jaarkalender zelf maken

 

 

Jaarkalender zelf maken

 

Via deze webpagina ga ik U tips geven om zelf een jaar kalender te maken. Ik ga uit van een bestaand door mij ontwikkeld model . Onderstaand model heeft voor iedere maand een aantal kolommen. De kolomkop waar de naam van de maand staat zijn alle kolommen samengevoegd. In de bovenste gele cel plaatst U de datum van het betreffende jaar. Waar nu donderdag-01 staat staat en formule die verwijst naar de gele cel. Iedere cel er onder is een optelling van de datum erboven plus 1. (Op het 3e plaatje zie je de formules. De formule in de cel van Iedere 1e van de volgende maand  verwijst naar de laatste dag van de vorige maand +1 Ik heb steeds kolommen gemaakt van 31 dagen en waar nodig later aangepast naar minder dagen. Voor de maand februari heb ik een aparte schrikkeljaar berekening gemaakt. Voor de donkere kleur op zaterdag en zondag heb ik gebruik gemaakt van een extra kolom en de functie voorwaardelijke opmaak. De extra kolom heb ik later dichtgeschoven. Met extra regels toevoegen heb ik de witte regels voor de feestdagen gecreëerd.  Als U alle plaatjes met omschrijvingen volgt kunt U aan het einde van deze workshop zelf een prachtige jaar kalender maken.

jaarplanner 1 dicht

Hieronder bij het 2e plaatje heb ik de verborgen kolom voor U opengevouwen. In de verborgen kolom worden de dagnummers uitgerekend waar bij de zaterdag en de zondag het nummer 6 en 7 hebben. Door gebruik te maken van voorwaardelijke opmaak worden alle zaterdagen en zondagen voorzien van een donker gekleurde cel en een witte lettertype. In de maand maart ziet U deze berekeningskolom weer gesloten. Voor de voorwaardelijke opmaak heb ik maand kolom voor maand kolom geselecteerd en als voorwaarde opgegeven bij een 6 of ene 7 moet de donker blauwe kleur en de witte letter gebruikt worden. Elders op deze pagina kom ik er nog op terug met een plaatje

 

jaarplanner 2 open

Op het plaatje hieronder worden alle gebruikte formules getoond. In cel B1 (42005) staat het seriële getal voor 01-01-2015.  In cel B4 staat = B1. Alle cellen eronder verwijzen steeds naar de datum erboven plus 1. In februari staat =B64+1. B64 is de cel waar 31 januari in staat. In kolom C en F ziet U de formule die het nummer van de dag uitgerekend. Deze kolom wordt later dichtgeschoven

 

jaarplanner 2 formules

Aantal dagen per maand 31  – 28 – 29 -30 .

Standaard heb ik steeds 31 dagen aangehouden. In de maanden van 30 dagen haal ik in de laatste cel de formule helemaal weg, anders zou in de kolom voor april de laatste datum 1 mei zijn en dat willen we natuurlijk niet. In de maand kolom van mei staat op 1 mei een verwijzing naar de cel waar 30april in staat + 1  (=K62+1), waar de vorige maand op 31 dagen eindigt is de verwijzing in de formule naar regel 63+1.  Omdat we deze kalender ieder jaar weer opnieuw willen gaan gebruiken is de maand februari een verhaal apart i.v.m. een eventueel schrikkeljaar. Hiervoor gebruiken we oa weer de functie voorwaardelijke opmaak. In het voorbeeld hieronder op regel 60 zie je niets staan omdat we de opmaak afhankelijk hebben gemaakt van het dagnummer.

 jaarplanner febr

 

Schrikkeljaar berekenen:

Op regel 62 in de rekenkolom van februari staat de formule: =DAG(E60) deze formule berekend het dagnummer van de maand bij een schrikkeljaar staat er 29 is het geen schrikkeljaar dan staat er 1. Bij de voorwaardelijk opmaak wordt het lettertype opgemaakt in zwarte letter als hier 29 staat, staat er een 1 (van 1 maart) dan krijgt het lettertype de opmaak kleur van de achtergrond. Hij staat er wel maar je ziet hem niet. In de rekenkolom (F) op regel 64 staat:  =ALS(F62=29;E60+1;E58+1) dit wil zeggen als in cel F62 (de cel erboven) 29 staat moet er bij de datum cel op regel 60 1 opgeteld worden, als er 28 staat moet er bij de datum cel E58 1 worden opgeteld. Beiden uitkomsten geven hier 1 maart. In de datum kolom van 1 maart staat een verwijzing =F64.

