inspectieplanner arbo check

inspectieplanner arbo check.

Met het oog op alle huidige veiligheidsvoorschriften is een excel rekenmodel ontwikkeld waarbij U voor het hele jaar alle controles in kunt plaatsen. In 1 oogopslag heeft inzicht hoe het met de veiligheid binnen Uw onderneming is gesteld. Periodiek moeten bv alle brandblussers, EHBO koffers en Nooduitgang verlichting worden gecontroleerd. Maar er is.

In onderstaand schema kunt U, Uw onderneming opsplitsen in gebouwen of afdelingen. Dit schema wordt gekoppeld aan de Ms Excel inspectieplanner arbo-check

 In het schema hieronder vermeld U alle arbo checks die in Uw onderneming van toepassing zijn. In de kolom ernaast vermeldt U de frequentie. In de laatste kolom kunt U een hyperlink plaatsen naar het formulier op Uw PC welke U voor de inspectie nodig heeft

U plaatst wekelijkse rondes (pleisterautomaten) maandelijkse rondes (EHBO koffers en brand blusmiddelen maar ook Uw jaarlijkse werkplek inspectie ronde op kantoor. Het door mij ontwikkelde rekenmodel kunt U geheel aan de situatie in Uw bedrijf aanpassen.

Hieronder vindt U de inspectieplanner.

In kolom D vermeld U het id nummer van de locatie en in kolom F het id nummer van de arbocheck. Doordat U de frequentie heeft ingevuld wordt de vervolgdatum automatisch voor U ingevuld.  U kunt vooraf door een rode arcering worden gewaarschuwd dat de check er aan komt door hiervoor een aantal dagen op te geven. Als U na de check dit aantal dagen weg haalt verdwijnt deze arcering.  Hoe vult U deze inspectieplanner in. U begin met de meest voorkomende bv de maandelijkse check. U vult deze 1x in en kopieert deze 11 maal naar beneden in U hoeft dan alleen maar de herhalingsdatum in de eerste kolom in te vullen. Als U alle checks heeft ingevuld sorteert U het bestand op de eerste kolom.

Een duidelijk overzicht krijgt U door het bestand op de kruisjes dicht vouwen.

Bestelinfo: bestelnummer inspectieplanner arbo check versie 2020-003 kosten 17,50.Euro. Bestellen of meer info via de contactpagina

x