Strokenplanner.

Strokenplanner in Excel.

 

Strokenplanner: U heeft ze vast wel eens gezien, de strokenplanners waarin je door het invullen van een begin- en eindtijd of een start- en een stopdatum in de kalender gekleurde stroken krijgt. Ook met behulp van Ms Excel is dit te maken. In onderstaand voorbeeld zijn de uren steeds oplopend met een kwartier boven de planner weergegeven. Als U links een begin- en eindtijd invult wordt met behulp van voorwaardelijke opmaak de aangegeven tijd voorzien van een kleurtje. Het kleurtje is weer afhankelijk van de lettercode behorende bij de kleur. Onderaan de pagina vindt U uitleg hoe je dit allemaal zelf kunt maken.  Strokenplanning ideaal voor b.v. Project management, productieplanning, personeelsplanning en personeelsrooster en nog veel meer. bekijkt U maar eens de 3 voorbeelden op deze pagina.

  • Strokenplanner in Excel met een indeling per dag/uur.
  • Strokenplanner met een indeling per 4 weken.
  • Strokenplanner in Excel met een indeling per maand.
  • Strokenplanner in Excel met een indeling per jaar

 

voorbeeldstrokenperuur

Strokenplanner in Excel  per dag/uur.                                                                         bestelcode 01

Maatwerk: Het linker deel van de Excel strokenplanner kan geheel voor U op maat worden ingedeeld. Meer info via de contact pagina.

Excel strokenplanner daguren
Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave 13,99 euro

 

voorbeeld : Strokenplanner in Excel  per dag/uur. ingedeeld als weekrooster:                bestelcode 02

strokenroosterweek
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave 6,99 euro

 

————————————————————————————————————————————————————

Strokenplanner in Excel per 4weken                                                                             bestelcode 03

Het linker deel van de Excel strokenplanner kan geheel voor U op maat worden ingedeeld. Meer info via de contact pagina.

Excel strokenplanner 4weken
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave 6,99 euro

———————————————————————————————————————————————————–

Strokenplanner in Excel per maand                                                                              bestelcode 04

Het linker deel van de Excel strokenplanner kan geheel voor U op maat worden ingedeeld. Meer info via de contact pagina.

Excel strokenplanner rmaand
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave 6,99 euro

———————————————————————————————————————————————————

Strokenplanner in Excel per jaar                                                                                   bestelcode 05

Het linker deel van de Excel strokenplanner kan geheel voor U op maat worden ingedeeld. Meer info via de contact pagina.

strokenplannerjaar
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave 13,50 euro

VOORBEELDEN:

De strokenplanner in de jaar uitgave werd gebruikt in het Trika® 2016 rekenmodel verhuuradministratie vakantiehuis.

=========================================================================

Voor een productiebedrijf werd onderstaande strokenplanner gemaakt:

Ieder deel van de productie/plaats heeft zijn eigen kleur, Het geheel is ingedeeld als tabel, met de pijltjes in de koppen kun je sorteren en filteren op naam medewerker, maandnummer, soort locatie

aktiviteitenstrookjaar
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Bij iedere kolom kun je filteren, wil je alle afspraken met de klant raadplegen filter op klantnaam. Wil je een over zicht op datum filter op datum of sorteer op datum. Wil je zien of een bepaalde medewerker nog ruimte heeft voor een nieuwe begeleiding filter op naam van de medewerker. U kunt ook filteren op maandnummer. Uiterst recht vindt U steeds de ingevulde strokenplanner

3filters

 

In onderstaand voorbeeld is gefilterd op werkzaamheden op locatie bij de klant. De lettercode behorende bij de locatie heeft steeds dezelfde kleur

filteropD
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

=================================================================================

Zelf deze strokenplanners aanpassen aan Uw wensen:

Vanaf 10-10-2014 zijn alle strokenplanner aangepast en begint iedere strokenplanner in kolom B. Voor de invulling van de strokenplanner zijn kolom B Aanvang (tijd of datum), Kolom C Einde (tijd of datum) in kolom F plaatst U de letter behorende bij de kleur.  Bij alle andere kolommen links van de planner kunt U zelf de inhoud bepalen.  De donkerblauwe kolomkoppen in de 3e regel kunt U zelf Uw eigen omschrijving geven. In onderstaand voorbeeld worden in de kolommen G H en I de uren en kosten berekend. Dat is geen must het kan er helemaal uit. U heeft 7 kolommen ter beschikking, de kolommen die U niet nodig heeft kunt U verbergen. Een kolom breder of smaller maken is ook geen enkel probleem. Bij de strokenplanner waarbij met tijd wordt gerekend kunt U zelf de begintijd aanpassen.

aanpassingen strokenplanning

Kolommen verbergen doe je zo:

