datum van maandag week 1 berekenen

Datum van maandag week 1 berekenen.

 

Bereken de eerste maandag van week 1 in ieder gewenst jaar en kijk 3 jaar vooruit en 3 jaar achteruit en maak Uw eigen afspraken planner.

Doordat de berekening van de weeknummers door Excel volgens het Amerikaanse systeem wordt berekend en deze anders is dan het Europese systeem kunt U er jaren bij hebben dat de weeknummers niet kloppen.U vindt hier de oplossing

Hieronder heb ik een bestandje gemaakt van 52 weeknummers met daarachter een datum kolom. Om de juiste datum bij de week van het gewenste jaar te berekenen zie je in de formulebalk de gebruikte formule. In het voorbeeld is 2015 het jaar en wordt m.b.v de formule de datum van maandag week 1 uitgerekend.  Het hele bestandje wordt straks gebruikt als een database waarin met verticaal zoeken alle benodigde gegevens worden opgezocht door alleen maar een weeknummer in te vullen. Met deze tool kun je zelf heel gemakkelijk de mooiste kalender of agenda maken. De gehele formule over typen is een hele werk en daarom kun je hem op deze pagina kopiëren. In cel A1 plaats je de datum van welk jaar je maar wilt de formule rekent in cel B3 de juiste datum uit.  Op het volgende plaatje wil ik het jaar ook gaan automatiseren.

maandag week1Hieronder zie je dat ik van cel A1 een keuzelijstje heb gemaakt. Een keuzelijstje maak je met behulp van de Excel functievalidatie. Ik heb eerste een lijstje gemaakt in kolom F, dit lijstje schuiven we later dicht.  Op F7 heb ik de formule =JAAR(NU()) geplaatst deze formule geeft het lopend jaar aan van Uw klok in dit voorbeeld 2015   in 2014 staat = F7-1  in 2013 staat = F7-2   in 2016 staat =F7+1 in 2017 staat =F7+2.   U klikt in cel A1  en klik daarna op het icoon validatie geeft daaraan dat U de inhoud van cel A1 wilt halen uit een lijst. In het cel adres bij validatie selecteert U de lijst in kolom F.  Wat heeft U nu gemaakt:  elk jaar veranderd de lijst in kolom F automatisch, ieder jaar kunt U 3 jaar vooruit of 3 jaar naar achter. In kolom A staan alle weken van het jaar in kolom B wordt automatisch de datum van de eerste maandag van week 1 uitgerekend, iedere datum is steeds de vorige cel erboven +7

Hieronder vindt U de Excel formule om de datum van de eerste maandag van week 1 uit te laten rekenen, U kunt hem vanaf hier zo in Uw werk kopiëren, let op de 2 vaste plaatsen in de formule: $A$1  en A3. Ik heb voor de formule een punt geplaatst dan kunt U de celadressen eventueel nog aanpassen in de formule en daarna de punt weghalen.

.=DATUM($A$1;1;1)-WEEKDAG(DATUM($A$1;1;1))-ALS(WEEKDAG(DATUM(A$1;1;1))<6;5;-2)+A3*7

maand wk 1 keuzelijstjeUw kalender of agenda of te plannen week vult U automatisch in, op een ander tabblad met behulp van verticaal zoeken van het weeknummer.

In het voorbeeld hieronder heb ik de kolommen A t/m G gegroepeerd door op het minteken te klikken boven kolom H kun je deze kolommen sluiten omdat die niet meer nodig zijn, je kunt ook kiezen om ze compleet te verbergen (selecteer de kolommen rechtsklik en kies voor verbergen).

wkinvullen1
Dit is de complete basis van waaruit U de mooiste kalender/planning of agenda kunt maken

 

Hieronder vindt U de formule opbouw. In kolom I wordt steeds het weeknummer geplaatst. In kolom K op regel 5 (K5) wordt met behulp van verticaal zoeken de datum behorende bij week 1 uit de kolommen ABC opgehaald. De formule heb ik voor U onder aan het plaatje. De maandag /dinsdag/woensdag hiervoor verwijst de formule naar de cel waar de datum in staat, bij cel eigenschappen is ddd opgegeven dat geeft een afkorting van de dagen weer  dddd geeft de complete naam van de dag.

formule opbouw

Cel eigenschappen instellen doe je zo:  Rechts klik met je muis in de cel je krijgt dan onderstaand keuzescherm. In boven staand voorbeeld gaat het om het eerste tabje linksboven (getal) mijn keuze zit niet onder de regel datum

dus ik heb gekozen voor aangepast. In het vakje Type heb ik ddd neergezet het voorbeeld zie je in het vakje er boven: ma.  Als je dddd op zou geven wordt ma maandag.

celeigenschappen2In het voorbeeld hierboven heb ik nu 1 week: week 1  maandag t/m zondag. Als je de indeling van je afspraken planner weet  bv ochtend middag avond kopieer je de complete regel met week 1 steeds er onder met tussen ruimte van 3 regels wil je meer dagdelen of uren dan hou je daar rekening mee.

 

Met bovenstaande basis maakt U de mooiste afspraken agenda en de indeling bepaald U helemaal zelf. Als U 1x de basis heeft gemaakt (kost U hooguit  1 – 2 uur) dan kunt U die voor allerlei zaken gebruiken: werkagenda, afspraken agenda, planning wie werkt waar en wanneer. Gebruik Uw eigen kleuren en met de functie invoegen, plaats U simpel weg Uw bedrijfslogo boven aan in de agenda. Aantal regels tussen de weken kunt U zelf bepalen. In het voorbeeld hieronder heb ik een urenindeling gemaakt, een regel voor overleg en een regel om op te geven wanneer men niet aanwezig is.

agendaGeen zin om boven staande basis te maken (zie 3e plaatje) , dan kunt U deze ook bestellen voor 3,50 euro dan kunt U toch iets naar eigen idee met kloppende weeknummers maken.

Liever kant en klaar?

Er is ook afspraken kalender compleet in een jaar uitgave: 4 tabbladen van 13 weken. ieder kwartaal kunt U uitprinten op 2 A-4tjes. Deze kunt U steeds weer opnieuw ieder jaar aanmaken. De kosten bedragen 4,99 euro

afsprakenkalender

 

x