rekenmodel verhuur huizen en kamers

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers.

 • Simpele invoer van gegevens zoals  Verhuuradressen, huurders en huurprijzen.
 • Zelfs voor iemand met weinig Excel ervaring gemakkelijk in gebruik
 • i.v.m. complexe berekeningen is dit rekenmodel voorzien van cel bescherming, U kunt geen formules beschadigen. Er is geen paswoord gebruikt
 • Dit rekenmodel is een eenmalige investering, U kunt het voor ieder jaar opnieuw inrichten (bewaar een kopie)
 • Administratie 1 eigenaar tot 40 huizen (deelbaar in kamers)
 • Er is ook rekenmodel 15 verschillende eigenaren tot 150 huizen (deelbaar in kamers) deze is inclusief rekenmodel maximale huur d.m.v. puntencheck en een administratie servicekosten.

Het rekenmodel bestaat uit 5 tabbladen

 • Huizenbestand.
 • Huurders bestand.
 • Jaaroverzicht.
 • Huurders kaart
 • Tabblad btw administratie

Momenteel wordt versie 2019-02 uitgeleverd, alle vorige versies zijn daarmee vervallen.

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers 2019-01

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. afbeelding met alle tabbladen
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Huizenbestand:

 • In onderstaande tabel worden alle verhuurobjecten ingevoerd.
 • Iedere regel heeft zijn eigen ID nummer. Waaraan een verhuurobject is gekoppeld.
 • Door het invullen van het ID nummer op het jaaroverzicht wordt het verhuurobject in de berekeningsmodule opgenomen.
 • Voor ieder object wat U opneemt in het jaaroverzicht zijn steeds 9 verhuurregels beschikbaar.
 • In principe is het mogelijk om per verhuurobject de administratie te voeren voor 9 kamer verhuurders.
 • Indien een verhuurobject slechts 1 huurder heeft kunt U de lege regels dichtschuiven.
 • In kolom D geeft U met en X aan of het object btw belast is. Deze X vindt U terug in kolom D op het jaaroverzicht

Op deze manier kunt U dit rekenmodel geheel aanpassen naar de bij U geldende situatie: U verhuurt alleen huizen en geen kamers, U heeft per object slechts 1 regel nodig, de overbodige regels kunt U dichtschuiven. (hoe: voorbeeld tip 1) Krijgt U middel in het jaar een nieuwe huurder, dan kunt U daar een lege regel voor in gebruik nemen. Hiermee blijft dan de administratie van de vorige huurder beschikbaar.

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. detail tabblad huizenbestand

Met btw belaste verhuur objecten:

Bij objecten die btw belast zijn geeft U dat aan in het huizenbestand met een X in kolom D (boven staand plaatje). Zodra U het jaaroverzicht aanmaakt door de objectnummers in kolom A in te vullen wordt automatisch in kolom D aangegeven of het object btw belast is. Alle betalingen van deze objecten worden in een apart rekenmodel verwerkt en zijn door gekoppeld aan het  tabblad btw administratie. Op het 2e plaatje hieronder ziet U deze rekenmodule.

 

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. Opgave wel of niet btw plichtig
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Uiterst recht op het jaaroverzicht tussen kolommen DD en DQ vindt U de rekenmodule btw, omdat U daar verder geen aanpassingen mag maken is dit gedeelte verborgen.

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. overzicht huurders per woning
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

lijst huurders linker gedeelte.

In onderstaande tabel worden alle huurders opgenomen. U kunt er ook de aanvangsdatum van de huurovereenkomst kwijt. Tevens dient U de aanvangshuur te vermelden. Door het ID-nummers van de huurder in het jaaroverzicht op te nemen worden de huurder en de huurprijs in de berekeningsmodule opgenomen. Als je op het kruisje klikt wordt kolom D geopend en kunt Uw eventueel eigen nummering invoeren.

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. Huurdersbestand detail links op het tabblad
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

huurders bestand rechter gedeelte:

In het huurders bestand is nog extra ruimte voor aanvullende informatie van de huurder.

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. tabblad huurdersbestand detail rechts op het tabblad
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Jaaroverzicht

Hieronder vindt U het jaaroverzicht. Voor ieder verhuurobject zijn 9 regels beschikbaar.

Instellen:

 • In de bovenste regel vult U het nummer in van het te verhuren object.
 • Het adres en de eventuele btw code wordt automatisch ingevuld.
 • Vervolgens kunt U onder het  objectnummer tot 9 verschillende huurders invullen.
 • Zodra U het huurders nummer heeft ingevuld wordt de opgegeven huurprijs uit het huurders bestand  opgehaald..
 • regels die U niet gebruikt schuift U dicht

In het voorbeeld hieronder heeft Bergstraat 2 slechts 1 huurder. Terwijl op de Brabantlaan 59C  4 verschillende kamerbewoners wonen. U heeft steeds 9 regels per object. In het eerste voorbeeld zijn 8 regels dichtgeschoven in het 2e voorbeeld 5 regels.

