Groeperen kolommen en regels

Groeperen van kolommen en regels

vanaf Ms Excel 2007

Bij een groot werkblad kunt U met behulp van groeperen van kolommen en regels het geheel overzichtelijk maken. U kunt er ook voor kiezen om kolommen en regels te verbergen. Stel U heeft voor een berekening een kolom toegevoegd die het maandnummer van de invoerdatum berekend, elders wordt nl. een overzicht per maand uitgerekend. Deze kolom is verder voor het zicht niet belangrijk en met rechts klikken van de muis op kolom letter of regelnummer kun U dit verbergen verbergen. Mocht U de formule later willen aanpassen dan kunt U op dezelfde manier de kolom weer terug halen. Heeft U gegevens regelmatig nodig, of filtert U rapporten uit waarbij de ene maal de inkoopprijs wel zichtbaar moet zijn en de andere keer niet kies dan voor groeperen van kolommen. Op deze webpagina probeer ik U dit uit te leggen.

 groeperen

Het menu voor groeperen vindt U uiterst recht op het tabblad gegevens op Excel lint zie hierboven. Het menu bestaat uit 3 iconen: Groeperen, groep opheffen en subtotalen. Ik behandel de eerste 2 iconen.

 

De werkwijze is uiterst gebruiksvriendelijk, U selecteert de kolommen die U in een groep wilt verbergen en klikt op het eerste icoon, boven de kolommen ziet U nu een lijntje met daarbij een – (min teken) klik op het minteken en de groep sluit zich, klikt U op het plus teken dan worden de kolommen weer zichtbaar.  Dit zelfde kunt U ook met regels doen. Wilt U een groep veranderen of opheffen. Open het bestand selecteer het op te heffen gedeelte en klik op het icoon groep opheffen.

een voorbeeld:  In onderstaand Kas- Bankboek wordt door groeperen de de kolommen btw berekening dicht geschoven, deze zijn in het kasboek verder niet belangrijk omdat elders op een ander tabblad in het rekenmodel de btw verplichtingen per maand worden uitgerekend. Door het dichtschuiven van deze kolommen is het mogelijk om het gecombineerde Kas- en Bankboek op 1 blad uit te printen

kas&bank2

 

Door voorwaardelijke opmaak worden de invoervelden bij Kas of Bank donker gemaakt afhankelijk of er een B of een K in de voorgaande kolom staat.

———————————————————————————

Nog een voorbeeld:

Gegevens verbergen door groeperen.

Soms wilt U bepaalde gegevens niet delen met andere gebruikers, of er zijn gegevens die niet belangrijk genoeg zijn om uit te printen.

Een voorbeeld:

groeperenopen

 

 

Uw inkoopprijs en Uw brutowinst wilt U niet zichtbaar in beeld hebben, echter bij onderhandeling over de eindprijs is het toch wel makkelijk dat U inzicht heeft wat U bruto overhoud.

Met behulp van groeperen kunt U de roodbruine gegevens verbergen:

groeperendicht

 

 

Werkwijze:  in Ms Excel 2007De 3 roodbruine kolommen wil ik verbergen. Selecteer het menu gegevens uiterst recht vindt U het Icoon Groeperen. Selecteer nu de kolommen die U wilt verbergen en klik op groeperen. Je krijgt nu onderstaand voorbeeld te zien:

 

groeperenplusmin

 

 

Als je op het min teken klikt zullen kolommen F G H zich dichtvouwen:

groeperenmindicht

—————————————————————-