Verhuur Bouwhekken en Rijplaten

Verhuur bouwhekken en rijplaten.

Naar aanleiding van onderstaande mail is onderstaand rekenmodel gecreëerd

Geachte heer de Haan,

Na het bezoeken van uw website vroeg ik me af of u een offerte kunt maken voor het opstellen van een Excel spreadsheet t.b.v. verhuur materialen Rijplaten. Belangrijk is de huur periode en de evtuele aanvullingen m.b.t. huur. De huur is namelijk altijd van toepassing daarnaast zijn er nog meerdere aanvullingen mogelijk zie bijlage. Tot slot zou ik dan d.m.v. knop de factuur willen maken voor de huur periode dan wel tussentijds / einde periode.In afwachting van u reactie, alvast bedankt

Het hoofdbestand.

In het hoofdbestand worden de verschillende te verhuren materialen vermeld. Aan iedere code zit een code voor de eventuele bijkomende kosten. Uiterst rechts vindt U tevens het onderdeel voorraadbeheer. U weet direct van welke verhuuronderdelen voldoende voorraad is. In kolom S kunt U de minimaal gewenste voorraad opgeven, waarna kolom X oplicht ten teken dat U moet bijbestellen. De regels van de bijkomende kosten zijn dichtgeschoven, die heeft U alleen nodig als een prijs moet worden aangepast. d.m.v verticaal zoeken op de boekingslijst wordt de code en de prijs automatisch opgezocht

hoofdbestandrijplaat

Het Mutatie bestand

Voorraad beheer kent verschillende goederen stromen. Inkomende en uitgaande goederenstromen. De goederenstroom bij verhuur en retour van verhuur worden geregeld via de boekingslijst. In samenwerking met het verborgen blad voorraadcalculaties. Inkoop, verkoop vernietiging regelt U via het mutatiebestand

mutaties rijplaat

De Boekingslijst:

Alle blauwe kolommen zijn berekende velden.

 • Iedere transport beweging loopt via een transport bon, dit nummer wordt vermeld in kolom B.
 • In kolom C komt de verhuur code van het product. Zodra deze code is ingevuld krijgt de regel een boekingsnummer en worden de gegevens  van kolommen  D t/m G automatisch gevuld.
 • Kolom H voorziet U van klantnummer, kolom I wordt automatisch ingevuld.
 • Zodra U een begin en eind datum invult worden het aantal verhuur dagen ingevuld.
 • De verhuur kosten zijn per werkweek van 5 dagen.  -+-+-+ voorbeeld gebruikte formule=NETTO.WERKDAGEN(K8;L8)-+-+-+-
 • In kolom M worden de verhuur kosten per werkweek van het totaal aantal stuks uit kolom J uitgerekend.
 • In kolom AJ vult U het werk in  en ernaast eventueel de transportkosten.
 • De aantallen worden nu ook direct van de voorraad in het hoofdbestand afgeschreven.
 • Voor bijkomende kosten klikt U op het kruisje boven kolom AI

boekingslijstdicht

Bijkomende kosten:

 • De bijkomende kosten kunnen zijn Laad kosten, los kosten, schoonmaak kosten.
 • Maar ook Wals (reparatie) of vervangingskosten bij total loss.
 • De laad, los en schoonmaak worden automatisch uitgerekend, echter de cellen zijn niet beschermd waardoor U deze ook op 0 kunt zetten.
 • Vervanging en/of reparatiekosten moet U altijd handmatig opgeven.
 • De Gele kolommen zijn voorzien van keuzelijstjes.
 • Voor een totaal financieel plaatje klikt U op het kruisje boven kolom AQ

boeking bijkomende kosten

Totaal financieel overzicht:

 • In de kolommen Al t/m AP vindt U de bedragen per onderdeel terug.
 • Zodra producten terug zijn plaatst U een X in kolom AR hierdoor worden de goederen weer bij de voorraad bijgeschreven.
 • Als hulp middel hiervoor vindt U boekingsnummer en klantnummer terug in de laatste kolommen.

boeking eindkostenplaatje

De factuur:

De factuur is bijna geheel automatisch.

 1. Per factuur vult U alle boekingsnummers in die hetzelfde bonnummer hebben.
 2. Het bovenste boekingsnummer zoekt tevens de klant gegevens voor U op.
 3. De factuur print U uit als pdf bestand, waarna U de factuur leeg kunt maken met een knopje buiten het print gedeelte.
 4. U kunt er ook voor kiezen om een kopie van de factuur te maken en deze als sjabloon op te slaan.

factuur

Detail van de factuur met een X boven de factuur kunt U kolommen die niet in gebruik zijn onzichtbaar maken

factuur.detail met X

Van het aanwezige klantenbestand en het logboek zijn geen schermafdrukken toegevoegd.

opbouw en prijsindicatie van dit rekenmodel:

 • Voor dit rekenmodel is gebruik gemaakt van het rekenmodel Trika ® voorraadbeheer 2014.
 • Daarbij is een boekingslijst Verhuur gemaakt. Deze is gekoppeld aan het hoofdbestand.
 • Tevens is een koppeling gemaakt met het calculatieblad voorraadbeheer, deze registreert de voorraad bewegen van de afdeling verhuur.
 • De factuur van de basis was gekoppeld aan het mutatieblad, deze is nu gekoppeld de boekingslijst.

Prijs indicatie:

 • Als Basis is het Rekenmodel Trika ® voorraadbeheer 2014. gebruikt deze kost 75,00 euro.
 • Voor de aanpassingen in overleg met de eindgebruiker zijn 6 uur extra werkuren a 12,50 euro berekend.

Meer info over dit rekenmodel: stuur een mailtje via deze link

x