logische functies

De Logische functies in Microsoft Excel nader bekeken.

Logische functies hebben iets met waar of niet waar, ja of nee. Als een bepaalde voorwaarde is voldaan is het waar is, dan moet er dit gebeuren; is het niet waar, doe dan moet er iets anders gebeuren. Deze functie =ALS() wordt dan ook heel veel door Excel -gebruikers toegepast.  Ze bevat drie argumenten: de conditie, de waarde bij ja (waar)en de waarde bij nee (nietwaar). Deze functie kun je los gebruiken maar ook genest en natuurlijk ook in combinatie met andere functie (heel veel met de EN functie). Op deze pagina vindt U verschillende voorbeelden.

De Als functie
Door gebruik te maken van de ALS functie kun Excel beslissingen voor je laten nemen.
In onderstaand voorbeeld  wordt de ALS formule gebruikt om te berekenen of er bezorgkosten moeten worden berekend.
In de verkoopvoorwaarden staat vermeld: bij orders boven de 100 euro ex btw worden geen bezorg kosten berekend bij orders tot 100 euro zijn de bezorgkosten 15,00 euro

Als je de cel bij geen bezorgkosten leeg wilt zien gebruik je  “”  i.v.p. een 0
Je kunt deze functie ook gebruiken met tekst.  bv geslaagd  of gezakt.
40 punten of meer is geslaagd minder punten dan 40 is gezakt.
De tekst zet je steeds tussen dubbele aanhalingstekens.

download bovenstaand voorbeeld van de als functie

==================================================================================

De Als functie gebruiken als aan meerdere voorwaarden moet worden voldaan
hoe hoger het aanschaf bedrag hoe meer korting:
bv
bij een aankoop minder dan   250,00   0% korting
bij een aankoop minder dan 500,00   5% korting
bij een aankoop minder dan 1000,00   8 % korting
bij een aankoop van meer dan  1500,00   10% korting

onderstaand uitgewerkt in Excel.
Cel D13  cel eigenschap instellen in %

de formules vindt U in cel  D13

U kunt het bestandje als voorbeeld met  meerdere malen de als als als functie gebruiken downloaden.

================================================================================
De functie Als gecombineerd met de EN functie

Als er aan meerdere voorwaarden moet worden voldaan kunt U de ALS functie gebruiken met
de EN Functie Als(En(EN(EN))) in onderstaand voorbeeld wordt een en ander uitgewerkt
U kunt het voorbeeld bestandje in Excel downloaden.

Als uitkomst wordt WAAR of ONWAAR gegeven omdat we alleen de Ja’s willen zien
heb ik in kolom H een formules gebruikt die dit weergeeft. Kolom F verberg ik.

Bij de formule weergave worden de datum als seriële getallen weergegeven.
In kolom H als de uitkomst ONWAAR is wil ik niets zien   “ja”;””)  hiervoor gebruik je “”

download hier het voorbeeld met de  ALS EN EN functie van het bovenstaande Excel bestandje.

==============================================================================

De Als functie in een Scorelijst

In onderstaand model wordt de naam van het teamlid vermeld, er wordt aangegeven of het een man of een vrouw is tevens wordt de persoonlijke score vermeld. Door gebruik te maken van de Als functie

  • wordt een verdeling gemaakt van mannen team en damesteam.
  • Tevens worden alle leden die met een score van 500 of meer punten in het sectie wedstrijd team geplaatst.
  • Een 2 tal tekst functie splitsen de 2 kolom op naar voornaam en achternaam. Alle blauwe kolommen zijn berekeningscellen.
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Bij de formule in kolom H en J wordt als het geen man/vrouw is de uitkomst ONWAAR weergegeven. Omdat dit niet wenselijk is voor de kolom heb ik een regel opgesteld voor de voorwaardelijke opmaak. En daarbij de kleur van het lettertype dezelfde kleur gegeven als de achtergrond. (in het voorbeeld iets afwijkend om te laten zijn dat de tekst onwaar en wel in blijft staan) zie hieronder.

==================================================================================

rekenen met tekst:

In kolom C C3:C16 wordt de voornaam opgezocht. In kolom H H19:H22 wordt de achternaam opgezocht

=====================================================================================

De functie aantal.als
Deze functie gebruik je als je aantal wilt optellen die aan een bepaalde voorwaarde voldoen. In het onderstaande schema  worden reiskosten en reisuren in een staatje bijgehouden. Er zijn 8 codes behorende bij de vestigingsplaatsen. In kolom 5 worden de codes geplaatst. (Regel 4 t/m 28 zijn dichtgevouwen i.v.m. de grote van het schermafdruk
Onderstaand:  Kolom H: =AANTAL.ALS($H2:SH31;1)  wil eigenlijk zeggen Geef het aantal als er in kolom H in de regels 2 t/m 31 een 1 staat.  Deze formule maak eenmalig je in regel 35 zet er de $ tekens bij (absolute cel verwijzing) en kopieer de formule naar beneden.
De totaaltelling van de bedragen vindt je terug in de verborgen regels 47 t/m 56.
voorbeeld aantal als functie
======================================================================================

De aantal.als functie gebruiken om de verkopen direct van de voorraadlijst af te schrijven.

Onderstaand ziet U de verkooplijst van het bestand administratie marktplaats verkopers. Ieder artikel heeft een uniek nummer met behulp van de aantal.als functie kan Excel op een makkelijke manier de totalen per artikel voor U berekenen. Onder de verkooplijst in verborgen regels zijn alle artikelnummers geplaatst. Per artikel nummer wordt het aantal verkochte artikelen berekend. De voorraadlijst is aan dit verborgen bestand gekoppeld.
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

de formule in cel D 1126 is: =INKOOPLIJST!G3 de formule in cel E 1126 is:=INKOOPLIJST!H3de formule in cel F 1126 is: =SOM.ALS($D$4:$E$1114;$D1126;$F$4:$F$1114)
Het eerste gedeelte van de formule verwijst naar kolom D cel D4 tm D1114 hier moeten de artikelnummers worden opgezocht. Je ziet dat de verkooplijst ongeveer 1100 regels bevat.
Het tweede gedeelte van de formule verwijst naar Cel D1126 (het artikelnummer wat moet worden opgezocht)
Het laatste gedeelte van de formule verwijst naar kolom F dit is de kolom waar de verkochte aantallen staan.De voorraadlijst:

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

In de bovenstaande afbeelding ziet U in de formulebalk de verwijzing naar de verkooplijst. Er zijn 7 artikelen verkocht en deze worden netjes van de voorraad afgeboekt.

====================================================================================

De Als functie in combinatie met Tekst.

De Als functie gebruiken in een vragenlijstje en aan de antwoorden een score koppelen.
In onderstaande vragenlijst kan een keuzegemaakt worden uit een aantal formaten. Aan ieder formaat
is een punt gekoppeld. Heel klein is 0 punten  Heel groot is 5 punten.
Het keuzelijstje onder Uw antwoord wordt gemaakt met de functie valideren. Dit kunt U elders
op de website vinden. Voor de score is de Als functie gebruikt.
Alle gegevens zijn in het formulier verwerkt. Maar zijn niet zichtbaar omdat we de betreffende regels en kolommen hebben verborgen.
Hieronder vindt U het zelfde formulier waarbij we alle gegevens zichtbaar laten.

Hieronder vindt U de formules gebruikt in de kolom Score:

download het voorbeeld als functie met tekst

x