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. jaaroverzichttabel huizen en huurders
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Rekenmodules maand betalingen:

In het jaaroverzicht vindt U het maandoverzicht huren en  12 rekenmodules maandelijkse huurbetalingen. Door op het plusje te klikken opent U steeds de lopende maand. Doordat alle betalingen aan elkaar zijn gekoppeld kunt U volstaan met het openen van de lopende maand. Eventuele achterstanden in betalingen zijn  direct zichtbaar in elke rekenmodule maandelijkse huurbetaling.

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. jaaroverzicht in groepen
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Maandoverzicht huren:

Hieronder vindt U de rekenmodule maandelijkse huurprijzen per verhuurobject.

 • Als voor een object de huurprijs bv in de maand april wordt gewijzigd past U de prijs aan in de maand april.
 • Alle achterliggende maanden worden dan automatisch aangepast.
 • Gaat er een huurder per september weg, verander bij deze huurder de huurprijs van december in 0,00 euro.
 • maak voor de nieuwe huurder een nieuwe regel aan verander januari in 0,00 euro
 • Alle maanden staan nu op 0,00 euro
 • Pas de huurprijs aan in de maand van aanvang huur.
 • Alle nog te komen maanden worden weer aangepast naar deze huurprijs.
 • De correcte huurverplichtingen zijn uiteraard ook door gekoppeld aan de modules huurprijs per maand
Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. jaaroverzicht huurprijzen
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Verwerking vertrekkende huurder en nieuwe huurder:

Bij vertrek van een huurder zet U in de maand van vertrek op 0 euro. Zodra U de nieuwe huurder in het huurdersbestand heeft geplaatst, geeft U hem het volgnummer van het huurhuis. In het voorbeeld nr. 1. U gebruikt een nieuwe regel in het jaaroverzicht en plaatst het huurders Id nr in de eerste kolom U zet de maand januari op 0 euro en in de maand van ingang huur plaatst U de huurprijs die U in de 3e kolom ziet staan. In de maandelijkse huurmodules worden bij de vertrekkende huurder geen huurprijzen meer doorberekend na de maand van vertrek. Terwijl bij de nieuwe huurder de huurprijs ingaat in de maandmodule waarbij de huur aanvangt.

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. uitleg hoe om te gaan bij huur wisselingen
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Rekenmodule huurprijs per maand

Hieronder vindt U de een voorbeeld van een maand berekeningsmodule. U kunt steeds per regel 2 betalingen momenten per maand boeken. Een eventueel openstaand saldo wordt automatisch meegenomen naar de volgende maand. Bij een openstaand saldo is er sprake van een achterstand in de betalingen deze cel wordt automatisch rood van kleur.

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. januari bij roodstaan van het saldo
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Totalisering betalingen en achterstanden:

Onderaan elke maand berekeningsmodule vindt een een totaal overzicht van de de te ontvangen huur, de betalingen in de 2 betaalkolommen en de eventuele huur achterstanden. De achterstanden worden in het rood aangegeven.

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. totalisering huurbetalingen per maand
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

De maand totalen vindt U weer terug in de jaar specificatie: Achter aan recht vindt U ook nog een totalisering per verhuur object

Tabblad btw administratie:

Heeft U objecten die btw belast zijn dan kan dit rekenmodel dit geheel voor U bijhouden. Heeft U geen btw verplichtingen, dan kunt U dit blad ook verbergen. Dit schema geeft per maand alle huurontvangsten weer.

 • 1e en 2e betaalmoment en het totaal hiervan zijn alle betalingen die U geboekt heeft in het schema.(totaal wel en niet btw belaste objecten)
 • De btw belaste huurontvangsten worden automatisch uitgefilterd als U dat heeft ingesteld met een X op de lijst huizenbestand.
 • In de achterste kolom vindt U de huurontvangsten niet btw gerelateerd
Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. Uw btw administratie per maand berekend
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Hieronder vindt U 2 schermafdrukken van de huurderskaart.

