btw administratie

btw administratie

Heeft U grip op Uw btw administratie? Als U op deze website rond kijkt onder kas- bankboek, kassa beheer vindt U verschillende rekenmodellen die kant en klaar zijn om te gebruiken. Op deze pagina vindt U allerlei informatie die U kunt gebruiken om zelf naar eigen inzicht een btw administratie op te zetten. Als voorbeeld ga ik een van aantal rekenmodellen die ooit door mij ontwikkeld zijn de opzet uitleggen. Dit voorzien van duidelijke schermvoorbeelden. Heeft U geen tijd of zin dit zelf te doen dan vindt U onderaan deze pagina een aantal linkjes naar pagina’s op deze websitewaar U kunt kennismaken van kant en klare rekenmodel.

Onderstaand kasboek werd begin 2000 door mij als sjabloon opgezet. Heel toevallig kreeg ik het een paar weken weer eens onder mijn ogen omdat een gebruiker dit kasboek wilde gebruiken in combinatie met 3 verschillende btw tarieven (België) Die mogelijkheid heb ik er ingezet, dit bracht me ook tot het opzetten van deze pagina.

ms excel rekenmodel kas- bankboek met btw administratie voor 3 verschillende btw tarieven

Oorspronkelijk bestaat dit Sjabloon uit 12 maandbladen en 2 btw tarieven en is ook op te slaan als bankboek. Als U op mijn website vindt U combinatie van een kas- bankboek in 1 rekenmodel. Dat wordt een volgend voorbeeld op deze website. Voor een goede uitleg hebben we bij bovenstaande afbeelding ook nog een afbeelding van onderzijde van het kasboek nodig waar U de btw tarieven en de te betalen of te ontvangen btw bedragen terug vindt.

ms excel rekenmodel kas- bankboek met btw administratie voor 3 verschillende btw tarieven, onderaan vindt U de totalen

 • De btw percentages worden opgehaald uit de cellen C78 C79 en C80 direct daar onder ziet U staan 106 112 121 dat zijn de bedragen inclusief btw. in cel C81 staat = C78+100  in cel C82 staat = C79+100 in cel 83 staat =C80+100 Deze cellen worden in de formule gebruikt.
 • U zou de 3 onderste getallen dezelfde kleur kunnen geven als de achtergrond kleur dan vallen deze cijfers niet op.
 • Als van overheidswege de btw tarieven veranderen hoeft U dat maar in de bovenste 3 cellen aan te passen.
 • In bovenstaand voorbeeld  heeft het kasboek 76 regels.
 • Voor de btw percentages zijn 3 code letters verzonden L(Laag)=6% M(midden)=12%  en H(hoog)=21%  
 • In de kolommen K t/m O wordt de ontvangen btw uitgerekend per btw percentage
 • De totalen vindt U op regel 80./ In de kolommen Q t/m U wordt de betaalde btw uitgerekend.
 • In cel S85 ziet U staan te ontvangen, daar kan ook staan te betalen. In onderstaande afbeelding ziet U de formule. Tekst staat altijd tussen “” aanhalingstekens. Vrij vertaald staat er Als cel Q85 is groter dan 0,05 euro dan moet er staan te betalen anders moet er staan te ontvangen.
 • In cel K85 t/m M85 wordt het verschil uitgerekend tussen regel 80 en regel 84

ms excel rekenmodel kas- bankboek met btw administratie voor 3 verschillende btw tarieven, onderaan kunt U de percentage aanpassen

Opbouw van de formules linkerzijde van het kasboek

Onderstaand plaatje is het kasboek van hierboven waarbij ik de kleuren wat rustiger heb gemaakt en tevens ziet U wat extra kolommen er tussen (daarover later meer) Bovenstaand kasboek is gemaakt met 12 tabbladen van elk steeds 1 maand. In deze versie kies ik voor een doorlopende kasboek waarbij maanden eventueel kunnen worden uitgefilterd d.m.v. het maandnummer. 

