Kosten en baten onroerendgoed

Ms Excel Rekenmodel Kosten en baten onroerendgoed

Uitgangspunt van dit rekenmodel zijn de rekenmodellen het kas-bankboek  (U vindt het hier) en verhuur huizen en kamers (U vindt het hier) De bedoeling is om zoveel mogelijk alles te automatiseren en een duidelijk overzicht van kosten en opbrengsten te krijgen en als we dan toch bezig zijn om een en ander aan elkaar te knopen is het mooi meegenomen dat er maandelijks een overzicht beschikbaar is van btw verplichtingen

Van het kas- bankboek gebruiken we:

 • Het kas- bankblad.
 • Het tabblad categorieën. (rekeningnummers)

Van het rekenmodel verhuur huizen en kamers gebruiken we:

 • De tabel met het huizenbestand.
 • De lijst met verhuurders.
 • Het jaaroverzicht.

Door bovenstaande tabbladen aan elkaar te verbinden krijgen we de volgende overzichten:

 • Overzicht per categorie per maand.
 • Overzicht categorie per jaar.
 • Overzicht btw ontvangsten en betalingen per maand.
 • Kosten en baten per maand/jaar.
 • Betalingsoverzicht per huurder.

Eerst moet het kas- bankboek worden aangepast:

kasbankbk

We moeten niet alleen boeken op Categorienummer maar ook op verhuurobject. kolommen die voor het zicht niet belangrijk zijn heb ik verborgen (bv kolom met weeknummer en bewoners Idnumner) Toegevoegd zijn kolommen Obj id en omschrijving Object en naam huurder. Ook hebben we een kleurverschil gemaakt tussen kas en bank gedeelte door een B of een K in te vullen krijgen cellen een geblokte kleur. Het btw gedeelte is niet zichtbaar. Het categorie nummer is gekoppeld aan het tabblad categorie en het verhuur object is gekoppeld aan de huurderslijst. De tabel objecten is gekoppeld aan het huurdersbestand.

kasbankbk.aanpassingCategorieën:

Er zijn ongeveer 110 verschillende Categorieën waaronder U bedragen kunt weg boeken. Groen zijn ontvangsten en Oranje zijn de uitgaves.

categorien

Huurderstabel:

Van de huurderstabel worden de eerste 6 kolommen getoond er zijn meerdere kolommen beschikbaar voor bv banknummer aanvangshuur mailadres huurder enz enz

huurderstabelObjecten/huizen tabel:

In dit voorbeeld zijn de huizen opgedeeld in verschillende appartementen. Standaard kunt U 65 objecten in dit rekenmodel beheren. Bij niet gesplitste objecten worden alleen de lichtblauw gekleurde regels gebruikt

huizentabelJaaroverzicht:

Onderstaan jaaroverzicht wordt automatisch gevuld zodra U in de eerste kolom het objectnummer (1a) en het huurdersnummer (3010) invult. Als U in het huurders bestand de aanvangshuur heeft ingevuld wordt de aanvangshuur ook automatisch ingevuld. Iedere maand verwijst naar de inhoud van de cel. van de vorige maand. Als in juni de huurprijs van enig pand wordt aangepast veranderd U in juni op deze lijst de huurprijs de achterliggende maanden veranderen dan automatisch mee. Voor ieder object zijn 9 regels beschikbaar, 2 zijn er zichtbaar. Bij veel verloop in een object kunt U meer regels zichtbaar maken (hoe doe je dat zie tip 1)

jaaroverzichtoverzicht per categorie:

Alle categorieën (meer dan 100) zijn op het betreffende tabblad per maand uitgesplitst zichtbaar. Boven in kunt ook op categorie zoeken. Onderaan vindt U de jaar specificatie en de btw administratie 

overzicht per categoriecategorie specificatie per jaar:

categorienjaaroverzichtbtw administratie:

btw admKosten en baten:

Voorbeeld van het tabblad kosten en baten. Deze zijn per kostenpost maar ook per object per maand af te lezen.

 • Schema 1 overzicht per maand en een totaal van in- en uitgaande kasstromen.
 • Schema 2 overzicht per maand en totaal van inkomende kasstromen.
 • Schema 3 overzicht per kostenpost per maand en totaal.
 • Schema 4 overzicht kosten per maand en totaal per object

kosten en baten

 

Betalingsoverzicht: Doordat onderstaand overzicht aan het kas- bankboek is gekoppeld heeft U per maand direct een overzicht van de huur ontvangsten. In het bovenste deel kunt U even snel een huurder opzoeken

betalingsoverzicht

Dit rekenmodel is maatwerk  (kosten zijn tussen de 300 en 400 euro) en wordt afgestemd op Uw situatie meer info via deze contactmail

zoekt U een standaard alternatief: (U vindt het hier)

x