Kas- en Bankboek met gesorteerde administratie en journaal

 

Kas- en Bankboek met gesorteerde administratie en journaal.

Eindelijk een Kas- en Bankboek waarmee iedereen overweg kan. Het is een eenmalige kleine investering het kent geen jaarlijkse onderhoudskosten of fee. U kunt het voor ieder jaar weer opnieuw inrichten. Het is simpel in gebruik U hoeft er niet voor op cursus. De kosten van dit rekenmodel verdient U heel snel terug, wat denk U van de automatische btw administratie, informeer eens bij Uw administratie kantoor wat de kosten worden als U de administratie gesorteerd kunt aanleveren. Door het overzicht onderaan, in het journaal kunt U steeds zien of Uw administratie in evenwicht is.

 

Dit rekenmodel bestaat uit een aantal tabbladen die onderling aan elkaar zijn verbonden.

tabbladen

Kas- en bankboek.

– de gesorteerde administratie – de btw administratie en het journaal. In het journaal maakt U eenmalig de rekeningnummers en omschrijvingen aan. In het Kas- en Bankboek plaatst U iedere boeking onder een rekeningnummer weg.  Deze rekeningnummers vindt U terug in de gesorteerde administratie. De gesorteerde administratie wordt gespecificeerd weergegeven in het journaal.

Op het tabblad journaal maakt U alle rekeningnummers en de bijbehorende omschrijving aan. U heeft de beschikking over 115 verschillende rekeningnummers Hieronder vindt U wat voorbeelden.

reknrs

 

Iedere boeking in kas- of bankboek schrijft U weg onder een rekeningnummer aangemaakt in bovenstaand journaal. Per maand vindt U alles gespecificeerd terug op het tabblad gesorteerde administratie. Een totalisatie vindt U op het tabblad journaal.

kasboek gesloten

Met de kolommen: boekstuk nummer, datum rekeningnummer, de omschrijving van het rekeningnummer wordt automatisch weergegeven, omschrijving, speciaal voor extra info, kasboek in, kasboek uit, indien van toepassing btw H of L en een saldo kolom.

kasboek dicht

btw berekeningen in het verborgen gedeelte.

In de verborgen kolommen N t/m Q wordt de btw uitgerekend, deze vindt U per maandopgave terug op het tabblad btw administratie.

kasboekbtwkolom

maandnummer.

Voor de berekeningen per maand wordt in de verborgen kolom D het maandnummer uitgerekend.

kasboekmaand

Kolom D en kolommen N t/m Q zijn nodig voor een aantal berekeningen. deze kolommen kunt U sluiten door op het min teken te klikken. Kolom D (maandnummer) wordt gebruikt om de maandelijkse btw berekeningen in het verborgen btw berekenschema op te halen, dit berekenschema is gekoppeld met het tab blad btw-administratie. Het btw berekenschema zit verborgen onder het kas- en bankboek

Het bankboek.

Exact werkend als boven omschreven vindt U hieronder het Bankboek.

bankboek

 

Berekeningen onder het kas en bankboek.

Zoals U heeft kunnen lezen kunt U kunt U voor de gesorteerde administratie tot 115 verschillende  rekeningnummers aanmaken. Onder aan het kas en het bankboek worden in een verborgen gedeelte van al deze rekeningnummer per maand de totalen uitgerekend. Deze totalen worden gekoppeld met de bijbehorende rekeningnummers op het tabblad gesorteerde administratie. Een voorbeeld vindt U hieronder, Dit gedeelte is verborgen want U mag daar niet aan veranderen.

btw berekeningen:

Onder het kas en het bankboek wordt in een verborgen gedeelte per maand de te betalen en de te ontvangen btw voor U uitgerekend. Deze totalen zijn gelinkt naar het tabblad btw administratie

 

De btw administratie.

In de btw specificatie vindt U per maand een specificatie van de ontvangen en betaalde btw: Onderaan het kasboek en het bankboek wordt per rekeningnummer (115 stuks) een specificatie per maand uitgerekend. Deze specificatie is gelinkt met het tabblad gesorteerde administratie. Uit deze specificatie worden ook de ontvangen en de te betalen btw gehaald. Onderaan het journaal kunt U zien dat Uw administratie helemaal in evenwicht is. Ook een teken dat Uw btw administratie 100% kloppend is.

btwboven

btw administratie jaar totalen.

btwonderzijde

 

De gesorteerde administratie.

In dit onderdeel van het rekenmodel zitten de meeste uren, ieder rekeningnummer uit zowel kas- en bankboek zijn per maand handmatig gelinkt (115 rekeningnummers  2x 12 maanden) samen met de btw administratie

In de gesorteerde administratie vindt U per journaalpost een opgave per maand uit het Bank- en Kasboek. De achterste kolommen geven de totalen weer van Kas en Bank. Hieronder ziet U dat iedere rekeningnummer per maand wordt uitgerekend.

gesorteerdeadmbovern

 

In het onderste gedeelte van de gesorteerde administratie vindt U de totaal tellingen van alle rekeningnummers, de totaal tellingen uit kas en bankboek en de btw.

gesorteerdeadmonder

Het journaal.

Bij de start met dit rekenmodel heeft U in het journaal de rekeningnummers met de bijbehorende omschrijving aangemaakt. Per rekeningnummer vindt U hier de totalen uit kas- en bankboek. Bij iedere boeking in kas- of bankboek moet het journaal onderaan in evenwicht zijn. Voor het aanmaken van rekeningnummers en bijbehorende omschrijving kunt U het beste even overleggen met Uw boekhouder af accountant.

journaalboven

 

Onder aan het journaal vindt U de kas- en banksaldo’s, de ontvangen en betaalde btw helemaal onderaan ziet U dat het journaal keurig in evenwicht is.

journaalonder

 

Met dit kant en klare rekenmodel kunt U flink besparen op Uw administratiekosten. In overleg met Uw boekhouder maakt U de rekeningnummers aan. Vervolgens kunt U de administratie gesorteerd aanleveren wat een behoorlijke besparing kan opleveren. Ook heeft U de maandelijkse btw administratie op orde. 

Dit administratie pakket is een eenmalige investering en kunt U steeds voor ieder jaar weer opnieuw aanmaken. Voor de door mij hierin gestopte tijd (>70 uur) vraag ik een vergoeding van 95 euro.  Op deze website vindt U ook een goedkoper alternatief: Het gecombineerde kas- bankboek met btw administratie per maand zonder gesorteerde administratie.

Deze administratie tool is geregistreerd als: Trika ® kas- en bankboek met gesorteerde administratie en journaal. Het wordt uitsluitend geleverd met cel bescherming (U mag er Uw eigen paswoord op zetten) U kunt daardoor geen formules beschadigen. Het is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik, U mag het niet verhandelen of op een website ter download aanbieden.

Deze gesorteerde administratie is ook leverbaar met Kasboek en 2 of 3 Bankboeken

Meer info via een contact mail.

 

.