Roosterplanning excel

Roosterplanning in Ms Excel  jaar-uitgave.

bestaande tabbladen:

  • Codes en werktijden
  • Medewerkers
  • administratie van losse uren:  vakantie – ziek -losse werkuren
  • 12 tabbladen januari t/m december
  • Jaaroverzicht

Codes en werktijden.

Hier kunt U 66 verschillende codes opgeven met de bijbehorende start en eindtijd, aantal uren min de eventuele pauzetijd (eigen rekening) Ook vindt U er de code VAK en ZIEK deze worden naar rato contract berekend: bv fulltime vlgs cao = 40 uur  daguur is dan 40/5=8  20uur = dan 20/5=4

Lijst Medewerkers.

Op dit tabblad past U het rooster aan naar de bij U geldende CAO. In cel C1 plaatst U de uren die gelden voor een fulltime contract ernaast ziet U de berekening naar de uren per maand C1x13 weken gedeeld door 3. In cel E1 plaatst U de vakantie uren per jaar bij een fulltime contract. Per medewerker worden deze gegevens verrekend naar rato van het contract. In kolom M1 maakt U ieder jaar het rooster opnieuw aan. (bewaar altijd een reserve exemplaar. Het rooster heeft ruimte voor 36 medewerkers

Kleurtjes in het rooster.

Groen RV= roostervrij NB is niet beschikbaar Vak vakantie en Ziek. Alle diensten geeft U aan met een zelf verzonnen code op het tabblad codes en werktijden. Kolom A geeft de geboekte uren Kolom B de resturen. kolom D en E geven de bruto inzetbare uren per maand en de inzetbare uren per jaar

Achteraan rechts op het rooster vindt U de opgenomen vakantie uren en het nog te goed. Ook vindt U er de ziekte uren

Onder aan de roosterbladen vindt U een overzicht van codes en bijbehorende tijden

tabblad Administratie losse uren.

Op dit tabblad geeft U losse uren op. Iemand gaat eerder naar huis wegen ziekte. Een andere collega komt hiervoor eerder naar de zaak. Een andere collega gaat eerdere naar huis en neemt daardoor 2 uur vakantie op

Jaaroverzicht.

In het jaaroverzicht vindt U een opgave per maand van de werkuren, uren ziek, uren vakantie

 

Jaaroverzicht. Uiterst recht vindt U een specificatie van de lossen uren. Hierbij zijn de extra werkuren in het jaaroverzicht opgenomen

Extra werkuren van het tabblad administratie losse uren deze uren zijn verwerkt in het jaaroverzicht, daarom is deze specificatie verborgen

Als basis van dit rooster heeft het Trika® rooster van de zorg sector gediend. Dit rooster wordt verkocht op naam van de eindgebruiker en zijn postcode wordt gebruikt als autorisatiecode. Als U dit rooster ook opslaat als reserve exemplaar kunt U het ieder jaar weer opnieuw aanmaken.

  • De kosten 65,00 euro zijn dan ook een eenmalige investering.
  • Meer weten of bestellen kunt U doen via de contactpagina

Meer Roosters op deze website vindt U hier: