Service afdelings database

Service afdelings-database.

In onderstaande tabel worden alle reparaties bijgehouden. Tevens is direct te controleren of de klant een service contract heeft en of de kosten daarom wel of niet moeten worden doorberekend:

Dit rekenmodel bestaat uit de tabbladen Onderdelen, relaties en de service tabel. Door de gegevens onder de rode teksten in te vullen worden de gegevens op gezocht. In kolom H ziet U of er een onderhoudscontract is afgesloten voor het genoemde product. D.m.v het filter in de kop van het rekenmodel kunt U alles behorende bij het zelfde boekingsnummer uitfilteren en als bijlage bij de eventuele factuur voegen.

Als hierboven maar dan geopend bij het kruisje boven kolom K. Tevens vindt U onder notities uitleg over tekst invoer in dezelfde cel laten zie onder Notities

Hieronder vindt U uitgefilterd boekingsnummer 3, deze klant heeft geen onderhoudscontract. Deze uitdraai kan door de afdeling facturatie gebruikt worden voor de factuur

Hieronder vindt U het klanten bestand:

Hieronder vindt U de lijst met onderdelen.

Deze tabel is maatwerk. De prijs voor een maatwerk tabel in deze vorm en grote is ongeveer 37,50. info via het contact formulier.

 

x