rekentool gehandicaptenzorg ort/dienstlijst

Rekentool Gehandicaptenzorg  dienstlijst/ort   (berekeningen van de Onregelmatigheidstoeslag volgens c.a.o. gehandicaptenzorg)

Met deze rekentool kunt U een dienstlijst samenstellen en wordt tevens de onregelmatigheidstoeslag uitgerekend. Ook wordt de eventuele feestdagentoeslag, een opgenomen vakantiedag en ziekte dagen in de eindberekening meegenomen. U kunt in het rooster tot meer dan 200 verschillende medewerkers plaatsen. Het rekenmodel is bedoeld als sjabloon voor maandelijks gebruik. Voor de berekening van de onregelmatige uren na 24:00 uur wordt gebruik gemaakt van en macro.

Dit rekenmodel werkt uitsluitend op een Windowscomputer met MS office Excel

Update 10-11-2018

Dit rekenmodel bestaat uit de volgende tabbladen:

  • Tabblad Ort Calculator ( de planner).
  • Tabblad medewerkers
  • Tabblad maandoverzicht medewerkers
  • Tabblad Afdelingen
  • Tabblad Database
  • Gewerkte urenoverzicht per werknemer
  • kostenoverzicht (eventueel per afdeling)

Ort Calculator Linkerzijde.

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Als U de datum invult wordt in een verborgen kolom het dagnummer uitgerekend. bv maandag =1  zondag = 7, aan de hand van deze nummering worden de onregelmatige uren in de juiste kolommen geplaatst. In de kantlijn van het rekenmodel kunt U met code 10 aangeven dat het een feestdag betreft. Voor vakantie en ziekte uren is een rekenmodule toegevoegd die gekoppeld is aan het urenoverzicht per medewerker. Indien de cao slaapuren kent kunt U daar kolom N en O voor gebruiken kolom N de uren die niet betaald worden en kolom O   code 1 t/m 4 voor de ort kolom.

Ort Calculator Rechterzijde.

Per ingeplande dienst kunt U hier de bijbehorende onregelmatige uren aflezen, een specificatie per medewerker/maand vindt U op het maandoverzicht

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Tabblad Medewerkers

Op dit tabblad kunt U meer dan 200 medewerkers plaatsen, als U ook de contracturen en het uurloon uitrekent kunt U op het maandoverzicht alle bijbehorende (ort)uren met bijbehorende bedragen aflezen, er wordt zelfs rekening gehouden met een maximaal uurloon waarover ORT mag worden berekend

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Tabblad Maandoverzicht (Linkerzijde)

In het maandoverzicht vindt U alle medewerkers terug. U vindt er de totaal gewerkte uren en een uren specificatie per ORT percentage. Geeft U in de gele kolom het maximaal uurloon op waarover ORT mag worden berekend, dan wordt dit meegenomen in de berekeningen.

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Tabblad Maandoverzicht (rechter zijde)

In de specificatie vindt U alle gewerkte uren terug. In de eerste kolom vindt U alle gewerkte uren terug x het overeengekomen uurloon. Per ORT percentage vindt U de gewerkte uren. Als het uurloon hoger is dan het maximale uurloon waarover ORT wordt berekend wordt in de berekening van de uren het maximale uurloon gebruikt. Alle gewerkte uren worden berekend met het uurloon. De ort van deze uren wordt berekend over het maximale uurloon volgens de bepalingen in de cao.

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Tabblad Afdeling of kostenplaats

U kunt hier tot 25 plaatsen invullen

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Tabblad Database

De database is een kopie van de ORT calculator. Deze database kunt U filteren op weeknummer, op kostenplaats en op medewerker

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

De dienstlijst is een kopie van de ORT Calculator in dit voorbeeld is de dienstlijst op datum volgorde. In het tweede voorbeeld is de dienstlijst uitgefilterd op naam van de medewerker

De dienstlijst gefilterd op medewerker

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Filter op medewerker

In dit voorbeeld is gefilterd op medewerkersnummer. Als U deze wilt overzetten naar het gewerkte uren overzicht kopieert U de regelnummers uit de eerste kolom van deze gefilterde database naar de eerste kolom van het gewerkte urenoverzicht.

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Het gewerkte urenoverzicht

Zodra U de eerste kolom met regelnummers uit de database vult (dat doet U met kopiëren en plakken speciaal) wordt het complete overzicht automatisch gevuld ook worden de persoonsgegevens linksboven automatisch  ingevuld. Links onderaan vindt U nog een specificatie ziekte en vakantie uren.

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Het gewerkte urenoverzicht met onderaan de specificatie.

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Overzicht kostenplaats.

Op dezelfde manier kunt U ook een overzicht per kostenplaats uitfilteren. In dit voorbeeld afdeling 1 3 hoog

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Vakantie en ziekte Uren

Voor de registratie van vakantie- en ziekte uren gebruikt U onderstaande rekenmodule, deze zit gekoppeld aan het gewerkte uren overzicht. Uiterst links vindt U gebruiksadvies van deze module

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

 

Dit rekenmodel beschikt over 625 regels op het tabblad ORT Calculator. U kunt meer dan 2oo verschillende medewerkers vermelden.

Dit rekenmodel is gemaakt volgens de onregelmatigheidstoeslagen van de cao Gehandicaptenzorg

Dit rekenmodel wordt uitsluitend op naam en postcode van de eindgebruiker geleverd. Het rekenmodel is locatie gebonden, d.w.z. als het rekenmodel op postcode staat van uw vestiging in Zwolle, mag U het niet gebruiken op Uw vestiging in Amersfoort. Dit rekenmodel is voorzien van cel bescherming, U kunt geen formules beschadigen. Het paswoord wordt niet vrijgegeven  De postcode wordt gebruikt als autorisatiesleutel verwijdering van het paswoord schakelt een aantal formules uit waardoor het rekenmodel niet meer correct werkt. De kosten van dit rekenmodel zijn 89.50 euro.

 

 

.