Onregelmatigheidstoeslag berekenen willekeurige cao

Onregelmatigheidstoeslag berekenen willekeurige cao.

Met het Trika® Ms Excel rekenmodel ORT willekeurige cao kunt U voor bijna alle bestaande cao’s op een simpele manier de ort berekenen en daarmee Uw salaris controleren.

Dit rekenmodel bestaat uit de volgende tabbladen:

 • tabblad ort calculator.
 • tabblad codes en werktijden.
 • tabblad lees mij (gebruiksadvies)

Tabblad codes en werktijden.

werkwijze:

 • Maak 1 compleet rekenmodel aan: geeft de contract uren en het uurloon op.
 • Verzin voor alle bestaande diensten een makkelijk te onthouden code en vermeld die op het tabblad codes en werktijden geef er de begin en eindtijden op en vermeld per dienst de verschillende ort uren.
 • Sla dit bestand op als Uw werkmodel,Of sla het op als sjabloon.
 • hiervan maakt U iedere maand een kopie. U hoeft dan alleen bij veranderingen iets aan te passen.

In de bovenste regel past U de percentage aan, naar de bij Uw cao geldende percentages. In kolom B plaatst U gemakkelijk te onthouden codes, in C geeft U de omschrijving. In kolom D en E vult U de begin en eindtijd van de dienst in. Kolom G rekent vervolgens het aantal werkuren uit. Deze werkuren verdeeld U over de kolommen behorende bij het ort percentage. bv dagdiensten vallen onder kolom G. U heeft ruimte voor 110 verschillende diensten. Kolom P gebruikt U alleen als volgens Uw cao slaapdiensten worden verricht. In het gele vakje in kolom R plaatst U het % van de te betalen slaapuren. In onderstaand voor beeld worden van de slaapuren 50% betaald.

Uw contract uren en Uw uurloon.

Rechts naast bovenstaande tabel geeft U contract uren en Uurloon op. Deze zijn nodig voor de berekeningen. U moet 2 uurlonen opgeven: Uw Uurloon en Uw maximaal uurloon waarover ORT wordt berekend. Beiden kunnen natuurlijk ook het zelfde zijn

 vakantie, ziek, zwangerschapsverlof.

Deze uren worden naar rato van het contract uitgerekend. Bij een fulltime contract van 36 uur is een verlofdag 7,2 uur, heeft U een contract van 18 uur dan kost de verlofdag 3,6 uur. Bij een fulltime contract van 40 uur is een verlofdag 8 uur en heeft U een contract van 20 uur dan kost een verlofdag 4 uur. Deze berekeningen worden automatisch uitgerekend op het tabblad codes en werktijden op regel 121 t/m 123. U gebruikt hiervoor de vaste codes: ZIEK-VAK-ZV

ort calculator

 • De ort calculator heeft 115 regels. komen dubbele diensten bij U voor, dan heeft U regels voldoende.
 • U hoeft maar 2 kolommen in te vullen: De datum en de werkcode.
 • Kolommen C, E, P, R en S wordt automatisch ingevuld.
 • Voor Uw eigen administratie zijn nog 2 kolommen beschikbaar.
 • Om het U makkelijk te maken vindt U rechts voorbij kolom T een kopie van de lijst codes en werktijden.

berekeningsmodule

In een verborgen gedeelte worden alle uren behorende bij de opgegeven werkcodes opgehaald van het blad codes en werktijden. deze worden verrekend met het aantal opgegeven diensten per werkcode. De totalen vindt U terug op de specificatie onderaan de dienstlijst

specificatie:

Op de specificatie vindt U alle uren terug.

Geboekte uren zijn alle uren die zijn uitgerekend op de dienstlijst in kolom S

Eventuele slaapuren in onderstaand voorbeeld vindt U hier bruto terug en worden hier verrekend met het percentage wat wordt betaald. Het bedrag wat hier voor staat ziet U apart vermeld op de specificatie. Nu blijven de Bruto uren over. Deze zijn inclusief ziekte uren, zwangerschapsverlof of vakantie uren. Deze uren zijn allen 100%.

De ort uren vindt U in het onderste gedeelte (regel 150 t/m 157)

Het totaal bedrag in regel 159 is exclusief de eventuele slaapuren.

Bestel info voor het Trika® rekenmodel onregelmatigheidstoeslag voor een willekeurige cao

Dit rekenmodel is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik. Deze rekenmodellen worden op naam van de gebruiker aangemaakt en voorzien van een autorisatiesleutel waarvoor Uw postcode wordt gebruikt

De berekeningssheet kost 5,00 euro  Voor autorisatie wordt Uw postcode gebruikt deze dient U bij de bestelling op te geven. U mag deze niet op een website te koop of ter download aanbieden. Het rekenmodel is voorzien van cel bescherming met paswoord. Het paswoord wordt niet vrijgegeven

Een sheet wordt U per email toegezonden direct na ontvangst van de betaling

Meer info of bestellen via de contactpagina.

—————————————————————————————————————–

Voor zakelijk gebruik is bovenstaande rekenmodel met ORT berekeningen aangepast tot 50 medewerkers.

Tabblad ORT Calculator.

Dit rekenmodel maakt U klaar als sjabloon. Dan kunt u iedere maand een blanco versie in gebruik nemen. Voor uitleg sjablonen zie mijn webpagina sjabloon, template maken. U vult alle medewerkers in op het tabblad medewerkers inclusief hun contract uren per week en het uurloon. Ook maakt U de lijst codes en werktijden compleet. Sla hem dan op als sjabloon. Invullen van dit rooster doet U met id nr medewerkers en werkcode die u op het blad codes en werktijden heeft opgegeven.

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Tabblad Codes en werktijden

U kunt hier meer dan 110 verschillende diensten plaatsen. In het achterste gedeelte geeft U het aantal uren op die onder een bepaald percentage vallen. Kolom F zijn de uren behorende bij kolom D en E en kolom Q is een controle kolom die moet gelijk zijn aan F. De percentages in de gele kolommen bepaald U zelf

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Tabblad medewerkers

Op dit tabblad kunt U 50 medewerkers plaatsen. Als U de contract uren per week in vult worden ziekte dagen en vakantie dagen uitgerekend naar rato contract. dwz 36 uur per week = fulltime dag uren zijn dan 7.2, heeft de medewerker een contract van 18 uur dan zijn de daguren 3,6 uur

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Overzicht gewerkte uren

Alle diensten die U heeft opgegeven op de ORT calculator vindt U gespecificeerd terug kolom E van het tabblad medewerkers. Voor ziek en Vakantie is een code aangemaakt: ZIEK en VAK

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Overzicht berekeningen per ORT percentage

Vanaf kolom U achter de lijst medewerkers vindt U de specificatie in bedragen terug: Normale uren, ort uren, ziekte uren en vakantie uren.

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Meer info via de contact pagina.. De kosten van dit rekenmodel zijn 75,00 euro