Kassa beheer en Excel.

Kassabeheer met behulp van Excel

 

Een Ms Excel werkmap waarin U per maand Uw kassa ontvangsten kunt boeken, het rekenmodel is tevens voorzien van een jaar overzicht per kassagroep en een kassageld tel formulier. Om het rekenmodel ook geschikt te maken voor buiten Nederland kunt U de kassagroepen in 4 verschillende btw tarieven aanmaken, gebruikt U er slechts 2, dan laat U de andere open. Per dag en per maand heeft U een overzicht van kas ontvangsten per btw tarief. Dit rekenmodel is een eenmalige investering dit sjabloon kunt U steeds ieder jaar weer opnieuw aanmaken.

kassa 3
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.

Het tabblad januari: linker gedeelte

Op het tabblad januari kunt U tot 127 verschillende verschillende kassagroepen aanmaken. De gegevens in kolom A en kolom C worden automatisch naar februari t/m december gelinkt. Het rekenmodel houdt zelfs rekening met de kalender berekening februari en 1 maart i.v.m. een eventueel schrikkeljaar.

instellingen: geeft U op regel 140/143 de gewenste btw percentages op. U kunt dan de totalen per maand: bruto omzet/btw/netto omzet aflezen in regel 140/143 op ieder maand tabblad. Op regels 134/137 vindt U de kassa ontvangsten per btw groep.

In Uw kasboek kunt U per dag de kassa ontvangsten per btw tarief overnemen uit regels 134/137 er zijn 4 verschillende btw tarieven mogelijk. (in te stellen B140 t/m 143)

kassa 1
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.

Het tabblad januari: rechterzijde:

In de achterste kolommen vindt U per kassagroep de omzet inclusief btw/exclusief btw/btw

kassa 2
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.

Jaar overzicht

Op het tabblad jaaroverzicht vindt U de omzet per kassagroep per jaar. Er zijn 127 verschillende kassagroepen. Altijd een mogelijkheid een product(groep) per maand uit te testen.

kassajaaroverzicht
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.

Tabblad kassageld tellen:

spreekt voor zich

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.

bestellen:
Mocht U dit kassa beheersprogramma als uitgangspunt van Uw administratie willen gaan gebruiken dan heb ik al heel veel voorbereidend werk voor U verricht (ongeveer 34 uur)

Derhalve vraag ik een vergoeding van 39.50. Meer info via de contactpagina
U bent geheel vrij om dit programma aan te passen en of te veranderen naar Uw bedrijfssituatie. Denk U echter wel aan het copyright en de registratie als zijnde mijn intellectueel eigendom. Derhalve mag U het  niet op een website ter download aanbieden en of verkopen

Dit rekenmodel wordt geleverd met een extra blad dat U een compleet inzicht hoe dit rekenmodel is gemaakt. Uitleg van alle gebruikte formules en hoe knoop je alle datums aan elkaar hoe houdt je rekening met een schrikkeljaar. Met behulp van dit blad kunt U dit rekenmodel geheel aan Uw wensen aanpassen.

===================================================

Bijpassend kas- bankboek.

Omdat het bovenstaand rekenmodel geschikt is gemaakt voor maximaal 4 verschillende btw tarieven ontbrak een bijpassend kas- bankboek. Uitgaande van het reeds bestaande kas- bankboek elders op de website heb ik een passend rekenmodel Kas- bankboek ontwikkeld.

Kasboek met gesloten kolommen.

 • Dit kasboek is voorzien van 1 kasboek en 2 bankboeken.
 • In kolom J geeft U aan in welke onderdeel U de boeking wilt verrichten, waarbij de niet gebruikten onderdelen donker gearceerd worden
 • Indien U het 2e bankboek niet nodig hebt schuift U dat dicht.
 • Iedere boeking schrijft U in kolom E / F weg onder een rubriek.
 • In kolom O plaatst U het btw percentage.
 • U kunt tot 4 verschillende percentage bij de instellingen (onder het + onder kolom O) opgeven
kasb gesloten
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.

