rooster zorgsector voor kleinschalige instellingen

Het Trika Ms Excel Rooster een planningsrooster voor de zorg

Het Trika Ms Excel Rooster een planningsrooster voor de zorg werd enige jaren geleden op aanvraag van een zorgmanager door mij ontwikkeld. In de betreffende zorginstelling had iedereen die wat te plannen had wel een roostertje in gebruik en door de veelheid van verschillende roosters kwam de administratie er vaak niet helemaal uit.

Ik was werkende in de zorg en mij werd gevraagd een rooster te maken waar iedereen die een klein beetje kennis had van Excel mee zou kunnen werken.

  • Het rekenmodel berekent de gewerkte uren, ziekte uren en opgenomen vakantie uren en de  PBL uren  en de bijbehorende onregelmatigheidstoeslagen.

Het rooster wordt veelal gebruikt door kleinschalige instellingen in de zorgsector. Deze instellingen investeren liever niet in kostbare Roosterprogramma met een jaarlijkse gebruikers fee en regelmatig terugkerend onderhoud.

Het Trika® Roosterprogramma is een jaarrooster en wordt voorlopig uitsluitend uitgeleverd in een  maandelijkse versie. Het rooster is een  éénmalige investeringen en is steeds ieder jaar opnieuw te gebruiken. en U hoeft er niet voor op Cursus.

Andere cao’s buiten de zorg sector.

Door aanpassing van de rekengegevens (cao uren bij fulltime en vakantie uren bij fulltime) is dit rooster toepasbaar  voor bijna iedere cao. Vraag gratis informatie via info@excel-spreadsheet.nl wij helpen U graag verder.

Dit rooster vraagt een investering van minder dan 100 euro. is Uw interesse gewekt, lees dan verder en maak kennis met het Ms Excel Trika rooster een uniek en betaalbaar rooster voor de zorgsector

Lijst medewerkers linkerzijde:

In regel 1 past U het rooster aan voor de bij U geldende cao: C1 contracturen bij fulltime contract, E1 recht op vakantie uren bij fulltime contract G1 PBL uren bij een fulltime contract. In O1 maakt U het rooster voor een heel jaar aan. In kolom B en C vult U de medewerkers in met hun contract uren. In kolom E vermeldt U de extra rechten vakantie uren op fulltime basis. In kolom G geeft U aan of de medewerker al 1 jaar in dienst is of anders het aantal maanden voor de berekening van de uren. Alle donker blauwe kolommen worden verder automatisch berekend.

Het Trika Ms Excel Rooster: tabblad medewerkers
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Lijst medewerkers rechterzijde:

In dit gedeelte geeft U de eventuele compensatie uren op ivm werken op feestdagen. Uiterst rechts kunt U de wijze van berekening van de PBL uren opgeven. De rechten worden naar rato van contract uitgerekend.

Het Trika Ms Excel Rooster: tabblad medewerkers berekening PBL uren
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

tabblad codes en werktijden bovenste deel:

Op deze lijst kunt U tot maximaal 42 verschillende verschillende diensten opgeven met de daarbij behorende ORT uren. De codes gebruikt U op de roosterbladen. Van de eventuele slaapuren geeft U op het tabblad codes de werkelijke uren op. Ze worden in de berekeningen terug gerekend naar 50%

Het Trika Ms Excel Rooster: tabblad codes en werktijden
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Tabblad codes en werktijden onderzijde:

Op regel 48 en 50 vindt U de code voor ZIEK en VAKANTIE de daar aan gekoppelde uren worden berekend naar rato contract uren per week. Regel 52 t/m 60 zijn de vakantie codes voor losse uurtjes

Het Trika Ms Excel Rooster: tabblad codes en werktijden, vakantie en ziekte uren
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Roosterblad linkergedeelte:

Als U het tabblad medewerkers compleet heeft ingevuld vindt U in kolom D en E de inzetbare uren per maand/jaar. tijdens het invullen van de diensten kunt U de reeds geboekte uren aflezen in kolom A en in kolom B vindt U de rest uren. Vakantie en ziekte uren worden afgeboekt van de Bruto maand uren. In het rooster ziet U op Zaterdag en Zondag een andere cel kleur. dit wordt ieder jaar automatisch aangepast. In februari is een speciale berekening ingebouwd i.v.m een eventueel schrikkeljaar

Het Trika Ms Excel Rooster: tabblad rooster
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Roosterblad linkerzijde:

In de kolommen AK en AL vindt U de vakantie opname en de resteerden vakantie uren. Bij eventuele arbeidsongeschiktheidsuren vindt U deze in kolom FA. De vakantie en ziekte uren worden berekend naar rato van contract. bv fulltime 36 uur 1 dag is 7,6 uur  parttime 18 uur 1 dag is 3,8 uur

Onregelmatigheidstoeslag:

Vanaf kolom AGP t/m kolom AGW kunt U de berekende onregelmatigheidstoeslagen per maand terug vinden

Het Trika Ms Excel Rooster: tabblad rooster met overzicht onregelmatige uren
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Overige Uren.

