Financiële functies van ms excel

Financiële functies van Ms Excel.

Hieronder vindt U de 5 belangrijkste financiële functies van Ms Excel. In de voorbeelden op deze webpagina laat ik U er kennis meemaken.  De uitwerkingen kunt U op deze pagina gratis downloaden

Functie:                               Functiebeschrijving 

BET                     Berekent de hoogte van de betalingen,

HW                     Berekent de huidige waarde van een reeks betalingen

NPER                 Berekent het aantal termijnen

RENTE              Berekent het periodieke rentepercentage

TW                     Berekent de toekomstige waarde

Ms Excel bevat ongeveer 50 ingebouwde financiële functies. Een aantal van deze financiële functie gebruik ik bij onderstaande voorbeelden. Het is mogelijk dat U eerst onder het menu invoeg toepassingen het analysis toolpack moet installeren.

Speciale eisen bij gebruik van de financiële functies binnen Excel

dit moet U echt lezen anders gaat het goed fout !!!!!!!

De speciale eisen bij gebruik van de financiële functies hebben vooral betrekking op de notatie vorm van de argumenten. Uitgaande geldstromen worden binnen Excel altijd weergegeven als negatieve getallen, inkomende geldstromen als positieve getallen. Bij gebruikmaking van een functie wordt , ter bepaling van de juiste notatie voor de argumenten, bovendien altijd een vaste plek of positie verondersteld. Is eenmaal de plek bepaald, dan wordt van daaruit bekeken of sprake is van inkomende of van een uitgaande geldstromen.

Belangrijk de positieve en negatieve getallen Bijvoorbeeld: een storting van € 3.000 op de bank wordt aangeduid met het argument -€ 3.000 als u de stortende partij bent. Bevindt u zich daarentegen in de positie van de bank, dan luidt het argument +€ 3.000.

Hieronder vindt U een aantal voorbeelden:

Voorbeeld De betaling (rente en aflossing) op een annuitaïre lening

Met de formule BET kunt u de jaarlijkse betaling op een annuïtaire lening van € 25.000 die in tien jaar moet zijn afgelost, berekenen. De jaarrente bedraagt 8%.

U leent 25000,00 euro met een looptijd van 10 jaar de jaarlijkse rente bedraagt 8%. De rest schuld is 0. Wat moet U jaarlijks betalen.

 

 formule weergave.

 

  • Dit resulteert in een jaarlijkse betaling van -€ 3725,74.
  • Dit is voor de lener een uitgaande betaal stroom, de lening zelf (HW = € 25.000) een inkomende stroom.
  • Het functie argument Tw (toekomstige waarde) is 0 omdat de lening na de tien termijnen volledig afbetaald is.

Ht = huidige waarde  Tw = toekomstige waarde

——————————————————————————

Voorbeeld Vereiste inleg voor een gewenst spaar bedrag

U wilt voor de studie van Uw kinderen over 18 jaar een bedrag bij elkaar gespaard hebben van 25000,00 euro. Als U per jaar 6% rente krijgt over het spaargeld wat zou U dan jaarlijks moeten inleggen.

 

formule weergave.

Dit resulteert in -€ 808,91.

  • Als u dus achttien jaar lang elk jaar dit bedrag stort op een spaarrekening met 6% rente, beschikt u        aan het einde van die periode over het gewenste eindbedrag Tw van € 25.000.
  •          Nu vult u bij het argument Tw een positief bedrag in van € 25.000, zijnde het gewenste (inkomende)      eindbedrag voor de spaarder.

Ht = huidige waarde   Tw = toekomstige waarde

———————————————————————————-

Voorbeeld De bepaling van een eindbedrag bij beginstorting plus periodieke inleg

U bent van plan over een jaar een grote aankoop te doen en wil het grootste deel uit eigen middelen betalen. U stort vooraf € 1.500 op een spaarrekening met een maandelijkse rente van 0,5%. U bent bovendien van plan de komende twaalf maanden aan het begin van elke maand € 150 te storten. Hoe groot is het bedrag dat na afloop van die twaalf maanden op uw rekening staat?

Met de functie TW bepaalt u de toekomstige of eindwaarde van deze reeks betalingen.

 

formule opbouw.

Dit resulteert in een te ontvangen eindwaarde van € 3452,10.

  • De eerste storting van € 1.500 (Hw) en de periodieke betalingen van € 150 (Bet) zijn in dit voorbeeld     beide voorzien van een minteken omdat ze voor de spaarder een uitgaande stroom vertegenwoordigen.

——————————————————————————————————-

Berekening kosten creditkaart

U heeft voor de zomervakantie een creditkaart aangevraagd. Als U terug komt van vakantie ligt er een rekeningen overzicht van Uw aankopen via deze creditkaart op de voordeurmat. Hoelang moet U betalen om van U creditkaart schuld af te komen. Uw schuld aan de creditkaart maatschappij bedraagt 1000 euro, U moet minimaal 2% van het openstaand bedrag per maand betalen. Terwijl de rente 18,75% bedraagt.

Met de functie NPer bepaalt U de looptijd van Uw schuld.

 

formule weergave.

 

  •         Dit resulteert in een looptijd van bijna 95 maanden.
  •        Terwijl U bij een minimale betaling van 20 euro per maand 893,29 euro aan rente betaald.

Dit berekenings model kunt U ook opzetten om de kosten van Uw Postorderbedrijf eens nader te onderzoeken. Heeft U gekocht met zg klantenkaart van Laserservice dan kunt U hier Uw werkelijke kosten mee berekenen.

——————————————————————————————————–

Vergelijk Uw hypotheek met verschillende rente percentages en bereken Uw maandkosten

Met onderstaand rekenmodel kunt U het bij nominale rente percentage behorende aflossingsbedrag berekenen.

De Excel functie BET:

formule opbouw:

Door gebruik te maken van de functie =ABS() kunt U de negatieve getallen voorkomen (zie regel 47)

————————————————————————————–

Met behulp van de functie IBET de betaalde rente van een betaling berekenen.

Van het bovenstaande voorbeeld willen we over een bepaalde periode de betaalde rente weten.
Iedere betaling heeft een volgnummer Uw eerste termijn heeft volgnummer 1, Uw tweede betaling heeft volgnummer 2 enz, enz. Door gebruik te maken van de Excel functie IBET kunt U dat op een simpele manier berekenen.

De IBET Functie:

 formule weergave:

—————————————————————————————–

Bereken Uw financiële ruimte met de Excel functie HW

U heeft een nieuwe bestelauto nodig, De investering bedraagt 23500 euro. Hoeveel financiële ruimte heeft U om daar vreemd vermogen voor aan te trekken. Met de Excel functie HW kunt U dat nauwkeurig berekenen,

De HW Functie

De formule opbouw:

 

———————————————————————————————

Bovenstaande berekeningsvoorbeelden kunt U hier downloaden: financiele uitwerkingen