenmodellen van deze website

nathypbnd

x