energienota Trika Excel rekenmodel energie nota

Energie nota  Trika® Excel rekenmodel energie nota 2019

Houdt de Energiekosten volledig zelf in de hand.

 • Controleer Uw eindfactuur.
 • Neem de meterstanden maandelijks op en zie of U in de pas loopt met de voorschotten.
 • Krijg een overzicht welke van de 3 partijen (Energieleverancier, netwerkbeheerder en de overheid) het meeste geld bij U weghalen
 • Zie direct of Uw voordeel heeft bij overstappen.
 • Maak bij overstappen een eindoverzicht van oude leverancier.
 • Weet met welke meterstanden U ben gestart bij Uw nieuwe leverancier.

Als voorbeeld Heb ik hier een gedeeltelijke eindfactuur van Nuon en een gedeeltelijke tarievenlijst 2019 van Nuon hier onder toegevoegd. En zie zelf hoe men het voor U en mij (moedwillig) onduidelijk maakt.

Op de factuur ziet U dat de stroomprijzen worden opgegeven 1/ inclusief btw. 2/ belasting op elektriciteit. 3/opslag duurzame energie op elektriciteit. 4/ een eventuele korting. Hier wordt je dus niet vrolijk van als je het een en ander wil narekenen.

deel van de factuur van nuon om te laten zien hoe dat controleren haast inmogelijk is
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Maar de prijslijst is eigenlijk net zo wazig De prijzen worden opgegeven incl btw  waarbij de KWh is inclusief een eventuele korting en de 2 overheidsbelasting zijn hier bij elkaar opgeteld incl btw. Dit is natuur lekker verwarrend als U een bij een andere leverancier wilt gaan kijken.  Naar mijn idee vind ik dit niet er klantvriendelijk. Maar dit komt U bij bijna energie leveranciers tegen. Leverancier Oxion ook op deze pagina maakt het nog bonter bij de prijzen staat er zelfs niet bij of ze wel of niet incl btw en overheidsheffingen zijn.

deel prijslijst nuon alles inclusief ook de overheidsbijdrage
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Gelukkig heb ik met Ms Excel een handig hulpmiddeltje kunnen ontwikkelen waarmee we toch onze energiekosten kunnen beheren. Het rekenmodel bestaat uit 3 tabbladen: 1/- Jaaroverzicht vorig jaar. 2/ Overzicht dit jaar met meter opname. 3/ Overzicht benodigd bij oversluiten

1/- Jaaroverzicht vorig jaar

Rekenmodel jaarafrekeing van uw energie leverancier
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Punt voor punt ga ik U hier uitleggen hoe het werk, hoe U het invult en waar U info weg haalt waar de Energie leverancier wazig over blijft. Er zijn nl 3 partijen:

 • Energieleverancier.  Energieprijzen kunnen in het jaar veranderen naast  het plaatje  rechts nummers  1, 4, 8, 11 en eventueel 7. Prijzen worden meestal incl btw vermeld.
 • Netwerkbeheerder.Prijzen staan voor het jaar vast naast het plaatje rechts nummers 6 en 12 Prijzen worden meestal incl btw vermeld.
 • De overheid. prijzen staat voor het jaar vast  2, 3, 5, 9 en 10 Op de website worden deze kosten altijd exclusief btw vermeld

Bij alle drie zijn er kosten die per dag of per KWt of M3 worden berekend. Daarom is het niet alleen noodzakelijk meter standen te weten maar ook het aantal dagen waarover gefactureerd gaat worden. Dit rekenmodel gaat uit van alle kosten exclusief BTW en het aantal dagen dat zit tussen de 2 datums van meter opname

Invulhulp van het schema.

Iedere kosten soort is genummerd.

