energienota Trika Excel rekenmodel energie nota

Energie nota  Trika® Excel rekenmodel energie nota 2022

Het standaard rekenmodel (zonder administratie zonnepanelen, zonder administratie Tussenmeter) bestaat uit de volgende tabbladen.

 • 12 tabbladen voor opname meterstanden en daar aan gekoppelde kosten.
 • Calculator oversluiten.
 • Overzicht kosten dit jaar en vorig jaar.
 • Calculator MWh-KWh naar M3

Standaardversie administratie Meterstanden:

Tabblad Meteropname.

 • Het rekenmodel heeft 12 tabbladen opname meterstanden.
 • De prijslijst in de eerste kolom wordt steeds doorgezet naar het volgen de tabblad.
 • Op het moment dat U een nieuwe prijs verandering van Uw energieleverancier door krijgt, past U in de betreffende maand de prijs aan.
 • In het schema ziet U dat achter de btw kolom de variabele prijzen in het roodbruin zijn aangegeven.
 • Alle andere prijzen overheid en netwerkbeheer zijn vaste prijzen voor het hele jaar.
 • Alle prijzen dient U op te geven inclusief btw.
 • Als de overheid in een bepaalde maand de btw tarieven gaat verlagen kunt U dat in de betreffende maand aanpassen.

Niet iedereen heeft een contract wat op 1 januari ingaat. Bovenin kunt U de startdatum van het rekenmodel zelf bepalen. Ook plaatst U daar de einde meterstanden van het vorige boekjaar. Het rekenmodel gebruikt  M3- kWh voor de berekeningen. Ook zijn er een aantal kosten die per dag worden berekend. Maandelijks neemt U de meterstanden op en plaatst U de opname datum. Het rekenmodel geeft in laatste 2 kolommen de kosten van het opgegeven gebruik, als U ook nog het betaalde voorschot invult ziet U of U in de betreffende periode uitkomt. De laatst kolom geeft steeds het jaar totaal aan.

Heeft U het opnemen van de meterstanden op de laatste dag van de maand een keer vergeten. Vul dan de werkelijke opname datum in bv 07-5, dan zijn het aantal dagen geen 30 maar 37. Als U op 31 mei de standen weer opgeeft zijn het geen 31 dagen maar 7 dagen minder. Dus een keer een paar dagen vergeten is geen probleem.  Hooguit een btw verschilletje van een paar dagen

Maand en Jaar overzicht

Iedere tabblad meterstanden opname heeft onderaan een financieel overzicht. Het bovenste gedeelte geeft de kosten van de maand en onderaan ziet U de jaar totalen. Als U in een bepaalde maand het btw percentage heeft aangepast, ziet U hier direct het resultaat.

In het rekenmodel heb ik als voorbeeld 1 maand ingevuld. Hieronder ziet U het laatste tabblad meteropname. Omdat mijn jaar loopt van januari t/m december. Is dit voorbeeld de maand december. In de laatste kolom vindt U het jaar totaal. In dit voorbeeld is 1 maand (januari) ingevuld

maand een jaaroverzicht behorende bij het plaatje hierboven.

Kosten dit jaar en vorig jaar

Als U bovenin het gebruik van Uw vorige periode invult en aan de rechterkant de kosten. Kunt U in dit overzicht op ieder gewenst moment aflezen of U met de kosten nog in de pas loopt. De prijslijst op dit tabblad geeft steeds de laatst door U ingevulde prijzen door. De berekeningen aan de rechter kant komen uit de schema’s onderaan de 12 tabbladen opname meterstanden. Die zijn gekoppeld aan de geldende prijs op het betreffende tabblad.

Helemaal onderaan ziet U wat U kwijt bent aan energie, netwerkbeheer en de overheid.

Calculator oversluiten

De kolom met prijzen in het midden zijn de laatst prijzen die U heeft aangepast. d.w.z. Als U in mei de prijzen heeft aangepast lopen deze door tot het laatste tabblad meter opname. Heeft U in augustus de prijzen weer opnieuw moeten aanpassen. Dan vindt U deze terug op het laatste tabblad meteropname.

Onderaan rechts vult de de prijzen in van de aanbieder. Dit zijn alleen zijn prijzen kWh, M3 en zijn vast leveringskosten. Netwerkbeheer en Overheid staan vast voor het hele jaar. Heeft U bv 5 x meteropname ingevuld dan staan daarvan de kosten in de kolom Uw huidige kosten. De eventuele verschillen staan daar naast (de groen gearceerde cellen)

Calculator M3-MKh-kWh.

Gasprijs wordt steeds hoger en wordt vermeld als prijs per MWh. In dit schema kunt U de kosten herberekenen. Dat zijn dan de kosten excl btw en andere bijkomende kosten (overheid en netwerkbeheerder)

Dit rekenmodel wordt uitgeleverd met paswoord, dit wordt niet vrijgegeven. Het rekenmodel is geregistreerd als Trika® rekenmodel energienota 2022, is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik. Het wordt op naam voor U aangemaakt, voor  autorisatie is Uw postcode nodig. U mag het niet verkopen of op een website ter download aanbieden.

De kosten zijn 2,50 euro rekenmodellen worden verzonden na ontvangst van de betaling.

Dit rekenmodel wordt op naam van de gebruiker aangemaakt. Als autorisatiecode wordt Uw postcode gebruikt. Bestelcode energienota 2022 ST 04  bestel via de mail met deze link 

waarom dit rekenmodel:

 • Het blijft een eenmalige aankoop.
 • Bij ontvangst slaat U een exemplaar op om er elk jaar opnieuw weer eentje aan te maken.
 • Er zijn 12 maandbladen. U bepaalt zelf in welke maand U start met de opname vd meterstanden.
 • Per maand kunt U de prijzen aanpassen.
 • Per maand kunt U de btw aanpassen

 


Meer mogelijkheden waarbij bovenstaand rekenmodel als basis heeft gediend:

Bovenstaand rekenmodel inclusief administratie zonnepanelen en de aanwezigheid van een hoofd en een Tussenmeter heeft bestelcode energienota 2022 CO-04 kosten zijn euro 9.95

 

Deze website heeft geen enkele binding met energieaanbieders.

.