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. huurderskaart bovenste deel
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

onderste deel van de huurderskaart met betalingsgeschiedenis van het lopend jaar

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. huurderskaart onderste deel
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave
 • Door het huurders ID nummer in te vullen worden het verhuurobject en de bijbehorende huurder opgezocht.
 • In het onderste gedeelte van de huurders kaart vindt U alle maandelijkse betalingen en bijbehorende betaal data terug.
 • In het middelste gedeelte vindt U de overeengekomen huurprijzen per maand en de totale betalingen per maand

 Controle mogelijkheden van huurontvangsten:

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. eindcontrole totaal huurbetalingen per maand
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave
 • Op het jaaroverzicht waar U de ontvangsten bijhoud vindt U onderaan iedere maand een compleet overzicht van de te ontvangen huurpenningen en de totalen van de ontvangsten.
 • Per maand zijn er 2 betaalmogelijkheden.
 • Aan de rechterzijde heeft U per maand zicht op de nog openstaande bedragen.
 • In de onderste regel vindt U de totaal ontvangsten uit het btw overzicht.

In het btw overzicht vindt U een specificatie huur ontvangsten uitgesplitst per maand van:

 • Alle huur ontvangsten.
 • Alle huurontvangsten niet btw belast.
 • Alle huurontvangsten btw belast.

Jaaroverzicht ontvangsten en eventuele achterstanden huurpenningen per object

Uiterst rechts op het jaar overzicht vindt U een 3 tal kolommen:

 • totaal te ontvangen huur.
 • Alle ontvangen huurbetalingen.
 • Totaal openstaand bedrag per object
Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. jaaroverzicht inclusief huurachterstanden per huurder
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Gebruikers tip:

Maak het jaaroverzicht duidelijk en overzichtelijk door de niet gebruikte regels te verbergen, hieronder vindt U uitleg hoe U dat doet.

Verbergen of zichtbaar maken van regels in een Excel werkmap:

 • Voor ieder adres heeft U 9 regels beschikbaar voor eventuele huurders.
 • De niet gebruikte regels kunt U dicht vouwen.
 • Indien nodig kunt U regels ook weer zichtbaar maken.

Zie onderstaand voorbeelden.

In onderstaand voorbeeld selecteert U regel 28 t/m 46 en rechtsklik met de muis ergens tussen de regels die U zichtbaar wil hebben. In het keuze scherm wat zich nu opent selecteert U zichtbaar maken. Selecteer regel 29 t/m 35 rechtsklik en kies voor verbergen

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. het rekenmodel aanpassen regels eraf of erbij
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

 Hier onder vindt U het resultaat.

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. Alle verboregen regels zichtbaar gemaakt
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Het Trika® rekenmodel verhuur huizen en kamers wordt geleverd zonder paswoord U kunt het eventueel verder aanpassen naar eigen idee. U mag het echter niet verkopen of ter download aanbieden. Deze versie is ingericht voor de verhuuradministratie tot 42 objecten.  Dit rekenmodel kunt U instellen voor de verhuur van alleen huizen, of alleen kamer verhuur of een combinatie van beiden

Bestelcode huis/kamer 2019-02                             Euro 75,00.

Nieuw: Workshop zelf maken:

Een voorbeeld om zelf te maken Verhuuradministratie studentenkamer met verdeling van servicekosten aantal M2 per kamer. U vindt het op mijn andere website: https://excel-rekenmodellen.nl/verhuuradministratie-studentenkamers/

============================================================================================

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers.

Inclusief administratie service kosten

Rekenmodel 1 tot15 verschillende eigenaren 150 huizen (deelbaar in kamers). Inclusief Ms Excel rekenmodule maximale huur d.m.v. punten telling.

Het Trika ® rekenmodel verhuur huizen en kamers kan ook voor maatwerk worden gebruikt. Een voorbeeld volgt hieronder:

Voor een gebruiker werd bovenstaand rekenmodel aangepast voor het beheer van maximaal 150 verschillende verhuurobjecten waarvan er 15 verschillende eigenaren zijn. Met over zonder btw verplichtingen. Het rekenmodel is te gebruiken voor:

 • Alleen verhuur huizen.
 • Alleen verhuur kamers.
 • Een combinatie van beiden.

Het rekenmodel bestaat uit 5 tabbladen

 • Huizenbestand.
 • Huurders bestand.
 • Jaaroverzicht.
 • Huurders kaart
 • Tabblad btw administratie
 • Tabblad servicekosten
 • Tabblad administratie servicekosten
 • Uitbreiding huizenbestand met uitbreiding servicekosten overzicht per object en per eigenaar

U kunt per verhuurobject opgeven of het object wel of niet btw belast is. Met dit rekenmodel kunt U de verhuuradministratie van 1 tot maximaal 15 verschillende eigenaren beheren.

De extra’s t.o.v. rekenmodel 2017-01 worden hieronder besproken

Tabblad Huizenbestand.