 • Voor de overheidsheffingen gaat U naar de website van de overheid. Daar zoekt U de bedragen op die horen bij nummers 2, 3, 5, 9 en 10.
 • Nuon geeft voor elektriciteit 1 bedrag op inclusief alles. Hieronder is dat het eerste bedrag Euro 0,218011. De 2 cellen eronder worden automatisch uitgerekend.
 • Voor de netwerkbeheerskosten gaat U naar de website van Uw netwerkbeheerder. Deze is altijd dezelfde ook als U over gaat sluiten
 • Bij 2 en bij 3 geeft u de bedragen op die U bij de overheid op website heeft gevonden.
 • Direct onder 3 ziet U staan euro 0,0623644 dat is de kale prijs van Nuon stroom echter in dit voorbeeld wordt hier 15% korting gegeven. Deze geeft u op in het gele vakje waar 15 staat. Heeft U geen korting vul dan 0 in. Onder 1 vindt U dan de stroomprijs die U moet invullen.
 • Direct hieronder vult U het bedrag belasting vermindering per aansluiting in van euro 257,54. Waar 365 staat vult U het aantal dagen dat het berekeningsjaar heeft. In bovenstaand voorbeeld 365. U kunt dan het bedrag vermeld bij 5 in het schema plaatsen doe dit met een minteken ervoor U krijgt het immers terug
 • Bij het gas gaat U het zelfde doen als bij de elektriciteit.
 • Voor netwerkbeheerders kosten en het vastrecht van de energie aanbieder vindt U nog een rekenhulpje aan bij 4-11-6-12 daar vult U de bedragen in incl btw. Als vast recht per maand of jaar wordt opgegeven dient U dat om te rekenen naar prijs per dag
berekening hulpschema energie terug zetten naar ex btw
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave dit plaatje kunt U dan uitprinten

Meter opname 2019

Voor 2019 heb ik prijzen met behulp van bovenstaand schema ingevuld. In de eerste regel hieronder staat de aanvangsdatum van dit rekenmodel. De eerste meter opname heb ik verricht op2-2-2019 en onderin vermeld. De looptijd in dagen en de verbruikscijfers worden direct doorgeteld. Ook was er inmiddels een voorschotnota door de energieleverancier automatisch afgeschreven. De verschillen kun U onderin aflezen. Boven in rechts staan nog wat bedragen 307,69 18.81 310.77 en 22.76 die staan daar maar horen er niet, dat heb ik over het hoofd gezien. Zoals u ziet gebruik ik dit schema nu maandelijks. Het eerste schema hierboven startte op 11-1-2018 en eindigde op 09-01-2019 en telt daar dan 363 dagen.

2/- overzicht meter opname dit lopend jaar.

Energiebeheer ingericht voor meter opname ivm maandelijks voorschot
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Dit rekenmodel gebruiken bij overstappen:

Een leuk voorbeeld op de website van  https://www.oxxio.nl/ kun helaas je geen tarieven vinden  dus ga ik verder op zoek. Dan kom ik uit bij https://www.easyswitch.nl  Daar vind ik een overzicht met prijzen U vindt het hieronder.

prijslijst oxio inclusief alles

U ziet hier de prijzen ook weer inclusief btw (staat er zelfs niet bij) en inclusief overheidsbijdrage en netwerkbeheer. Lekker makkelijk vindt U niet. Met onderstaand rekenmodel geen probleem. u vult de tarieven inclusief alles in. De 2e kolom ziet U het bedrag ex btw in de 3e kolom zit een formule die de overheidskosten weg haalt uit Uw bestaande schema. U hoeft nu alleen maar de achterste bedragen in het schema links (niet zichtbaar op dit plaatje in te vullen

omrekenschema Oxio prijzen naar netto ex btw
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave, U kunt dit voorbeeld ook uitprinten

Bij overstappen

Om het U wat gemakkelijker te maken hoeft U alleen maar de energie prijzen van de aanbieder in te vullen. Ik heb dit derde tabblad gekoppeld aan het jaar overzicht vorig jaar. Dit i.v.m. de gebruikscijfers van het hele jaar. De prijzen ex btw worden weer gehaald uit het tabblad lopend jaar. Die energieprijzen moeten immers worden vergeleken met de energieprijzen van de aanbieder (in het voorbeeld Oxio) Als U het schema hierboven heeft ingevuld plaatst U de netto bedragen in de rode vakjes in kolom I. Meer is niet nodig want de overheidsheffingen, de netwerkbeheerskosten en de btw blijven gelijk daar veranderd niet mee. In kolom L kunt U aflezen of U inderdaad veel voordeliger uit bent. Boven in de prijslijst van OXIO staat dat er 265 euro met U wordt verrekend als welkoms geschenk. Wazig blijft of alle prijzen inclusief overheidsheffingen en btw zijn. Dit dient U eerst te checken en op papier te hebben.

