Maximale huurprijs en puntencheck

Maximale huurprijs en puntencheck

Puntentelling onzelfstandige woonruimte berekenen met een Excel rekenmodule

Uitgangspunt van dit rekenmodel is het puntensysteem van de overheid bij de verhuur van onzelfstandige kamerbewoning. Deze punten met bijbehorende bedragen heb ik in een database geplaatst: De database heb ik aan een sjabloon gekoppeld waar U steeds 1 huis in kunt plaatsen met maximaal 10 kamers. Zo kunt U bij een investering op een snelle en makkelijke manier de maximale opbrengst aan huurpenningen uitrekenen t.o.v van uw investering.

Database punten systeem maximale huurprijs.

Eigen administratie.

i.v.m. de grote heb ik het sjabloon opgedeeld in een aantal plaatjes, deze vindt U hieronder:

M2 eigen ruimtes wel of geen CV.

Kolom B t/m G is voor eigen info. Kolom H geeft de huurprijs weer volgens de gegevens die U heeft opgegeven. Deze bedragen komen uit het achterste deel van dit rekenmodel. In kolom W vindt U het totaal aantal punten van dit gedeelte

Gemeenschappelijke ruimtes.

Hierboven geeft U de M2 ruimte op. Bij aanwezigheid van een Cv plaatst U een X. Alle donkere kolommen zijn berekeningskolommen. In kolommen AD en AK vindt u het bijbehorend aantal punten

CV of Gas. Eigen toilet of gemeenschappelijke toilet.

In het gedeelte hierboven plaatst U in X indien van toepassing. Standaard staat ingesteld dat het object geen Rijksmonument is of een beschermd stads- dorpsgezicht. anders dient U de X te verplaatsen. In kolom AN en AQ vindt U de bijbehorend aantal punten

Badkamer wastafel of gemeenschappelijke douche of bad, buitenruimte.

Hierboven geeft U aan wat van toepassing is. In kolom AV en BA vindt U het aantal bijbehorende punten

Minpunten.

Buitenruimte Hierboven geeft U aan wat van toepassing is. In kolom BA vindt U het aantal bijbehorende punten

Eindoverzicht punten scoring en bijbehorend maximale huurprijs.

In dit gedeelte plaatst U een X indien van toepassing. In kolom BN vindt U het aantal punten die de eindscore negatief beïnvloeden

In de eindscore vindt U in kolom BO alle punten die meetellen voor het totaal aantal behaalde punten. De eventuele negatieve punten vindt U in kolom BP de definitieve eindscore vindt U in kolom  BQ.  Met de punten van  eindscore wordt in de database de bijbehorende maximale huur opgehaald deze vindt U in kolom BR. Indien van toepassing wordt nog een toeslag bij berekend i.v.m. beschermd stads- of dorpsgezicht.

Dit rekenmodel is voorzien van cel bescherming, er is echter geen paswoord gebruikt. Daarom kunt U dit rekenmodel ieder jaar weer opnieuw gebruiken. U dient dan de bedragen in de database aan te passen. En als er voor items meer of minder punten worden gegeven kunt U die aanpassen in de lichtblauwe cellen boven in het rekenmodel.

Dit rekenmodel wordt standaard gratis bijgeleverd bij het rekenmodel huizen en kamers versie 150-002-2021.  Een losse berekeningsmodule kosten 49,50