Op het tabblad huizenbestand werd een tabel eigenaars bij geplaatst. U kunt hier tot 15 eigenaars vermelden. Met het eigenaars ID van de eigenaar koppelt U het object aan de eigenaar

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. huizenbestand bij verwerking meerdere eigenaars
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Totaal huurontvangsten per eigenaar per maand

In het jaaroverzicht is een kolom toegevoegd waarin bij het invullen van het adres ID het ID nummer van de eigenaar wordt opgehaald. Onderaan in het rekenmodel ter hoogte van regel 1514 worden per kolom de totalen per eigenaar uitgerekend.

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. jaaroverzicht huurontvangsten per eigenaar
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Maandelijkse betaaloverzichten

Maandelijks kunt U op 2 betaal momenten de ontvangen huurbedragen verwerken. Onderaan het reken model worden deze getotaliseerd. U heeft direct een overzicht van openstaande bedragen.

Vanaf regel 1514 worden de ontvangen huren weer gesplitst naar eigenaar van de verhuurobjecten

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. maandoverzicht huurontvangsten per eigenaar
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Op het huizenbestand heeft U in de 3e kolom een X geplaatst als betreffend verhuurobject btw belast is. Deze X wordt in een verborgen kolom doorgegeven aan het jaaroverzicht.

Helemaal rechts in een verborgen gedeelte van het rekenmodel is een btw berekeningsmodule gemaakt waarbij de X er voorzorg dat over de huurinkomsten van dit verhuurobject de btw wordt uitgerekend.

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. overzicht btw per eigenaar
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Bovenstaand overzicht is gekoppeld met het tabblad btw administratie. Hier vindt U een maandelijks overzicht van alle huurontvangsten per eigenaar.

Ms Excel ® Trika Rekenmodel Verhuur huizen en kamers. jaaroverzicht btw verplichtingen per eigenaar
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Beheer van Servicekosten:

Beheer van alle kosten gespecificeerd per object. Hier voor werd een tabblad kosten toegevoegd en een tabblad kosten administratie. Dit laatste blad is gekoppeld aan het objecten overzicht en de btw administratie. Er is ruimte om tot 10 verschillende kosten te administreren. Heeft U meer kosten soorten, dan kunt u in onderstaand bestand meer regels tussenvoegen. Bij tussenvoegen worden de formules nl automatisch aangepast.

tabblad kosten:

tabblad kosten administratie

In kolom D vermeldt U het kost. ID nummer. en in kolom G het object nummer. Btw kolom staat standaard op hoog tarief. Bij btw 0 tarief maakt U van de H een 0 bij btw laag tarief maakt U van de H een L. Door het gebruik van het kosten IDnr in kolom D en het object IDnr in kolom G worden op het tabblad huizenbestand per object de totaal betaalde verschillende kostensoorten uitgerekend

administratie kosten verdeling per object
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Servicekostenverdeling.

Het objectnummer in het plaatje hierboven wordt in de berekeningsformule gebruikt om de per object en per kostensoort een totaal te krijgen. In veel gemeenten krijgt U de gemeentelijke belasting op 1 aanslag, inclusief een specificatie per object. die bedragen neemt U over in kolom F. U boekt het complete bedrag van de aanslag op object nummer 1 vervolgens dient U de specificatie hier handmatig in te vullen. Heeft U meer kostensoorten aangemaakt dan de 10 bestaande, voeg dan tussen kolom O en P kolommen toe en neem de formules over.

rekenmodel verhuur huizen en kamers kosten overzicht per object
klik op het plaatje voor een vergrote weergave

Overzicht Servicekosten per eigenaar:

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

 

 

Bestelcode 150-002-2019                                                   Euro 150,00.

Meer info pdf bestand over dit rekenmodel bestellen via mailcontact   

————————————————————————————————————————————————–

Ms Excel rekenmodel maximale huurprijs en puntencheck. Deze wordt standaard geleverd bij het rekenmodel huizen en kamer versie 150-002-2019 Uitgangspunt van dit rekenmodel is het puntensysteem van de overheid bij de verhuur van onzelfstandige kamerbewoning. Deze punten heb ik in een database geplaatst: De database heb aan een sjabloon gekoppeld waar U steeds 1 huis kunt plaatsen met maximaal 10 kamers U vindt het hier: https://excel-spreadsheet.nl/maximale-huurprijs-en-puntencheck/

 


 

Er is ook een rekenmodel kosten en baten onroerend goed,  maatwerk afgestemd op Uw situatie (U vindt het hier)

 

Nieuw: Workshop zelf maken:

Een voorbeeld om zelf te maken Verhuuradministratie studentenkamer met verdeling van servicekosten aantal M2 per kamer. U vindt het op mijn andere website: https://excel-rekenmodellen.nl/verhuuradministratie-studentenkamers/