In dit voorbeeld zijn dus de gebruikscijfers van het vorig jaar gebruikt. Met de tarieven van dit jaar van onze huidige energie leverancier. Dit met de gevonden prijzen van OXIO op internet. Wordt U telefonisch of aan de deur benaderd door een medewerker van wie dan ook om over te stappen. Vraag om de energieprijzen excl btw en zonder de overheidsheffingen. U heeft maar 4 prijzen nodig en laat ze dan maar een dag later terug komen

3/- Overzicht benodigd bij oversluiten.

Excel vergelijkingsmodule overstappen van energieleverancier
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Omdat we in dit laatste vergelijkingsschema de gebruikscijfers gekoppeld hebben aan de tarieven van het lopende jaar hebben we ook een automatisch overzicht van de partijen die in deze berekening meedoen en daar hebben we een berekening op los gelaten om te zien wie er het meeste bij U weghaalt. Het eerste plaatje is van het compleet overzicht van het afgelopen jaar. Het tweede plaatje geeft de cijfers weer van dit lopend jaar met de gebruikscijfers van vorig jaar

januari 2018- januari 2019. bij de overheid is achteraan alle btw bijgeteld

januari 2019- januari 2020

 

Hoe starten met dit rekenmodel met de volgende tabbladen:

1/- Jaaroverzicht vorig jaar.

Neem de prijzen van de eindafrekening over, als U deze niet ex btw op de factuur hebt staan kunt U het hulpschema aan de rechterzijde gebruiken om alles naar ex btw terug te rekenen. Vul de start datum in waarmee Uw afrekening mee begon en vul de eind datum in. looptijd in dagen kunt U nu boven aflezen. Vul nu de begin en eindstanden van de meters is. klaar U kunt de factuur nu vergelijken met de berekeningen van het rekenmodel. Heeft U per maand de meerstanden opgenomen, dan kunt die natuur ook in het schema opnemen i.p.v de totalen

2/ Overzicht dit jaar met meter opname.

Neem de prijzen van de eindafrekening over, als U deze niet ex btw op de factuur hebt staan kunt U het hulpschema aan de rechterzijde gebruiken om alles naar ex btw terug te rekenen. Vul de start datum en plaats de meterstanden waarmee U begint. U kunt nu per maand de meterstanden invullen met de bijbehorende invuldatum. U kunt dit per maand doen maar ook best een keer vergeten. Als U de juiste datums maar invult worden het aantal dagen ook correct uitgerekend.

3/ Overzicht benodigd bij oversluiten

Dit schema is geheel gereed omdat het de benodigde gegevens uit de 2 andere tabbladen haalt. U hoeft alleen maar de prijzen ex btw  van de aanbieder in te vullen. En daar heeft U aan de rechterzijde een berekeningsschema voor.

Wat te doen bij oversluiten:

Maak eerst een kopie, gaat er wat fout dan heeft U nog het origineel Rechtsklik met Uw muis onderaan op het tab overzicht dit jaar, U ziet nu een keuzemenu en kies voor kopie maken vergeet het X niet te zetten. Kies voor achteraan invoegen. U heeft er nu een tabblad bij. Neem de prijzen Elektriciteit, vastrecht elektriciteit en Gas en vastrecht Gas over in het origineel. plaatst de meterstanden en de begindatum waar U mee begint. Vergeet niet de eind meterstanden bij U vorige leverancier te plaatsen en de einddatum

Dit rekenmodel wordt uitgeleverd met paswoord, dit wordt niet vrijgegeven. Het rekenmodel is geregistreerd als Trika® rekenmodel energienota 2019, is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik. Het wordt op naam voor U aangemaakt, voor  autorisatie is Uw postcode nodig. U mag het niet verkopen of op een website ter download aanbieden.

De kosten zijn 1,99 euro rekenmodellen worden verzonden na ontvangst van de betaling.  bestel via de mail met deze link

Deze website heeft geen enkele binding met aanbieders van energie

.