Formules met schermvoorbeelden

Formules met schermvoorbeelden.

Op deze pagina plaats ik formules met schermvoorbeelden die voor een enkele gebruiker makkelijk zijn.

 

Berekening Netto werkdagen.

Voor een bouwbedrijf werd een sjabloon gemaakt waarmee de facturen van gehuurde bouwmaterialen op een simpele manier kunnen worden gecontroleerd. Van dit sjabloon heb ik een 2 tal schermvoorbeelden gemaakt om te laten zien hoe je je Netto werkdagen kunt uitrekenen. Hier onder een deel van het sjabloon. In cel M2 zie je het aantal netto werkdagen staan van het lopende jaar er is ook rekening gehouden met feestdagen. In cel N2 alle dagen van het lopende jaar. In cel O2 vindt je het aantal dagen van het lopende jaar zonder de zaterdagen en zondagen.

In de formule balk ziet U de opbouw van de formule in cel M2: In cel E2 staat 1 januari 2018 en in cel H2 staat 21 december 2018. Calculator C14:C25 is een verwijzing naar een ander tabblad, dat vindt U direct onder het eerste plaatje. In Cel O2 vindt U dezelfde formule maar dan zonder de verwijzing naar de lijst met datums feestdagen.

 

Op regel 4 en 5 vindt U de berekeningen van het plaatje hierboven terug. In kolom C vindt U de opsomming van alle feestdagen, U zou dit nog kunnen uitbreiden met de bouwvakantie, als die ook niet mee gerekend zouden hoeven bij de controle op de verhuur facturen, dat ligt uiteraard aan de gemaakte afspraken.

Regel 7 geeft een huurprijs per maand weer, door de maandhuur te vermenigvuldigen met 12 krijg je de huurkosten per jaar, als je deze moet verdelen over het aantal netto werkdagen vindt je de netto werkdagen in I7

 

Oppervlakte en inhoud uitrekenen:

In onderstaand schermvoorbeeld kunt U lengte breedte en hoogte invullen, dan worden de kubieke meters voor U uitgerekend. Vult U alleen de lengte en de breedte in dan krijgt U de vierkante meters. Onder het voorbeeld ziet U de gebruikte formules. Let op de Kolomletters en de regelnummers in de formules. het verschil in de 2 afbeeldingen zit in het feit dat op het bovenste plaatje 2 regels zijn tussengevoegd

 

 

Datum formule: Soms wil je ergens een datum invullen en elders het maandnummer of het jaartal terug laten komen: Op regel 4 kolom C staat een datum met de uitkomst in kolom F en H. De gebruikte formules vindt U in de regel eronder.

 

datum maand en jaar

 

Rekenen met jaren:

In kolom G en H staan de formules, ze zijn onderaan in de oranje balkjes af te lezen. C en E zijn steeds de cellen waarmee een leeftijd moet worden uitgerekend en G staan de jaren H wordt ingevuld met het woord jaar als er in G iets staat.

  • In regel 7 en 8  willen we weten  hoe oud de ouders zouden zijn als ze nog zouden leven. in kolom I regel 7 en 8 zetten we dan de huidige datum (vandaag) voor vandaag zou je een formule kunnen gebruiken: =NU() maar omdat in kolom niet steeds de huidige datum staat wordt de datum handmatig ingevoerd.
  • In regel 9 staat mij geboortedatum volgens de datum van vandaag ben ik 66.
  • In regel 10 en 11 wordt de leeftijd uitgerekend hoe oud vader en moeder zijn geworden In kolom E staat de geboorte datum en in de rekenkolom (I) de sterfdatum.
  • In regel 12 en 13 willen we de leeftijd van vader en moeder weten ten tijden van de geboorte vd zoon: in E komt de geboorte datum van de ouders en in kolom I de geboorte datum van de zoon

 

tijdlijn

 

wordt vervolgt

x