 

jaarplanner febrformule

 

Hieronder vindt U een schermafdruk van de opgegeven formules bij de voorwaardelijke opmaak: 1e regel verwijst naar de opmaak van de vaste cel  E60   absoluut celadressen staan altijd tussen $ tekens. Als in F62 een 1 staat moet het lettertype  op opgegeven kleur krijgen (kleur van de achtergrond). Voor de blauwe kleur van de achtergrond met witte letters  moet in cel C4 of een 6 of een 7 staan (weet U het nog 6 staat voor zaterdag en 7 staat voor zondag) Je ziet dat er nu geen dollar tekens zijn gebruikt omdat we hier niet van vaste cellen uit gaan we hebben er uiteindelijk voor ieder maand 3 kolommen waarvan er 1 is verborgen. Voor de voorwaardelijke opmaak van de zaterdag- en zondagen selecteer je steeds per maand de 2 eerste kolommen. (na iedere selectie even de controltoets indrukken en de volgende 2 kolommen selecteren. als je van alle maanden de 2 eerste regels hebt geselecteerd klik je op voorwaardelijke opmaak en kies,  je voor nieuwe regel en je klikt in C4 dan staat er =$C$4 maak de formule af: =$C$4=7, klik in opmaak en kies de kleur van de achtergrond en de kleur van het lettertype. Om de opmaak in iedere 1e kolom van de maand te krijgen haal je alleen de dollar tekens weg: dan staat er =C4=7. Als je selectie van de kolommen nog hebt staan maak dan direct de 2e regel aan.

 

jaarplanner opmaak

Volgorde van maken van dit programma: 

 • Plaats boven links in de hoek in cel B1 de datum van bv 1 januari 2015.
 • vervolgens klik je in de cel (B3) eronder en plaats de formule =B1
 • Rechtsklik op de formule en kies in het keuzescherm voor cel eigenschappen en klik onderaan op aangepast geeft op: ddd-dd, nu staat er alleen de dag en de datum.
 • Klik in cel B4 en plaats de formule =B3+1. en kopieer deze naar beneden door totdat je 31 dagen hebt.
 • Je hebt nu 1 maand klaar.
 • Kopieer deze rij nog 11 keer naar rechts en houdt steeds 2 kolommen er tussen. (1 voor de berekeningen en 1 voor je notities.
 • Als je dit klaar hebt staan er voor ieder maand 3 kolommen.
 • De 2e regel is voor de omschrijving van de maanden, selecteer in deze regel steeds de 3 cellen en klik op samen voegen en plaats daarna de namen
 • De namen van de maand staan nu in het middel van ieder 3 kolommen.
 • Kies bij opmaak voor een blauwe achtergrond en een witte letter.
 • Plaats nu de randen om iedere maand.

Het grove begin is er, nu volgt nog de fijn tuning

 • We gaan nu de maanden met elkaar verbinden.
 • Bij iedere eerste datum van de maand klikt U in de cel en geeft U een = in de cel, waarna U klikt in de cel van de laatste datum  van de vorige maand
 • Als voorbeeld in de cel van 1 februari staat nu =B64 klik met de cursor achter 64 en voer in +1 nu staat er =B64+1 als je nu een enter geeft staat er  een 1 met de afkorting van de dag ervoor
 • Dit doet U in op iedere 1e van de maand behalve op 1 maart, zet daar even handmatig 1-3 in.
 • Voor 1 maart volgt U de uitleg hierboven: Schrikkeljaar berekenen.
 • Nu moeten we nog regels toevoegen voor de feestdagen en verjaardagen
 • Rechts klik op iedere regelnummer in de kantlijn waar een datum staat en kies voor invoegen
 • Als U overal een regel heeft toegevoegd, selecteer alle regels en rechtsklik en kies voor rijhoogte, hier past U de hoogte aan
 • Als U de hoogte heeft aangepast kunt U de feestdagen gaan toevoegen, pas het lettertype nog even aan aan de hoogte van de cellen
 • Als laatste rechtsklik op alle kolomletters waar de berekeningen van de dagnummers in staan.
 • Uw kalender is klaar voor gebruik, wellicht wilt U nog kleurtjes aanpassen

Succes en veel plezier ermee.

Nog een tip:

D.m.v. gegevens validatie kunt U de keuze van het jaartal onbeperkt maken:

Klik in het gele vak waar nu 2007 staat en kies voor gegevens  validatie. In het keuzescherm gegevensvalidatie kiest U in het vakje Toestaan voor LIJST. Voor de bron selecteert U de 3 gele cellen 2015-2016-2017 en klik hierna op OK. U heeft nu in het gele vakje een keuzelijst waaruit U kunt kiezen uit 2015-2015-2017.  Volgende jaar staat boven aan in het lijstje 2016 en er onder 2017 en 2018. Deze 3 jaartallen worden ieder jaar opnieuw aangepast door de formule =JAAR(NU())

validatielijst

 • Kijkt U eens op de pagina: Datum van maandag week 1 berekenen. Hier vindt U een uitleg met schermvoorbeelden om een automatische basis te maken voor een agenda, planner of vergaderschema. Met behulp van verticaal zoeken van het weeknummer worden de datums van iedere maandag uitgerekend. Door een automatisch keuzelijstje wat je maar 1x hoeft te maken kun je altijd 3 jaar vooruitkijken of 3 jaar van voorgaande jaren.
 • ZIE OOK MIJN WEBPAGINA:  doe het zelf kalender maken

x