kostprijs recepten en voorraad

Kostprijs recepten en voorraad.

Grondstoffen voorraadbeheer van grondstoffen in Kilo’s en/of Liters met een in te stellen T.H.T. datum d.m.v koppeling met weeknummer van binnenkomst zijn alle grondstoffen traceerbaar. Aan het geheel is een kostprijsberekeningsmodule gekoppeld inclusief een direct overzicht van beschikbare grondstoffen onder het opgegeven batch nummer. Vanaf deze module kunt U gebruikte grondstoffen van de voorraad afboeken. Hieraan zit een hoofdbestand eindproduct gekoppeld, Verkooplijst  kantenbestand met factuur. Indien noodzakelijke kunt U ook nog per product % alcohol opgeven  en wordt U dagelijkse voorraad aanwezige alcohol voor U uitgerekend

Dit rekenmodel bestaat uit een aantal tabbladen die onderling met elkaar zijn verbonden. Een prijs aanpassing in onderstaande lijst ingrediënten wordt direct doorberekend en heeft direct gevolgen voor de kostprijs.

Lijst grondstoffen (ingrediënten)

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Hoofdbestand grondstoffen,

Omdat alle grondstoffen  in dit rekenmodel traceerbaar moeten zijn vermeldt U bij alle boekingen in dit rekenmodel de datum van binnenkomst. Zodra U het grondstofnummer heeft ingevoerd wordt een batchnummer aangemaakt. Dit nummer wordt door in alle andere gekoppelde tabbladen gebruikt waardoor het ook van de juiste voorraad wordt afgeschreven.

 • De houdbaarheidsdatum.
 • Van iedere boeking in het hoofdmenu vermeldt U de houdbaarheidsdatum in kolom I.
 • In cel I1 vindt U de datum van vandaag.
 • Met deze datum wordt in kolom H het aantal dagen nog te gaan tot de T.H.T..
 • In Cel J8 kunt U het een dagen plaatsten voor T.H.T. waardoor de cel rood van kleur wordt.
 • Voorbeeld als U in cel B1 43 zou plaatsen wordt de cel in kolom I rood als de cel in H op 200 staat.
 • U heeft dan nog 43 dagen de tijd om de grondstof te verwerken. De aantallen in B1 bepaald U geheel zelf
 • Op het tabblad hoofdbestand eindproduct kunt U indien van toepassing bij de voorraad ook nog de aanwezige alcohol laten uitrekenen

In kolom P vermeld U de hoeveelheid. Dit kunnen Kilo’s zijn of Liters. In kolom S worden de uitgaande mutatie van het mutatieblad uitgerekend.

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Voor de recepten met kostprijs berekening is een tabblad ingericht, deze module bestaat uit ongeveer 600 regels, deze kunt U eenvoudig onderaan uitbreiden door regels tussen te voegen en de formules door te trekken. Ieder recept sluit U af of start U met een X in de kantlijn. Hierdoor wordt een nieuw productienummer aangemaakt. U gebruikt steeds de grondstoffen met het oudste weeknummer. De werkwijze met deze rekenmodule wordt hieronder uitgelegd. Zodra U de gegevens uit de kopie kolommen T en U plaatst op het tabblad Mutatie hoofdbestand worden de ingrediënten van de voorraad afgeschreven

klik op het plaatje voor een vergrote weergave
 • In M1 vult U het charge nummer in kolommen O/S1 en O/S2 vindt U de kostprijs van het totaal en van de eenheid.
 • In C2 vult U het charge nummer in waarmee U wilt starten.
 • Bij elke aanmaak van een eindproduct plaatst U een X in de kantlijn en U geeft het aantal Kilo’s of Liters op in kolom S.
 • Het charge nummer blijft het zelfde tot dat weer een X geplaatst is voor een nieuwe eindproduct.
 • Alle blauwe cellen worden automatisch uitgerekend zodra U een badge nummer invult in kolom H.
 • In kolom K plaatst U het percentage van de benodigde grondstof.
 • In kolom L plaatst U het totaal. aantal eenheden waaruit het eindproduct bestaat dit kunnen Kilo’s of liters zijn
 • Voor het voorraadbeheer dient U de gegevens uit de kopie kolommen W en X te kopiëren  in de eerste 2 kolommen van het tabblad  mutatie grondstoffen.
 • Dit doet U met toetsenbord commando Control-C en plakken speciaal waarbij U de waarde aan vinkt,
 • U kunt in deze lijst meerder regels tussenvoegen en de formules naar beneden doorvoeren.

Kolommen T – U en V rekent de voorraad uit van het product met opgegeven badge nummer. Bij een te kort wordt dit aangegeven met een rode kleur Ook wordt het percentage opgegeven wat nog beschikbaar is. In de 2e serie op het plaatje zijn de benodigde grondstoffen met verschillende batche nummer in het rekenmodel opgenomen.

Onderaan de rekenmodule recepten worden van 25 verschillende charge nummers de kostprijs uitgerekend. U vindt de prijzen per totaal en prijzen per kg of Ltr.

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Mutaties grondstoffen,

Als U de gegevens uit de 2 achterste kolommen van het recept op het tabblad Mutatie grondstoffen heeft overgezet kunt U het product afsluiten met een X in de kantlijn. Als U op het tabblad producten Uw producten heeft vermeld kunt U het productnummer in de 4e kolom plaatsen. Hierdoor wordt de kolom gemaakt product ingevuld. Het eindproduct krijgt hier ook automatisch een volgnummer. Met dit volgnummer plaatst U het eindproduct op het tabblad Hoofdbestand eindproduct. De inhoud van kolom I wordt door het id nr in kolom H opgehaald uit het lijsten blad eindproducten.

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Lijstblad leveranciers en eindproducten

Tabblad Voorraad beheer eindproduct.

De productie datum uit kolom D wordt gebruikt voor de THt daarvoor wordt het aantal dagen uit L1 bij de productiedatum geteld. Dit aantal kunt Uzelf bepalen. In kolom C1 geeft U het aantal dagen op voor de vervaldatum waardoor de cel in kolom L rood van kleur wordt. In kolom P bepaalt U de verkoopprijs. Bestaat het eindproduct gedeeltelijk uit Alcohol, geef dan het percentage op in kolom Q, hierdoor worden de aanwezige liters alcohol voor U uitgerekend. Bij niet van toepassing kunt U deze kolommen sluiten. In kolom V worden de aantallen uitgaande producten uitgerekend die U op het blad mutaties eindproducten plaatst.

 

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Uitgaande mutaties eindproduct

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

In dit rekenmodel vindt U ook gekoppeld klantenbestand en een  factuur deze worden hier verder niet besproken  Meer info over dit maatwerk rekenmodel contactmail

x