Energiekosten beheren workshop

Energiekosten beheren workshop.

Het wordt steeds lastiger om te zien met wie van alle de aanbieders op de energiemarkt het beste een deal kan worden gesloten. Veel websites willen U daarbij heel graag helpen want dat is voor hun een leuk verdienmodel. Aanbieders aan de deur moet U al helemaal wantrouwen.   Via deze website wil ik U helpen een spreadsheet te maken opdat U dit allemaal zelf in de hand kunt houden. Ik zet het geheel bewust op in Ms Excel 2007. Gebruik geen enkele macro zodat U het ook kunt gebruiken in open office of Google spreadsheet. 1 nadeel: ik heb het niet even in 1 of 2 dagen gemaakt. De bedoeling is dat u het met behulp van deze workshop zelf helemaal kunt maken. Heeft U geen tijd, zin of energie dan kunt U het straks ook voor een gering bedrag bestellen.

In Uw factuur zitten 3 partijen:

  • De Energie aanbieder.  prijs verschilt per aanbieder.
  • De Netwerkbeheerder. prijs is vastgesteld door de overheid en is vast per netwerkbeheerder
  • De overheid. prijs is voor iedereen het zelfde

waarvan de energie aanbieder de meest onduidelijke is.

Gelukkig kunt U voor de andere 2 partijen alle financiële zaken terug vinden op internet.

voor de overheidsheffingen gaat U naar: website van de overheid.   Voor de netwerkbeheerkosten gaat U naar de de Autoriteit Consument en Markt:  Alle kosten worden hier weergegeven excl btw. U kunt ook op de laatste tarievenlijst van Uw energie aanbieder kijken.

Met deze gegevens kunnen we eenvoudig een rekenmodel maken waar we alle vaste kosten in gaan zetten. Omdat de overheid hier met kosten ex btw rekent, gaan wij dat ook doen. Er zijn kosten die worden berekent over het gebruik, maar ook over het aantal dagen. Dit alles verwerken we in onderstaand voorbeeld.

In bovenstaand schema zit slecht 1 formule: Alleen de gele cellen moet U jaarlijks kunnen aanpassen. In kolom D 2018 staan in de cellen eronder een verwijzing naar boven in cel D4 staat = D3 en in D5 staat = D3  enz  (=$D$3 dat kunt U ook plaatsen in alle cellen er onder (absolute cel verwijzing)

Hierboven vindt U alle vaste gegeven die kunnen jaarlijks worden aangepast, een energie leverancier pas 2x zijn prijzen aan. We spreken in dit schema vast vaste kosten en variabele kosten. Ik pas het schema nu verder aan met de variabele kosten van Uw energie leverancier. In het voorbeeld gebruik ik Nuon, maar dat kunt U straks in uw eigen schema zelf aanpassen

In bovenstaand staatje mag U alleen de gele cellen gaan aanpassen. Omdat het rekenmodel straks met aantallen Kwh en M3 moet gaan rekenen moet we ergens ons gebruik invullen. Ook moeten we de looptijd in dagen laten berekenen. De looptijd in dagen vindt U op de factuur.

Aanpassingen vanaf regel 17: Voor de berekening looptijd in dagen plaatst U de datums van de meter opname. Regel C18 datum opname vorig jaar Regel C19 datum opname dit jaar in cel E19 staat = C19-C18 (cel eigenschap getal met 0 decimalen) In Cel C21 en C22 plaatst U de begin standen en in D21 en D22 de eindstanden in E21 staat =D21-E21.

Opbouw formules Kolom F verwijst naar cellen E19 als het dagen betreft. Bij kwh wordt verwezen naar Cel E21 en bij M3 naar cel E22. Kolom G wordt dan weer E4 x F4. Omdat de overheid op zijn website uitgaat van prijzen ex btw is in G17 een totaal telling gemaakt van alle betalingen ex btw. 1 ding ben ik vergeten in cel F18 staat 21%btw. Ik maak daar in het volgende plaatje 21 van en gebruik die in de formule inG18 als volgt  =G17/100*F18, wordt de btw van overheidswegen weer anders dan kunnen we die hier altijd aanpassen. Regel B10 en B11 maak ik ook weer geel want de netwerkbeheerder kan voor een ieder anders zijn. Om te voorkomen dat U zelf moet gaan rekenen als Uw een prijslijst incl btw krijgt  wil nu nog buiten het printgedeelte 2 kolommen bijvoegen welke U kunt gebruiken om prijslijsten inclusief btw om te zetten naar ex btw. Zodat U deze direct kunt invoeren in kolom E zie het volgende plaatje

In kolom I en J heb ik een mogelijkheid gemaakt om prijzen incl btw in te voeren. Dit doe ik per omschrijving steeds op dezelfde regel. Als proef heb ik de eerste 3 cellen uit kolom E omgerekend naar incl btw en ingevuld in kolom J de prijs ex leest u af in I. Als U deze kolommen niet nodig heeft kunt U ze dichtschuiven door op het min teken te klikken (hoe je dat doet lees je hier)   het btw percentage heb ik gebruikt uit kolom F21

Wat ik nu wil doen: Ik maak van dit schema een kopie op een 2e tabblad: Rechtsklik op het tabje waar je dit schema op hebt gemaakt, je krijgt nu een keuzescherm en daar kies je voor kopie maken, plaats een kruisje en klik Ok je heb het schema nu 2x rechtsklik op het eerste tabblad en kies voor naam wijzigen noem te energie vorig jaar en het 2e tabblad noem je energie dit jaar. Je kunt U voor 2 jaar je schema’s invullen Gebruik voor vorig jaar de prijslijst of de factuur van vorig jaar. Voor dit jaar gebruik je de zelfde aantallen stroom en gas en dezelfde dagen. Als je beiden hebt ingevuld zie je direct wat je dit jaar meer kwijt bent. Als voorbeeld zet ik mijn schema’s hieronder

nu is het 15:10 uur  15-1 wordt vervolgt