datums en tijden automatische datum- en tijdstempel

Datum en tijden automatisch tijdstempel.

In vroegere versies van Excel kon je met een formule in de ene kolom in de andere kolom simpel weg automatisch de datum en de tijd invullen.  bv op een sleutellijst het nummer van de sleutel invoeren in cel B4 gaf dan met de volgende formule in E4 =ALS(ISLEEG(B4);””;ALS(E4=””;NU();E4)) een datumstempel in E4. Vanaf Ms Excel 2007 werkt dat niet meer. Iedere formule die U verzint zal bij opnieuw openen van het bestand de tijd weer aanpassen naar de huidig tijd. zie de afbeelding hieronder.

tijdstempeloud

We kunnen dit oplossen met een macro, die U op het blad programmacode kunt kopiëren. Dit blad vindt U door met Uw rechtermuisknop te klikken op het tab-je van het blad waarop U het tijdstempel wilt gaan inzetten.

 

Dit is de code van de macro:

 

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
On Error GoTo Einde
  If Target.Column = 4 Then
  If Target.Value <> “” Then
    Target.Offset(0, 6).Value = Date
    Target.Offset(0, 7).Value = Time
  Else: Target.Offset(0, 5).Value = “”
        Target.Offset(0, 6).Value = “”
  End If
  End If
  If Target.Column = 12 Then
  If Target.Value = “x” Then
    Target.Offset(0, 1).Value = Date
    Target.Offset(0, 2).Value = Time
  Else: Target.Offset(0, 1).Value = “”
        Target.Offset(0, 2).Value = “”

  End If
  End If
Einde:
End Sub

U kunt hem vanaf deze pagina zo kopiëren. In het onderstaande voorbeeld heb ik hem toegepast.

Op een magazijn liggen verschillende gereedschappen, die door alle medewerkers worden gebruikt. De bedrijfsleider wil graag een overzicht waar alles blijft. Hiervoor is een lijst gemaakt uitleen gereedschap.

macrotijdstemp

Kolom B en C verwijzen naar kolom J en K. De kolommen met de rode koppen worden dichtgeschoven

Door de macro wordt steeds in kolom J de datum uit automatisch ingevuld en er naast in kolom K de tijd uit. Als het gereedschap terug komt wordt in X in kolom L geplaatst en kolom M en N worden automatisch ingevuld.

Hieronder het eerste deel van de macro:

If Target.Column = 4 Then    Als in kolom 4 iets geplaatst wordt (personeelsnummer)
  If Target.Value <> “” Then
    Target.Offset(0, 6).Value = Date  dan moet er 6 kolommen verder de datum worden ingevuld 
    Target.Offset(0, 7).Value = Time en 7 kolommen verder de tijd

Hieronder het 2e deel van de Macro:

  If Target.Column = 12 Then  Als in de 12de kolom (L) een X wordt geplaatst
  If Target.Value = “x” Then
    Target.Offset(0, 1).Value = Date dan moet 1 kolom verder de datum worden ingevuld
    Target.Offset(0, 2).Value = Time en 2 kolommen verder de tijd

 

Nog een mogelijkheid.

In onderstaande macro  als kolom B wordt ingevuld,  dan wordt de datum en tijd automatisch ingevuld in de kolom er naast:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    On Error GoTo einde
    If Target.Column = 2 And Target.Offset(0, 1) = Empty Then
        Target.Offset(0, 1).Value = Date + Time
    End If
einde:
End Sub

Als je van 2 bv 4 maakt zorgt kolom D ervoor dat als je er iets inzet kolom E wordt voorzien van datum en tijd wil je de datum en tijd in lossen kolommen hebben dan doe je dat met cel eigenschappen.  bv in kolom F4 zet je =E4  dan staat datum en tijd in beiden, bij de cel eigenschappen stel je kolom E in op datum en kolom E in op tijd

 

U kunt deze macro’s vanaf deze website kopiëren in Uw Excel werkblad bij de programmacode, en door de cel adressen in de macro aan te passen kunt U de plaats op Uw werkblad veranderen.

Succes verzekerd.

Op 20-08-2014 is een webpagina toegevoegd waarin bovenstaande macro is gebruikt:   uitleenschema met datum en tijdstempel U vindt er ook een download.

 

x