indexcijfers

Indexcijfers.

indexcijfers verhoudingsgetallen waarmee de grootte van een bepaald verschijnsel wordt uitgedrukt ten opzichte van datzelfde verschijnsel in een andere periode.

inflatie = stijging van het gemiddelde prijsniveau.

deflatie= daling van het gemiddelde prijsniveau. 

budgetonderzoek = een periodiek onderzoek van het CBS naar de uitgaven van een gemiddeld gezin met een bepaald inkomen en een bepaalde gezinssamenstelling.

indexcijfer = verhoudingsgetal waarmee de grootte van een bepaald verschijnsel wordt uitgedrukt ten opzichte van datzelfde verschijnsel in een andere periode.

prijsindexcijfer=De stijging van de prijs van een bepaald goed wordt gewoonlijk weergegeven d.m.v. een prijsindexcijfer  ( PIC).

Voorbeeld rekenmodel berekening prijsindexcijfer:

consumentenprijs indexcijfer= hiermee kun je de kosten van het levensonderhoud aflezen (CPI) In het verleden werd het CPI meestal het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie genoemd (PIG).

algemeen prijspeil=de kosten van levensonderhoud. 

samengesteld gewogen PIC=het prijs indexcijfer van het totaal goederenpakket.

 

Voorbeeld rekenmodel samengesteld gewogen PIC:

 bovenstaand schema wegens factor aandeel in de uitgave A+B+C+D= 100%

samengesteld= prijsveranderingen van alle goederen samen.

gewogen= het aandeel van het goed in de totale uitgave bv huishuur stijging van 3,5 % weegt zwaarder dan 5% stijging van een pot schoensmeer. 

Wegingsfactor= het aandeel van een bepaald artikel of artikelengroep in de totale uitgave.

Partiele prijsindexcijfer=het indexcijfer dat de prijsverandering van elk goed afzonderlijk weergeeft.

Voorbeeld rekenmodel Partiele prijsindexcijfer:

 In bovenstaand schema zijn voor de 4 artikelgroepen de 4 partiële prijsindexcijfers berekend. Berekening samengesteld gewogen prijsindexcijfer van 2012 met 2005 met als basis het hier bovenstaande schema ziet er als volgt uit:

Samengesteld ongewogen prijsindexcijfer=som van alle indexcijfers gedeeld door het aantal. Dit is een optelling van alle index cijfers gedeeld door het aantal indexcijfers.

Verleggen van het basisjaar:

Als je de het basisjaar wil aanpassen bv 2007 was 100%   en 2011 zou het nieuwe basisjaar moeten worden. Dan moet het indexgetal (100) vermenigvuldigd worden met 100 en gedeeld worden daar het indexgetal van het jaar wat 100 zou moeten worden. In het onderstaande schema is de formule:100,0 x (100/112.9)  Excel formule=C43*(100/$G$43)

 Procentuele veranderingen.

Met hoeveel procent is dit jaar de prijs gestegen met de prijs van 3 jaar terug:   CPI 2012=135  en CPI 2009 = 126 voor de berekening is een handige formule beschikbaar nieuw min oud gedeeld door oud maal 100% hier kun je weer in Ms Excel een makkelijk rekenmodel van maken:

 

Vooruitgaan en teruggaan in de tijd bij procentuele veranderingen.

Soms wil je weten resultaten in de toekomst weten of juist hoe was dat ook al weer 3 jaar terug. Bij vooruitgaan in de tijd moet er vermenigvuldigd worden en bij teruggaan in de tijd moet er gedeeld worden. Hiervoor is een Ms Excel rekenmodel te maken.

In onderstaand voorbeeld willen we het aantal vakantiegangers in een bepaalde maand weten van het huidige jaar en het jaar 2015 bij een jaarlijkse stijging van 2%

In onderstaand voorbeeld wil ondernemer Xlzz weten hoeveel personen er gebruik maakte van zijn regio taxi in 2005 eis een jaarlijkse stijging van 3% geweest.

op een later moment vindt U van  alle rekenmodellen op deze pagina hier de download

x