 • Daarvoor maak ik in kolom C een koppeling met kolom B zodra in kolom B een datum is ingevoerd wil ik in kolom C het maandnummer hebben. De formule in D4 wordt: =ALS(B4=””;””;MAAND(B4)) simpel gezegd staat hier: Als in B4 niets staat; niets, anders maandnummer van B4. Deze formule kunt U naar beneden door kopiëren. Zet er ook even cel bescherming dan kunt U na dat U het blad beveiligd heb geen formules uitpoetsen. hoe doe je dat klik hier
 • In kolom I voert U de btw code in L – M of H als U niets invult gebeurd er niets bv bij boeking van een privé opname uit de kas.
 • Bovenin de kolom K ziet U 2017,00 euro staan dat is het saldo van de kas. Kolom L is verborgen (ook weer met cel bescherming) want het laatste saldo wordt door de hele kolom tot aan onder toe herhaald. In kolom K cel 2 staat =L76, dat is de laatste regel van het kasboek.
 • De formule voor berekening van het eindsaldo is in kolom L5 staat: =(L4+J5)-K5  dwz het saldo van de vorige regel + de inkomsten – de uitgave. Deze formule kunt U tot onderaan toevoegen.

Opbouw van de formules rechterzijde van het kasboek

 • Kolommen N t/m R zijn gelinkt met de ontvangstkant van het kasboek.
 • Kolommen T t/m X zijn gelinkt met de uitgave kant van het kasboek.
 • Formule opbouw in beiden is ongeveer het zelfde in kolom N staat: =ALS($I4=”L”;$J4/$X$81*$X$80;””) simpel gezegd staat hier: Als in cel I4 een L staat dan moet de inhoud van J4 gedeeld worden door de inhoud van cel X81 en vermenigvuldigd met de inhoud van X80. Weet U het nog onderaan de kolom
 • X81=106 en X80=6,00

btw administratie ontvangsten en uitgave gespecificeerd in kolommen

Even terug komen op deze formule: =ALS($I4=”L”;$J4/$X$81*$X$80;””) U ziet hier $$ tekens in de formule staan. De cellen waar de btw berekening moet worden uitgehaald moet U instellen als absoluut cel adres. Dit rekenmodel is ongeveer 80 regels hoog zou U zo maar regels  tussen voegen dan schuiven de cel adressen met de btw gegevens door en zou Uw formule niet meer kloppen. Ook alle totaal tellingen onderaan het kasboek moeten van de absolute cel adressen worden voorzien. Heeft U dat niet direct in de formule meegenomen dan is daar een makkelijk truukje voor.  Stel  X81  klik met Uw muis voor de X U ziet nu de cursor knipperen klik op F4 op Uw toetsen bord Nu heeft U van dit cel adres een vastadres gemaakt. Ik zou zeggen probeer het eens uit op een kladje. Belangrijk om te weten: absolute celadressen een uitleg

Rest nog 1 uitleg: In beiden helften N/R en T/X wordt een totaal teling van de btw gemaakt in de kolom Q en W in de kolommen R en T worden de totalen afgetrokken van de bruto bedragen uit de kolommen J en K

Nu is het alleen nog maar een kwestie van voldoende regels tussenvoegen en de formules naar beneden door kopiëren en de specificatie van de btw per maand  uitlaten rekenen d.m.v. de formule SOM.ALS en SOMMEN.ALS

Een kasboek waarbij in de 3e rij het maandnummer wordt uitgerekend als een datum in de 2e kolom is ingevoerd. De kolom is verder niet van belang en kan worden dichtgeschoven. Onder het kasboek in een verborgen gedeelte laat ik de btw per maand uitrekenen met de formule = SOM.ALS. De formule ziet er als volgt uit: 

 • .=SOM.ALS($D$8:$D$5866;$D5871;$Q$8:$Q$5866) deze formule staat in de groene cel waar nu 19,44 staat.
 • SD8:D5866 is de kolom waar de maandnummers worden uitgerekend. In dit voorbeeld heeft het kasboek5866 regels
 • D5871 is cel 5871 in kolom D (in het voorbeeld ziet U nr 1 staan
 • Q8;Q5866 is de kolom waar het bedrag aan ontvangen btw hoog tarief in wordt uitgerekend
 • In de formules ziet U steeds  $$ staan de formule heb ik voorzien van absolute cel adressen
 • In de cel er onder is alleen D5871 veranderd in D5872 (daar staat maand februari mnd nr 2)
 • In alle andere formules hoeft U maar de kolomletters te veranderen
 • De uitkomsten per maand in de gekleurde cellen kunt U linken naar een nieuw tabblad btw administratie, het gedeelte onder het kasboek schuift U dicht
 • meer info over de formule vindt hier

btw administratie met de formule =som.als en =sommen.als worden de totalen berekend

Maar het kan nog veel mooier en makkelijker: Een combinatie van een Kas en een bankboek in 1 rekenmodel

Meer info via de contact pagina.