celverwijzingen

 

Celverwijzingen

Werken met relatieve en absolute celverwijzingen een korte en duidelijke uitleg. De meeste formules verwijzen naar een of meer cellen. Bij het kopiëren van de formules naar rechts of naar beneden dient U daar rekening te houden. Indien in de formule verwezen wordt naar vaste cellen in Uw werkblad spreken we van absolute celverwijzingen. U gebruikt daar het $ voor in de formules.

bv     $B$4 dit is cel de vaste cel in uw werkblad     absoluut cel bereik. Bij kopiëren van een formule blijft deze cel in uw formules steeds dezelfde.

bv    B4    Deze cel is een relatieve celverwijzing in Uw werkblad Bij kopiëren van een formules zal deze cel steeds mee veranderen.

Bekijk onderstaand voorbeeld maar eens:

U kunt het gebruik van het $ teken ook gebruiken bij het kopiëren van formules in rijen en kolommen.  We spreken dan van Rij absolute celverwijzingen of kolom absolute celverwijzingen.

bv  A$1  als U deze formule naar rechts kopieert   wordt de celverwijzing: A$1-B$1-C$1-D$1-E$1-F$1-  enz enz   we spreken nu van een rij absolute celverwijzing.

In bovenstaand voorbeeld is de formule: km p jaar gedeeld door ltrs/km x brandstofprijs.

Tip: wilt U in Uw werkblad alle formules bekijken ga dan naar de instellingen van Excel en vink formules aan.

 

x