kostprijs berekenen marge artikelen

Kostprijs berekenen bij wel of geen marge artikelen.

 

Tabblad verkoop klaarmaken

Bij marge artikelen ligt de berekening van de btw even wat anders dan bij regulieren artikelen. Vaak zijn ze gebruikt gekocht of ingeruild en moeten er kosten gemaakt worden om het artikel verkoop klaar te maken. Onderstaand rekenmodel zou hierbij een goede hulp kunnen zijn:

 • Iedere aankoop wordt in onderstaand rekenmodel geplaatst.
 • Daar krijgt het zijn eigen voorraadnummer.
 • Er zullen aan aantal handelingen moeten worden verricht voor dat het verkocht kan worden. Denk aan bv schoonmaken, vervanging onderdelen, keuringen enz. enz Hiervoor is een keuzelijstje gemaakt in de kolom mutaties.
 • Ook kan het  aantal uren dat er gewerkt wordt om het artikel verkoop klaar te maken wordt  in de berekening meegenomen. 
 • Als U reiskosten heeft bv door ophalen van het artikel kunt U de gemaakte km kosten laten mee berekenen.
 • De verwerking van alle bijkomende kosten verwerkt U in dit schema in.
 • Hulpregel: Als U het voorraadnummer in de gele cel in de 2e regel  invult ziet U uiterst rechts de inkoopprijs en alle bijgekomen kosten.
 • Aan de hand van dit totaal bedrag bepaald U de verkoopprijs hiervoor vult U het voorraadnummer in op de voorraadlijst zie volgend schema
 • Zolang U het voorraadnummer in de eerste kolom niet veranderd worden alle kosten bij het juiste voorraadnummer opgeteld.
 • Zodra het voorraadnummer met 1 verhoogt wordt licht de eerste regel lichtgroen op ten teken dat U met een nieuw artikel bent begonnen.

 

verkoopklaarmaken

Tabblad voorraadlijst gesloten.

 • Als U het voorraadnummer uit het eerste schema overneemt in de eerste kolom wordt omschrijving, inkoop en bijgekomen kosten voor U opgehaald uit het vorige schema.
 • U dient hier op te geven of het een marge artikel  ( Y)  of een reguliere aankoop (N) betreft.
 • Als U vervolgens de verkoopprijs bepaald in de kolom verkoopprijs wordt 21% btw verrekenend over de volledige verkoopprijs bij geen marge artikel.
 • Heeft U aangegeven dat het een marge artikel betreft dan wordt btw berekend over het verschil tussen verkoopprijs – inkoop+kosten.
 • In het staatje kunt U per artikel de afzonderlijke bedragen aflezen.
 • U kunt ook het rekenmodel verder openvouwen en meer berekeningen bekijken.

 

voorraadlijstdicht

De voorraadlijst open

 In onderstaand schema ziet U de diversen berekeningen n.a.v. wel of geen marge artikel

voorraadlijstopen

Tabblad verkoopoverzicht

 Alle artikelen die verkoop klaar zijn en waar van U de verkoopprijs heeft bepaald, plaatst U op de verkooplijst.

verkoopoverzicht

De kosten van deze Marge calculator zijn 29,95 euro. meer info via de contactpagina

x