Onregelmatigheidstoeslag rekenmodel zorgsector

Onregelmatigheidstoeslagen berekening  VVT

Heeft U dat nou ook, Uw salaris ontvangen en U twijfelt of de onregelmatigheidstoeslag wel klopt. Bij de salarisadministratie gaan informeren komt er niet van of het antwoord blijft uit. (omdat men er zelf niet meer uitkomt) Narekenen met een telmachine kost U te veel tijd en moeite dus blijft enige controle uit.

De oplossing:

 • Met dit rekenmodel installeert U het juiste gereedschap op Uw computer om met salarisverschillen (te korten) af te rekenen.
 • Bij salarisverschillen print U eenvoudig de sheet uit en levert hem in bij de salaris administratie.
 • Uw sheet laat direct zien waar de verschillen in de berekening van de onregelmatigheidstoeslag zitten .
 • Hier kan niemand omheen.
 • Nabetaling hoeft dan ook niet lang te duren.

Met een dit rekenmodel rekent U voor ééns en altijd af met salarisverschillen.

Hoe werkt het:

installeer de sheet op Uw computer vul éénmalig Uw uurloon en contract uren in. Schrijf hem weg als voorbeeld of sjabloon. Gebruik de sheet ieder maand voor het invullen van Uw diensten. Aan het eind van de maand kunt U de sheet met Uw loonstrook vergelijken en heeft U steeds zicht op de onregelmatigheidstoeslag

Op dit moment zijn er Ms Excel rekenmodellen te leveren voor verschillende cao’s in de Zorgsector.

Als voorbeeld wordt het rekenmodel VVT TZ op deze pagina getoond.

Nieuw rekenmodel onregelmatigheidstoeslag voor de thuiszorg en de VVT (Verpleeg- en Verzorgingstehuizen)

voorbeeld van het rekenmodel:

 • U vult linksboven de begindatum van de maand in.
 • Bij de Uren specificatie vult U de contracturen en Uw bruto uurloon in.
 • Ook dient U het uurloon op te geven waarover ORT wordt berekend.
 • In de Dienst kolom geeft U de code van de dienst op.
 • In de kolom code vult U in RV= roostervrij  Ziek of Vakantie.
 • Onderaan kunt U nog de tijd van de pauze eigen rekening opgeven.
berekeningssheet onregelmatigheidstoeslag
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Cao schema geeft de mogelijkheid weer onder welke regeling U valt. Het nummer vult op de sheet in boven naast naam werkgever. Dit rekenmodel is een maand uitvoering. Daarmee kan  nooit een gemiddelde worden berekend van de onregelmatigheidstoeslagen op jaarbasis i.v.m. ORT over vakantie dagen.

cao schema VVT TZLijst codes en werktijden. Er is ruimte voor 33 verschillende dienstcodes.

lijst codes en werktijden

Bestel info voor het Trika® rekenmodel onregelmatigheidstoeslag voor de zorgsector

Deze rekenmodellen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik door medewerkers in de zorg sector. Deze rekenmodellen worden op naam van de gebruiker aangemaakt en voorzien van een autorisatiesleutel waarvoor Uw postcode wordt gebruikt

De berekeningssheets kosten 5,00 euro  per stuk voor autorisatie wordt Uw postcode gebruikt deze dient U bij de bestelling op te geven.

Een sheet wordt U per email toegezonden

Meer info of bestellen via de contactpagina.

bestellingen s.v.p. onder vermelding van:

A welk cao berekeningsschema wilt U hebben

zorgsector welke cao

B U gaat akkoord met de leveringsvoorwaarden

zonder akkoord verklaring wordt niet geleverd zie onder bij ******

Mocht Uw naam op de mail anders zijn dan de naam op het bank afschrift wilt U dat dan bij Uw bestelling opgeven

Let op:

Na Uw bestelling krijgt U eerst een bevestiging van Uw bestelling hierna maakt U het verschuldigde bedrag over. Direct na ontvangst van Uw betaling wordt de sheet p.o.g. per mail aan U verzonden.

Op Uw verzoek kan Uw bestelling ook onder rembours worden verzonden echter de verzendkosten zijn dan voor Uw rekening.

****** Uw Naam wordt gebruikt als bewerkingscode in het programma, is een kopie altijd terug te vinden mede door deze code bent U geautoriseerd gebruiker van dit programma. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van dit programma mag dit programma niet verspreid en of gekopieerd worden. Dit rekenmodel is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en wordt dan ook niet geleverd voor zakelijk gebruik.

Bij U bestelling dient U aan te geven dat U akkoord met deze voorwaarden.

Meer info of bestellen via de contactpagina.

Moet U voor Uw werkzaamheden regelmatig de wijk in download dan gratis   het rekenmodel Fietsgebruik

=================================================================================

rekenmodellen onregelmatigheidstoeslag  cao’s in de zorg sector:

    ORT volgens cao VVT. (Thuiszorg en Verpleeg- Verzorgingshuis  VVT.)

rekenmodel onregelmatigheidstoeslag Cao GGZ

rekenmodel onregelmatigheidstoeslag Cao AZ gehandicaptenzorg

rekenmodel onregelmatigheidstoeslag Cao Ziekenhuizen

rekenmodel onregelmatigheidstoeslag Cao AZ Ziekenhuizen

Deze sheet voor zakelijk gebruik.

Voor de Verpleeg- verzorgingshuizen en de Thuiszorg is het berekeningsmodel ORT aangepast voor zakelijk gebruik: d.w.z. de sheet wordt aangemaakt op naam van de instelling. De postcode van de instelling dient als autorisatiesleutel waardoor U de sheet binnen Uw instelling mag kopiëren en aan de bij U in dienst zijnde Uw medewerk(st)ers kunt verstrekken. De kosten bedragen dan 95 euro. Hieronder ziet U een 2 tal voorbeelden

zakelijk-boven

zakelijk-onder

Meer info via de contact pagina..