debiteuren-crediteurenbeheer

debiteuren-crediteurenbeheer.

Ms Excel Rekenmodel Trika® Debiteuren-crediteurenbeheer

Heeft U wel eens uitgerekend wat U aan (bank)kosten kunt besparen als al Uw afnemers op tijd betalen. Door gebruik te maken van het Trika ® rekenmodel debiteuren-crediteurenbeheer heeft U direct zicht op de posten waarvan de betalingstermijn is verstreken U kunt dan ook direct actie ondernemen door een herinnering of een aanmaning te sturen. Heeft U met verschillende afnemers verschillende betalingstermijnen afgesproken, geen probleem dit rekenmodel voorziet ook daarin. Het debiteurenbestand voorziet zelfs in een jaaroverzicht waarin U iedere bij iedere debiteur zijn betalingshistorie kunt bekijken. De geringe investering in dit rekenmodel is te verwaarlozen.

Uw debiteuren- en of administratiebeheer verwerkt in 1 overzichtelijk Ms Excel bestand versie 2021:

In de laatste Update debiteuren-crediteurenbeheer heb ik bijna alle verbetervoorstellen van gebruikers kunnen verwerken. U krijgt 1 overzichtelijk Excel rekenmodel

bestaande uit de volgende tabbladen

 • relatiebeheer.
 • boekingslijst.
 • btw overzicht.
 • gebruiksadviezen
 • omzet per relatie

Tabblad relatiebeheer:

Dit rekenmodel is een eenmalige investering U kunt het ieder jaar weer opnieuw aanmaken. Wilt U alleen debiteurenbeheer of ook crediteurenbeheer voor beiden kunt U deze aanmaken. Als U op dit tabblad de afgesproken betalingstermijnen in dagen vermeld (in Kolom J) Heeft U een compleet overzicht van de jaarcijfers, de nog openstaande posten en de posten die reeds zijn vervallen. financiële

Ms Excel rekenmodel debiteuren-Crediteurenbeheer. tabblad relaties inclusief financiële cijfers
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Tabblad Boekingslijst

Op de boekingslijst wordt ieder factuur vermeld. U vult het relatienummer in. (De blauwe kolommen zijn berekende velden.) U vermeld factuurnummer, factuur bedrag en factuur datum, de vervaldatum wordt automatisch uitgerekend. U kunt een eventuele kortingspercentage invoeren en de btw wordt voor U uitgerekend. U kunt op 2 betalingsdatums een bedrag invullen. In kolom W en Y vindt de openstaand en vervallen posten terug. In cel B2 kunt U een relatienummer invullen voor een overzicht in het lopende jaar. In de verborgen kolom P wordt per boeking het maandnummer uitgerekend, deze wordt gebruikt voor de specificatie op het tabblad btw

De boekingslijst is ingericht als tabel, U kunt op iedere kolomkop filteren

Ms Excel rekenmodel debiteuren-Crediteurenbeheer. tabblad boekingslijst met overzicht vervaldata openstaande posten

Laatste aanpassing aan dit rekenmodel: een gebruiker vond het makkelijk als er een overzicht per week uitgehaald zou kunnen worden. Dit heb ik als volgt opgelost: Naast de kolom vervallen dagen heb ik een kolom gemaakt die het weeknummer uitrekent waarin de vervaldatum voorkomt. Deze wordt uitgerekend in kolom J (plaatje hieronder) . De huidige dag wordt uitgerekend in regel2, Op regel 2 kolom I wordt het huidige weeknummer uitgerekend. Met het ingebouwde filter in de kolomkoppen kunt U bij weeknummer een lijst opvragen van de gewenste week.

Ms Excel rekenmodel debiteuren-Crediteurenbeheer. tabblad boekingslijst met detailoverzicht vervaldata openstaande posten
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Tabblad btw specificatie:

Afhankelijk of U het rekenmodel gebruikt voor debiteurenbeheer of crediteurenbeheer krijgt U op het tabblad btw specificatie de ontvangen of de te betalen btw per maand in onderstaand overzicht

Ms Excel rekenmodel debiteuren-Crediteurenbeheer. tabblad btw overzicht per maand
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Met het Ms Excel rekenmodel debiteuren-crediteurenbeheer heeft U dagelijks zicht op alle openstaande facturen en kunt U direct de juiste beslissingen nemen.

Dit rekenmodel wordt uitgeleverd zonder paswoord en kunt U daardoor eventueel verder aanpassen aan Uw wensen. Het rekenmodel is geregistreerd als Trika® rekenmodel Debiteuren- & Crediteurenbeheer, is uitsluitend bestemd voor Uw eigen gebruik, U mag het niet verkopen of op een website ter download aanbieden.

