datums en tijden

datums en tijden:

Werken met datum en tijden in Microsoft Excel een duidelijke uitleg met scherm voorbeelden.

Onderstaand ziet U de opmaak van een kalender. In het rode vakje wordt de eerste datum van de kalender  gezet.  De formule in cel E  = de vorige cel + 1  In cel F wordt dezelfde formule herhaald  enz.  enz.

De maand-jaar in cel BC2 verwijst naar de eerste datum invoer door celopmaak kun je er voor zorgen dat alleen maand en jaar wordt weergegeven.
De dagen van de week verwijzen steeds naar de datum eronder en door cel opmaak kun je er voor zorgen dat alleen ma di wo do vr za en zo wordt weergegeven.
Een andere oplossing zou kunnen zijn om deze formule te gebruiken =TEKST(D5;”ddd”) maar ikzelf vindt de cel eigenschappen aanpassen simpeler.

Bij meerde bladen in je werkmap kun je de datums van de kalander aan elkaar koppelen door in de formule te verwijzen naar de laatste datum  van je vorige werkblad.  Bv de kalenderbladen
jan  febr   =jan!AJ5+1   de eerste datum in je werkblad febr verwijst hier naar Cel AJ5
(hier staat 31 januari)  in het werkblad jan .

Schrikkeljaar uitleg met schermvoorbeelden.

Bij een Schrikkeljaar  zou de door telling in maart een probleem kunnen geven. Om dit op te lossen bestaat er een formule die kijkt of in het lopend jaar de 29-ste  dag  van februari in februari of in maart valt en het resultaat is WAAR voor een schrikkeljaar en ONWAAR bij geen schrikkeljaar.
de formule ziet er zo uit: =ALS(MAAND(DATUM(JAAR(F5);2;29))=2;WAAR;ONWAAR).

in onderstaand voorbeeld heb ik dit als voorbeeld uitgewerkt.

De ingevoerde formule verwijst naar cel F5 ( 1 januari 2008) en geeft als reslultaat WAAR

In het volgende werkblad februari (hierboven) vraag ik in cel AH2 om de waarde van cel F2 in werkblad januari (=jan!F2) deze waarde is WAAR. dit heb ik nodig voor mijn formule op 1 maart in het volgende werkblad.

De formule op 1-3-2008 vraagt hier of de waarde in het vorige werkblad (feb!AH2   WAAR is zoja dan moet hij 1 dag optellen bij 29 februari bij ONWAAR moet hij 1 dag optellen bij de waarde uit de cel daarvoor (feb!AG2)

Werken met tijden

In het onderstaande schema willen we uitrekenen hoeveel uren er verstreken is tussen de begintijd en de eindtijd.

Hieronder ziet U het zelfde schermafdrukje waarbij ik bij de opties het vakje formules heb aangevinkt.
Omdat Excel de tijden berekend met seriële getallen zult U dat de bij de cel eigenschappen moeten aangeven (zie tekening bij cel eigenschappen)

De formule nader bekeken:       =((H6-F6+(H6<F6))*24)
Eindtijd – begintijd+(de tijd voor 00:00 uur)   x 24 wordt gebruikt om de decimale uren in minuten om te zetten.

rekenen met tijden door namen te gebruiken.

de cellen onder begin- en eindtijd heb ik een naam gegeven. de formule ziet U hieronder

bij de formuleweergave worden tijden als seriële getallen weergegeven.
de cel eigenschappen zijn ingesteld op  [u]:mm: ss

Sneltoetsen (toetsenbord commando’s) voor invoer van tijd en datum:

Moet je vaak in lijst de datum en of tijd invoeren, dat kun je zeer snel doen met een toetsenbord commando
zorg wel dat de datum en tijd van je PC correct zijn.

Voor de datum: Druk de Controle toets in en houdt hem vast, geef dan een punt komma (;)  Control  ; de tijd wordt ingevoerd

Voor de tijd: Druk de Control toets in en houdt hem vast, klik de shifttoets en de punt komma( 😉 Control Shift ; de datum wordt ingevoerd.

Indien de tijd en de datum ieder keer dat U het werkblad open moet worden bijgewerkt heeft U niets aan deze tip U dienst dan de functie  =Vandaag() en =Nu() te gebruiken.

Hoe vindt Excel de eerste zondag en de laatste zondag van de maand.