U herkent het vast wel, Een dienst loopt uit i.v.m. een calamiteit. Medewerker is 1,5 uur langer op het werk. Of een medeweker gaat na haar dienst nog even met een bewoner naar de tandarts. Dit soort uren kunt U bijhouden op het tabblad Extra Uren. U heeft ongeveer 550 regels beschikbaar. Standaard staat kolom L ingesteld op 1 (=100% uren) dit komt nl het meest voor. U kunt kolom L handmatig overschrijven bv 60% zondagsuren is code 6

Gebruikt U deze staat ook voor een niet bestaande dienst dan kunt U de formules in kolom   O t/m U ook handmatig overschrijven.

overige uren verwerking Trika rooster
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Jaaroverzicht overige uren

Onderaan bovenstaande rekenmodule vindt U een compleet jaaroverzicht

jaaroverzicht extra uren Trika rooster
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Administratieve verwerking  overige uren.

Op een volgend tabblad kunt U voor de loon administratie steeds een compleet maandoverzicht aanmaken. U hoeft alleen maar in de gele cel het maandnummer in te vullen. Dit schema kunt U uiteraard uitprinten voor de loonadministratie.

maandoverzicht extra uren trika rooster
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Bij de laatste update werd kolom AGW aangepast voor een correcte berekening van de slaapuren. Op het tabblad codes en werktijden geeft U het werkelijk aantal slaapuren op. Bij onderstaande specificatie wordt 50% berekend.

Het Trika Ms Excel Rooster: tabblad rooster met overzicht onregelmatige uren en slaapuren
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

jaaroverzicht gesloten

In het jaaroverzicht vindt U alle uren per maand gespecificeerd terug. i.v.m de grote van deze lijst zijn de maanden dicht gevouwen. Op het volgende plaatje vindt U de maand mei geopend.

Het Trika Ms Excel Rooster: tabblad jaaroverzicht
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

jaaroverzicht met 1 maand open geklikt:

Door op het plus of min blokje te klikken kunt U de maanden open vouwen.

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

De maandelijkse aanpassing van de berekende slaapuren vindt U uiteraard ook terug in het jaaroverzicht

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Medewerkers overzicht:

Per medewerker kunt U een jaaroverzicht aanmaken. U hoeft slechts het medewerkers nummer in te voeren en U heeft een overzicht. Contract uren vs gewerkte uren. Tevens heeft U hier inzicht in arbeidsongeschiktheidsuren en opgenomen vakantie. Regel 27 – 29 geeft de mogelijkheid tijdig bij te sturen bij min- max contracten

Het Trika Ms Excel Rooster: tabblad jaaroverzicht per medewerker
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Maak nu kennis met het unieke Trika Ms Excel Rooster het meest gebruiksvriendelijke rooster in Ms Excel:

  • Op aanvraag wordt Via de mail een uitlegbestand in pdf aan U verzonden
  • Voor info betreffende bovenstaand rooster  is ook een 06 info nummer beschikbaar. Dit 06 nummer is bereikbaar na het maken van een bel afspraak. Via de mail kunt U een bel afspraak maken. Wacht even de bevestiging af waarin ook het 06 nummer wordt vermeld.
  • Dit rooster is locatie gebonden en wordt uitsluitend geleverd op naam en postcode van de locatie
  • In bovenstaand voorbeeld is de versie gebruikt waarbij de ORT wordt uitgerekend
  • Het rooster kost 95,00 euro bestelcode TrRoost-2021-01. Dit rooster kunt U steeds ieder jaar opnieuw gebruiken, sla daarvoor een reserve bestand op
  • Software wordt altijd geleverd na ontvangst van de betaling.
  • Ben U gebruiker van dit rooster en wenst U de laatste versie van het rooster in gebruik te nemen: