uitleenschema met datum en tijdstempel

Uitleenschema met datum en tijdstempel.

In vroegere Ms Excel versies kon met een simpele formule automatisch de datum en tijd worden ingevuld, na 2003 is die mogelijkheid verdwenen. Van alles wat ik verzon werd de datum en tijd automatisch aangepast, naar de huidige tijd als de PC 1x opnieuw was opgestart. Met onderstaand rekenmodel geef ik U een voorbeeld hoe je dit kunt oplossen met een macro.

In onderstaand voorbeeld wordt de uitleen van gereedschappen aan personeelsleden bijgehouden in een simpel bestandje: In kolom D plaats je het personeelsnummer, direct hierna wordt datum en tijd van uitgifte in kolom B en C geplaatst. Met behulp van verticaal zoeken wordt de bijbehorende naam van de medewerker opgezocht. In kolom F wordt het nummer van het gereedschap ingevuld  waarna in kolom G de omschrijving automatisch wordt ingevuld. Als een geleend gereedschap weer wordt ingeleverd wordt een X geplaatst in kolom L en vervolgens wordt de retour datum en tijd automatisch ingevuld.

uitleendichtOnderstaande macro wordt uitgevoerd in een aantal kolommen, als aan de betreffende voorwaarde wordt voldaan wordt datum en tijd automatisch ingevuld. De macro kunt U voor U zelf kopiëren uit de download op deze pagina

uitleenmacro

Hieronder vindt U de in het rode gedeelte de hulpkolommen waar de eerste gedeelte van macro in staat.  In kolom B en C staat een verwijzing: =ALS(J5=””;””;J5) d.w.z. als J leeg is moet er niets gebeuren, anders moet de inhoud van J hier komen staan. Op deze manier zou je de macro ook kunnen gebruiken voor een uitgifte sleutellijst of voor een bezoekers lijst waarbij je bv in kolom D het nummer van de bezoekers badge invult. Het tweede deel van de macro vindt je in L, M en N. Als er in L een X staat wordt er in M en N automatisch de datum en tijd ingevuld. Uitleg over de gehele macro vindt U op mijn webpagina:  datums en tijden automatisch  tijdstempel:

uitleenopen

In het rekenmodel vindt U nog een tabblad lijsten waarvan U hieronder een voorbeeld aantreft.

uitleenlijsten

Meer info: stuur een mailtje via deze link De gratis download vindt U hier: Rekenmodel uitleen gereedschap.

Met dit zelfde rekenblad werd een boeken uitleen boeken reserveringssysteem voor een bibliotheek van een zorginstelling ontwikkeld: U vindt het hier: https://excel-spreadsheet.nl/bibliotheek-zorginstelling-rekenmodel-uitleen/

================================================================

Bovenstaand rekenmodel kunt U natuurlijk perfecte als basis gebruiken voor uitleenschema met voorraadbeheer: hier een Workshop met uitleg:

Als eerste zou je het tabblad lijsten kunnen splitsen in een tabblad Medewerkers en een tabblad Materialen

Het tabblad Materiaal.

Het tabblad wordt met een aantal kolommen uitgebreid: Kolom D gebruikt U om Uw voorraad op te geven, Kolom E wordt gekoppeld aan het uitleen schema, kolom F rekent de rest voorraad uit, deze vindt U ook terug in de laatste kolom van het uitleenschema

Tabblad materiaal uitgifte:

Kolom B en C heb ik dichtgeschoven, de automatische datum en tijd van de uitgifte vindt U in kolom J en K. Alleen de licht gekleurde cellen mag U invoeren.

  • Plaats in D het personeelsnummer kolom E wordt automatisch  ingevuld, zo ook kolom F en G. Bij invullen van kolom D wordt datum en tijd uitgifte automatisch vermeld
  • In kolom H wordt het aantal stuks ingevuld.
  • Kolom I is de rekenkolom, hier staan de aantallen uit kolom H mist er geen X in kolom L staan. Deze kolom wordt op het tabblad materiaal gebruikt om de huidige voorraad uit te rekenen
  • Zodra U een X plaatst in kolom L wordt datum en tijd teruggave ingevuld en komt de rekenkolom weer op 0 te staan, waarna kolom O weer wordt bijgewerkt

gebruikte formules:

Succes verzekerd: Reken 2 avonden om dit rekenmodel te maken. Kant en klaar kopen kan ook kosten zijn dan 3 uur a 12.50, Meer info: stuur een mailtje via deze link

x