Energienota Trika meterstanden Hoofd- en Tussenmeter

Uitgebreide versie met administratie Hoofd- en Tussenmeter

Naar aanleiding van onderstaande mail heb ik de standaard versie verder ontwikkeld en geschikt gemaakt om tevens de meterstanden van de tussenmeters bij te kunnen houden voor 1 extra gebruiker

Hallo,

In mijn zoektocht naar een Excel model voor het verrekenen van energiekosten kwam uw website tegen We hebben een mantelzorgwoning in de tuin staan met tussenmeters en ik zou graag de energiekosten (gas en stroom) willen verrekenen, is dit model daarvoor geschikt? In dat geval zou ik graag een exemplaar willen afnemen. Alvast dank voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Het rekenmodel bestaat uit de volgende tabbladen

  • 12 tabbladen voor opname meterstanden en daar aan gekoppelde kosten. Als basis zijn hier de 12 tabbladen uit de standaard versie gebruikt
  • Calculator oversluiten.
  • Overzicht kosten dit jaar en vorig jaar.
  • Calculator kWh-kWh naar M3
  • Specificatie per maand gebruikskosten Hoofdmeter en Tussenmeter variabele kosten
  • Jaar specificatie Hoofdmeter en Tussenmeter variabele- en vast kosten

TABBLADEN METEROPNAME MND1 t/m MND12

Op de 12 tabbladen MND1 t/m MND12 heb ik links de mogelijkheid ingebouwd om de meterstanden van de tussenmeters te noteren. Op het eerste tabblad moet U bovenin de stand opgeven waarmee U start. Onderaan kunt U het gebruik aflezen. Helemaal rechts vindt U alle totalen van de hoofdmeter en de tussen-meter

Op het tabblad MNd12 ziet U geheel rechts de eindstanden en de bedragen die erbij horen. (Tussentijdse prijsverhogingen kunt U ook in dit rekenmodel per maand aanpassen)

SPECIFICATIE

Op het tabblad administratie Hoofd- en Tussenmeter vindt U per maand een specificatie van alle opname Hoofdmeter en Tussenmeter. Hier zijn alleen alle variabele kosten geteld

Onderste gedeelte van de specificatie variabele kosten energie

Specificatie dit jaar

Bovenin onderstaand schema ziet U de totalen van de variabele kosten in dit voorbeeld Euro 2312,98 na verrekening met de vaste kosten blijft er een bedrag over van 2119.85. Dit bedrag ziet U ook op het laatste tabblad MND12 staan (3 plaatjes terug)

Voor een juiste verdeling van de kosten is het totale gebruik 100% . Het gebruik van de Tussenmeter is 44% blijft er voor de hoofdgebruiker 56% over

De vaste kosten in dit voorbeeld schema zijn EURO -193.13. Daar laat ik het zelfde percentage op los

Dit rekenmodel wordt uitgeleverd met paswoord, dit wordt niet vrijgegeven. Het rekenmodel is geregistreerd als Trika® rekenmodel energienota 2022 Hoofd- en Tussenmeter, is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik. Het wordt op naam voor U aangemaakt, voor  autorisatie is Uw postcode nodig. U mag het niet verkopen of op een website ter download aanbieden.De kosten zijn 5,00 euro rekenmodellen worden verzonden na ontvangst van de betaling.

Bestelcode energienota 2022 Ho-Tus004  bestel via de mail met deze link


Meer mogelijkheden waarbij het standaard rekenmodel als basis heeft gediend:

Het complete rekenmodel inclusief administratie zonnepanelen en de aanwezigheid van een hoofd en een Tussenmeter heeft bestelcode energienota 2022 CO-04 kosten zijn euro 9.95 Dit rekenmodel wordt op naam van de gebruiker aangemaakt. Als autorisatiecode wordt Uw postcode gebruikt.

 

Deze website heeft geen enkele binding met energieaanbieders.