excel berekeningen onroerendgoed

Excel berekeningen onroerendgoed.

Op deze pagina vindt U tal van voorbeelden van het van gebruik financiële functie van Excel op het gebied van onroerend goed. De voorbeelden op deze pagina  kunt U in een handige Ms Excel werkmap onder aan deze pagina downloaden

 

Excel berekening onroerendgoed. Reële- en nominale rente.

Stel U heeft in 1970 een huis gekocht voor fl. 65000,00  in 2004 verkoopt U de woning voor 170000 euro Als je de aankoopprijs van de verkoopprijs aftrekt heb je een heel behoorlijke winst gemaakt. Maar als je rekening houd met de inflatie-index (gemiddeld 2,4 % per jaar) wordt de winst een heel ander verhaal. Een en ander vindt U terug in onderstaande berekening.

In regel (H)2 worden de guldens omgerekend naar Euro’s.  Zonder rekening te houden met de inflatie zou de winst 140750,00 zijn geweest. De formule voor de berekening van de inflatie correctie vindt U onder H11.

————–

Excel berekeningen onroerendgoed Kasstromen

De basis van iedere onroerend goed rekenmodel zijn de kasstromen. De huurinkomsten en de exploitatiekosten bepalen uiteindelijk het rendement. Als een en ander van te voren bekend is kunt U gericht een beslissing nemen voor aankoop of verkoop. De constant stijgende kasstromen zijn kasstromen die jaarlijks worden geïndexeerd  bv Huuropbrengsten en de jaarlijkse huurstijging. De  exploitatiekosten zijn niet van te voren vast te stellen. Vaak wordt een percentage van de investering, de bouwkosten of huuropbrengsten genomen. De ouderdom en de staat van het gebouw speelt natuurlijk ook een rol bij het bepalen van de exploitatiekosten.
Om U wat meer duidelijkheid te geven ziet U hieronder een voorbeeld van een huurwoning uit de vrije sector de huur per maand is 880 euro  Aan het eind van het eerste jaar is ontvangen 12 x 880,00. Volgens het huurcontract is overeen gekomen een jaarlijkse huurverhoging van 3,5 %  De exploitatiekosten zijn 1480 per jaar de jaarlijkse kostenstijging is 2,80 % Omdat het totaal bedrag aan ontvangen huur op het eind van het eerste jaar pas binnen is blijft jaar 0 leeg.

Excel berekeningen onroerendgoed. IRR

Kolom C en kolom E laten de constant stijgende kasstromen zien. In kolom G vindt U de netto kasstromen per jaar. Kolom G geeft per jaar de contante waarde. Het totaal van de contante waarde in bovenstaand schema wordt ook wel de Discounted Cash Flow waarde genoemd. (DCF).
Bij een onroerend goed portefeuille zijn de netto kasstromen per jaar bekend. Immers de huurcontracten zijn getekend en de jaarlijkse te verwachten exploitatiekosten zijn ook bekend.
De waarde van de netto kasstroom kunt U contant maken tegen een acceptabel rendement In de wereld van het onroerend goed spreekt men ook wel van Internal Rate of Return (IRR) De hoogte van de IRR is afhankelijk van de nominale rente en de risico opslag voor beleggingen in onroerend goed die de belegger acceptabel vindt. vaak liggen deze percentages tussen de 5% en 8%
————————————

 

Stel dat U wilt investeren in een huurwoning en U wilt een rendement halen van 7% we kunnen daarvoor bovenstaand schema gebruiken.
Bij een aanvangshuur van 600,00 p/mnd Exploitatiekosten vangen aan met 1250,00 euro per jaar de huurstijging en de kostenstijging vindt U in de blauwe balk hieronder de IRR stellen we op 6,5% de waarde van het huurcontract is dan 49709,40

Stel dat U een ander huurcontract kunt afsluiten. U kunt bovenstaand schema gebruiken en de huurprijs aanpassen.
huurcontact aanvangshuur 760,00 jaarlijkse huurverhoging 4,2% exploitatie kosten zijn gelijk gebleven de IRR stellen we op 7%. Het nieuwe huurcontract is 66164,15 euro waard.

 

——————————

Excel berekeningen onroerendgoed. IR

Stel dat je 50.000 euro wilt investeren in een pand met onderstaand huurcontract en exploitatiekosten wat is dan het rendement op je geïnvesteerd vermogen:

—————————————

 

Nog meer Kasstromen.
Met bovenstaande schema’s zijn de contante waarden van het onroerend goed uitgerekend. Maar er zijn natuurlijk veel meer kasstromen die de uiteindelijke waarde bepalen. bv investeringen of aankoopbedragen, groot onderhoud en restwaarde.

download bovenstaand rekenmodel onroerendgoedberekeningen 02