Rooster planning in Excel voor de beveiliging

Rooster planning in Excel voor de beveiliging.

Als U Ms Excel ziet als een hulpmiddel dan er er erg veel. Zelfs een Jaarrooster met 13 periodes met totaal telling uren en overzicht ORT uren. Als basis is het Trika rooster voor de zorgsector gebruikt. In de zorg zijn veel kleine zorginstellingen die graag een simpel en makkelijk te gebruiken rooster willen hebben, dat niet erg veel investering eist en jaarlijks opnieuw is te gebruiken. Dit soort roosters zijn een eenmalige aankoop en een jaarlijks  terugkerende vergoeding (Fee) daar doe ik niet aan mee.

Dit rooster bestaat uit de volgende tabbladen:

  • Tabblad Medewerkers.
  • Tabblad Codes en werktijden.
  • 13 tabbladen van 4 weken.
  • Tabblad Jaaroverzicht.
  • Tabblad Lees Mij met gebruiksadvies.

Tabblad medewerkers.

Op het tabblad medewerkers plaatst U de naam van het object en de bijbehorende medewerkers. Bovenin cel C1 plaatst U de uren van een fulltime contract en in D1 de vakantie uren behorende bij een fulltime contract. Hiermee worden vakantie en ziekte uren berekend naar rato contract. Om de te werken uren per jaar uit te rekenen vult U in kolom G het aantal periode die de medewerker in het lopende jaar werkt. Als iemand begint in periode 4 vult U daar het getal 10 in. Het rooster biedt plaats aan 37 medewerkers

Het rooster is gemaakt als complete jaaruitgave. Als U een reserve rooster opslaat kunt U daarvan ieder jaar weer opnieuw 1 van aanmaken. De startdatum is altijd de maandag van periode 1 deze datum vult U in in cel O1.

Van het nieuw aangemaakte rooster maakt U voor iedere object een jaar rooster aan.Heeft U meerdere kleine objecten dan kunt U een rooster opsplitsen door een X in de achterste kolom te plaatsen en gebruikt U kolom B om daar de naam van het object in te zetten. Werkt een medewerkers op meerdere objecten in dit rooster dan dient U hem er bij ieder object bij te zetten.

klik op het plaatje voor een vergrote weergave

Tabblad codes en werktijden.

Op het tabblad codes en werktijden kunt U tot 42 verschillende verschillende diensten aanmaken. Achter de diensten kunt U de bijbehorende ORT uren opgeven. In de lichtblauwe cellen kolom I t/m kunt U de percentages aanpassen. Als U de begin en eindtijd heeft ingevuld staan de totaal uren in kolom F. Als U de daarbij behorende uren per Ort heeft ingevuld moet kolom F en P (controle kolom) aan elkaar gelijk zijn. Alle door U aangemaakte code en werktijden vindt de gebruiker steeds terug onder ieder tabblad van de 13 roosterbladen

klik op het plaatje voor een vergrote weergave

Voorbeeld van het 4 wekelijks rooster.

kolom A  en B geven de te werken uren per periode weer. A- de geboekte uren B- de restant uren van deze periode.D- de inzetbare uren deze periode E- De bruto jaar restant uren. Kolom AK- de opgenomen vakantie uren deze periode. AL- restant vakantie uren dit jaar. Kolom FA uren ziek. Het totaal van alle uren vindt U terug in het jaaroverzicht. Uiterst rechts van het rooster vindt U nog een specificatie gewerkte uren en ort uren. In het voorbeeld hieronder ziet U nog een aantal codes in kleur die U kunt gebruiken

klik op het plaatje voor een vergrote weergave

Specificatie gewerkte uren en uren per ORT percentage

Uiterst rechts van elk roosterblad vindt U onderstaande specificatie.

klik op het plaatje voor een vergrote weergave

Jaaroverzicht gesloten

Op het tabblad jaaroverzicht vindt U alle berekeningen terug. Als U op het plusje klikt kunt U van iedere periode de specificatie zien

klik op het paatje voor een vergrote weergave

Jaaroverzicht open.

In onderstaand voorbeeld ziet U periode 1 geheel open geklikt

klik op het plaatje voor een vergrote weergave

Dit rooster wordt geleverd op naam van het beveiligingsbedrijf. Als autorisatiesleutel wordt de postcode van de vestiging gebruikt

Meer:  info of bestellen: bestelcode B2022-140  kosten 87.50 euro (eenmalige geen jaarlijkse fee)