Bij het maken van de (verjaardags) kalender voor de webpagina zelf een verjaardagskalender maken moest de eerste zondag van de maand worden gevonden en daar 6 dagen van af trekken omdat de kalender steeds op maandag begint In onderstaand voorbeeld vindt U de manier om de eerste zondag van de maand te vinden.

Totalen per maand opzoeken uit een bank- kasboek.

Onderstaand bestand is een gedeelte van een verkoopboek. Van ieder order wordt de btw uitgerekend.
Een aantal totaal tellingen zitten in het bestand verborgen in gesloten regels. Het blad BTW haalt de benodigde gegevens op uit dit verkoopboek.

Voor het vinden van de maanden is in kolom Z de formule MAAND gebruikt in cel Z4 ziet de formule er zo uit:=ALS(C4=””;””;MAAND(C4))   d.w.z. als cel C4 leeg is moet er niets worden ingevuld. Anders moet het maand nummer worden gegeven.In kolom S cellen 1529 t/m 1540 willen we het btw tarief laag hebben.
In kolom T cellen 1529 t/m 1540 willen we het btw tarief hoog hebben.
In kolom V cellen 1529 t/m 1540 willen we het goederen bedrag zonder BTW hebben.In cel S 1529 staat de volgende formule: =SOM.ALS($Z$4:$Z$1114;$D1529;$S$4:$S$1114)Het eerste gedeelte van de formule verwijst naar kolom Z waar het maandnummer wordt weergegeven.
Je ziet hier dat het verkoopboek uit 1110 regels bestaat.
Het tweede gedeelte van de formule verwijst naar het nummer wat hij moet opzoeken in Cel D1529.
Het derde en laatste deel van de formule verwijst naar de kolom waar de totaal telling uit moet komen.Omdat Z4 t/m Z1114 een vast gegeven is heb ik er een absolute cel adres van gemaakt ($Z$4:$Z$1114)
je kunt dan de formule eenvoudig naar beneden kopiëren. Als je hem naar rechts kopieert hoef je maar weinig aan te passen.

=======================================================

Een automatisch tijdstempel maken in Excel een korte duidelijke uitleg.

Deze uitleg is verplaatst Kijkt U daar voor op de speciale pagina  uitleenschema met datum en tijdstempel U vindt er ook een download.

======================================================================

Datums sorteren zonder jaartal

Een lijst met contactpersonen waarvan U de kolom met geboortedatum zou willen gebruiken om verjaardagskaarten te sturen. Gewoon even sorteren lukt je niet omdat met sorteren ook het jaartal wordt meegenomen. Hieronder vindt U de oplossing. We maken gebruik van een hulpkolom die we na gebruik weer dichtschuiven. De hulpkolom zit achter het kruisje
verjaardagslijst1
In de hulpkolom wordt de geboortedatum aangepast naar het jaar van heden met de dag en datum van het origineel.
verjaardagslijst2
De formule in de sorteerkolom ziet U onder in de formulebalk.  Het eerste deel van de formule  zegt als er in cel I3 niet staat dan moet er niets gebeuren, anders moet het jaartal van nu worden berekent met de dag en maand uit cel I3
verjaardagslijst3
Hieronder ziet U het resultaat. De sorteerkolom vouwt U dicht met het min teken. Hoe maak je het min en plus teken zie:  groeperen van kolommen en regels
verjaardagslijst4
—————————————————————————————————–

Maanden bij elkaar optellen zonder dat je de datum of jaartal meeneemt:

In onderstaand voorbeeld heb je een kwartaal overzicht uit een rooster. Dit rooster wordt iedere maand opnieuw aangemaakt. De startdatum van het rooster wordt op een ander blad ingevuld, hieraan is de maand
onder kolom HI gekoppeld. De andere 2 maanden worden uitgerekend. In de 4 afbeeldingen kun je de opbouw bekijken.
3maandenPlaatje 2 De formule in de cel H-I3 (oktober) verwijst naar cel O1 op het tabblad medewerk(st)ers. In deze cel wordt per kwartaal de start van het rooster ingevuld.
3maanden1Plaatje 3 de formule in cel LM3(november) verwijst naar de inhoud van cel H3, U kunt in de formulebalk de formule aflezen.
3maanden2
Plaatje 4 de formule in cel PQ3 verwijst naar de inhoud van cel LM3 (november)  U kunt in de formulebalk de formule aflezen
3maanden3
Hier nogmaals rekenen met maanden. Geel is de invoer. Lettertype dik is de berekening. De gebruikte formule vindt U er onder
 
——————————————————————————————————–
.