Kas- bankboek waarbij de gesloten kolommen open zijn gevouwen

 • In kolom D wordt voor het btw overzicht het maandnummer van de boekingsdatum uitgerekend.
 • In kolom K t/m N in de eerste regel kunt U tot 4 verschillende btw percentages opgeven.
 • Deze btw instellingen zijn gelinkt met alle andere tabbladen en hoeft U nergens anders meer aan te passen
 • heeft U er slechts 2 nodig dan laat U de andere leeg.
 • De btw percentages gebruikt U in kolom O
kasb mnd-btwinstelllen
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.

Kas- bankboek waarbij het btw overzicht uiterst rechts is opengevouwen

Door op het plus of min teken te klikken boven kolom AN kunt U dit overzicht openen of sluiten

kasb btw rechts
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.

 

Al Uw boekingen verricht U onder een categorie. U kunt tot 110 verschillende rubrieken aanmaken. Deze rubrieken vindt U weer terug in het jaarverzicht

kasb categorie
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.

Jaaroverzicht per rubriek

 

kasb jaaroverzicht
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.

 

Uw btw administratie.

Doordat in het kas- bankboek bij iedere boeking het nummer van de maand van de boeking wordt uitgerekend, is het kas- bankboek voorzien van de btw administratie. Als U dit kas- bankboek zou gebruiken naast het bovenstaande rekenmodel kassabeheer. maakt U rubrieken aan voor de dag ontvangsten per btw tarief. U kunt dan Uw btw aangifte met behulp van dit btw overzicht invullen

kasb btw pmaand
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.
 • Deze versie van het kasboek kost 39.50 euro. (in combinatie met het rekenmodel kassabeheer 75,00 euro i.p.v. 79,00 euro) 
 • Heeft U geen 2e bankboek en de 4 btw tarieven niet nodig, dan kunt U ook volstaan met het kas- bankboek van 14,50 elders op deze website. (in combinatie met het rekenmodel kassabeheer 50 euro i.p.v. 54,00)

 

De Kleine Kas

In een kleine verkooporganisatie hebben ze voor dagelijkse voorkomende zaken een kasregister met 4 kassagroepen staan. Hierin worden de contante verkopen en de dagelijkse kas uitgifte verricht. Dagelijks wordt de kassa uitgedraaid en in het Kasboek verwerkt. Hiervoor heb ik bovenstaand kas- bankboek aangepast:

Omdat dit kas- Bankboek ook geschikt is voor België, zijn er 4 verschillende tarieven beschikbaar. Wij gebruiken alleen 6% en 21% de 2 andere worden in de bovenste regel op 0 gezet en kolommen L en N worden dichtgeschoven. Kolom J wordt geheel voorzien van de kas-code K waarna de kolom wordt dichtgeschoven. Door de Kas-code worden de bankboeken donker van kleur. Deze 2 bankboeken zijn niet in gebruik en worden daarom ook dichtgeschoven.

 

kleinekas3
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.

In het achterste gedeelte wordt de btw uitgerekend deze vindt U terug bij de maandoverzichten. Door op het min teken te klikken schuif dit gedeelte van het kasboek dicht

kleinekas2
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.

Hieronder vindt U het aangepaste kasboek terug. Alle boekingen in het kasboek worden onder een categorie weggeschreven. Er zijn voor de 4 kassagroepen de boekingsnummers 4001 t/m 4004 gereserveerd. Dagelijks wordt de kassa uitgedraaid en de totalen per kassagroep worden in het kasboek vermeld.  Alle uitgaven worden ook onder een categorie weggeschreven.

kleinekas1
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.

 

Op het tabblad categorie kunt U voor kasontvangsten tot 48 verschillende categorieën aanmaken. Voor kasuitgave  heeft U 61 verschillende categorieën.

kleinekascategorie
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.

In de verborgen kolom D van het kasboek wordt per boeking het maandnummer uitgerekend hierdoor is het mogelijk om de maandelijkse btw verplichtingen voorkomend uit het kasboek te berekenen. In onderstaand voorbeeld zijn de 2 niet in Nederland gebruikte btw kolommen dichtgeschoven.

kleinekasmndbtw
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.

In het jaaroverzicht kunt U per categorie de totalen aflezen. In de 2 achtste kolommen vindt U de totalen Exc btw

kleinekasjaaroverzicht
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave.

 

===================================================================