Rechtsklik met Uw muis op de kolomletter van de kolom die U wilt verbergen. U krijgt een keuzelijstje en kies daar voor verbergen. Waarna de kolom is verborgen. Wilt U hem weer terug, ook geen probleem selecteer de kolommen voor en achter de kolom die verborgen zit, rechtsklik met de muis en kies dan zichtbaar maken.

kolommen verbergenKolombreedte aanpassen doe je zo:

Als je op het verticale lijntje klikt in onderstaand voorbeeld verandert de cursor van je muis in een pijltje en krijg je in een kadertje de breedte van de kolom te zien, houd de muis ingedrukt en trek de kolom groter of kleiner waarna je de muis weer loslaat.

kolombreedte

De regel met de tijden aanpassen naar eigen situatie doe je zo:

In de eerste cel waar nu 06:00 uur staat zet U de begindatum waarna U deze cel en de rest van de regel helemaal selecteert.

tijdregel

Ga nu naar het menu start ( in Office 2007 het tabblad uiterst linksboven) en klik uiterst  rechts boven  op het Icoon doorvoeren.

doorvoeren

In het opkomend keuzemenu kiest U voor Reeks. Onder in het vakje intervalwaarde geeft U 0:15 op. Hiermee wordt Uw tijdsregel ieder keer met een kwartier verhoogd, werk U met halve uren dan plaatst U 0:30.

intervalwaarde opgeven

——————————————————————————————————————————————————-

Misschien vindt U zelf maken wel veel leuker: ……….Uitleg over het maken van een strokenplanner:

 

Als je de strokenplanners goed bekijkt zie je dat er een aantal regels en kolommen verborgen zijn. Ik noem het maar even voor het gemak hulpkolommen en en hulpregels. Onder de rij met datums zit een verborgen regel. In de verborgen regel wordt het serieel getal van de dag uitgerekend. Deze nummers hebben we nodig omdat je die ook weer terug krijgt bij het invullen van de start- en einddatum. kijk maar op het 2e plaatje

strookdatums

 Zodra je een begin- en einddatum hebt ingevuld wordt het serieel getal van deze datum in de kolommen G en H uitgerekend. Deze hulpkolommen worden later net als de regel onder de datums verborgen.

strookdatumsinvullen

Hieronder vindt U het zelfde plaatje als hierboven terug. Alleen wordt het nu in de formule weergave getoond. De begin- en einddatum wordt nu als serieel getal getoond. In de kolom ernaast (G) wordt met behulp van horizontaal zoeken de nummers op gezocht in de kalender regels N3  t/m AO4 het nummer moet staan in de 2e rij. Omdat de cel adressen van de kalender een vast plaats heeft in het rekenmodel heb ik er i.v.m. met kopiëren in de hele kolom absolute cel adressen van gemaakt door voor de kolom en regelnummers dollartekens voor te plaatsen.

strookverticaalzkdatum

Door de uitkomsten in kolom G en H te gebruiken in een geneste formule in het kalender gedeelte krijg je de uitkomst ONWAAR of je krijgt de lettercode van de kleur uit kolom I. Hieronder een schermafdruk. In kolom S staat de genest formule. Simpel gezegd staat er in regel 4 ALS: S4 kleiner of gelijk is aan de inhoud van cel H4 en ALS: S4 is groter of gelijk aan cel G4, dan moet de letter getoond worden uit cel I4. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan moet er ONWAAR in de cel komen.

strokenplanningformulewaaronwaar

Je krijgt nu in de kalender in iedere cel de omschrijving ONWAAR behalve in de cellen die kloppen met de invoer van de Begin- en einddatum, daar staat de door je ingevulde kleurcode letter.  Met voorwaardelijke opmaak krijgen alle cellen en de inhoud van de cellen (de letters) die voorzien zijn van een kleurcode letter de opgegeven kleur. In de rode cellen zijn de achtergrond en de tekst rood van kleur. Door standaard alle cellen en de inhoud (het woord ONWAAR) in de kalender een lichtblauwe kleur te geven krijg je een heel net geheel.

Door gebruik te maken van cel bescherming kun je voorkomen dat men formules in de kalender vernield.

Alle strokenplanners zijn gemaakt met office 2007 mogelijk zult U bij oudere versies van Ms Excel problemen ondervinden met het doorgeven van alle gebruikte kleuren

 

Alle strokenplanners zijn voorzien van cel bescherming.

Liever kant en klaar kopen en zelf aanpassen naar Uw situatie: Prijs indicatie:

per dag als weekrooster, 4-wekelijkse en maandelijkse stroken planners kosten 6.99 euro

de dagelijkse strokenplanners met tijdindeling kost  13,99 euro

De jaar uitgave van de strokenplanner kost 13.50 euro

Voor meer info klik op deze link om een  contact mailtje te verzenden.

 .