Meer info of bestellen via mailcontact

Bestelcode TRIKA DC-2021-1                     Euro 17,50   geschikt voor alle versies van Ms Excel. (er zijn geen macro’s gebruikt) en daardoor ook bruikbaar met Open Office

Op 10-3-2019 werd een rekenmodel:

 • Boekingslijst voor Uw facturen
 • met 2 sjabloon facturen 1x incl btw en 1x excl btw
 • Debiteurenbeheer
 • Een formulier Aanmaning.

op de website geplaatst: https://excel-spreadsheet.nl/factuur-in-excel/

==================================================================

Maatwerk Debiteurenbeheer inclusief aanmaningsformulieren.

Op aanvraag werd een rekenmodel debiteurenbeheer met aanmaningsformulieren in een jaaruitgave gemaakt. Hieronder vindt U de  uitleg. Als basis werd het bovenstaande rekenmodel gebruikt.  Om alle gegevens per regels automatisch uit het bestand te kunnen halen werd een kolom met automatische nummering toegevoegd.

 • Iedere uitgaand factuur wordt met klantnummer op de boekingslijst vermeld.
 • In het relatiebestand is de met de klant overeengekomen betalingstermijn vermeld.
 • Het klantnummer zoekt naam (kolom D)  en betalingstermijn (kolom H) op.
 • U vult factuurnummer, factuurdatum en het factuurbedrag in.
 • kolom Y toont alle openstaande posten.
 • In kolom R wordt de vervaldatum uitgerekend. Zodra de vervaldatum is verstreken wordt het aantal vervaldagen aangegeven en komt kolom AA in beeld
 • Kolom AA toont alle openstaand posten waarvan de betalingstermijn is verstreken in het rood. i.v.m. de aanmaning wordt in kolom AB het boekingsnummer vermeld

Afnamen overzicht van 1 klant:  Op regel in in cel B1 vult U een klantnummer in. Op dezelfde regel kunt U aflezen: Totale afname lopend jaar, totaal openstaand en totaal bedrag vervallen posten. Tevens worden op de boekingslijst alle regels van de betreffende klant groen van kleur. U kunt ook filteren op klantnummer.

Invoer betaalgegevens: Het rekenmodel is ingesteld als U Ja in vult, wordt het compleet openstaand bedrag in kolom V automatisch ingevuld. U kunt er nog de betalingsdatum bij plaatsen. In die gevallen dat niet het hele bedrag wordt betaald overschrijft U de formule in kolom V met het bedrag wat is ontvangen. U heeft steeds 2 betaal momenten die u kunt invullen.

Boekingslijst facturen debiteurenbeheer

boekingslijst facturen in het debiteurenbestand
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Overzicht totaal afname / openstaande posten/ vervallen posten in het lopend jaar

Onderaan de boekingslijst worden per klant de totalen opgeteld van afname dit jaar, openstaande posten en vervallen posten. Al deze cijfers vindt U terug aan rechterzijde op het debiteurenbestand

jaaroverzicht omzet per klant in het debiteurenbestand
klik in de afbeelding voor een vergrote weergave

Debiteurenbestand.

In het debiteurenbestand vindt U de jaartotalen per klant terug. Waar de openstaande posten zijn vervallen zijn de klantregels rood van kleur

relatiebestand met jaaromzet per relatie in het debiteurenbestand
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Betalingsverzoek/Aanmaning:

Voor aanmaningen zijn een 2 tal formulieren gemaakt. 1x voor gebruik van een enkele openstaande post en 1x voor meerdere openstaande posten. In onderstaande voorbeelden is de grijze rand de buitenkant van de print en is dus niet zichtbaar. Er is volop ruimte voor Uw bedrijfslogo. Op het moment dat U een boekingsnummer invult wordt in kolom A17 het klantnummer vermeld waarmee de tenaamstelling automatisch wordt vermeld. In de versie voor meerdere facturen zoekt het bovenste boekingsnummer het klantnummer op.

aanmaning met 1 factuur regel in het debiteurenbestand
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Betalingsverzoek/aanmaning

aanmaning met meerdere factuurregels in het debiteurenbestand
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Kosten van dit rekenmodel kwamen uit op 17,50 voor het bestaande rekenmodel en 2 uur voor aanpassingen totaal 52.50 bestelcode: Trika 2018-Deb/Aan012

=================================================================================

contractenbeheer.
Krijg meer inzicht in de contractuele afspraken en verlaag de exploitatie en of investeringskosten en……………………… vergeten contracten zouden wel eens extra geld kunnen kosten.
Weet U bv van onderstaande contracten de jaarlijkse kosten en de verval data?
 • Huurcontracten
 • Leasecontracten
 • Personeelscontracten
 • Detacheringscontracten
 • servicecontracten
 • telefoon en internet contracten
 • Onderhoudscontracten
 • Verzekeringscontracten
 • Huurcontracten
 • enz. enz.
Met behulp van het MS Excel rekenmodel contractbeheer heeft U direct inzicht in alle lopende contracten, de verval data en de eventuele besparingen bij contractwisseling. bezoek mijn webpagina contractenbeheer.

x