verhuurbeheer huisjesvereniging

 

Verhuurbeheer huisjesvereniging.

 

Ik ontving onderstaande mail

Beste meneer Haan,

Ik ben geïnteresseerd in uw rekenmodel voor de verhuur van vakantiewoningen. Ik ben penningmeester van de huisjesvereniging van de BLGx,x,x,x,x,x,,x,x,NV te Amsterdam . Wij zijn een vereniging die het mogelijk maakt om vakantiewoningen tegen een geringe prijs te verhuren aan (ook voormalig) personeel van BLGx,x,x,x,x,x,,x,x,NV te Amsterdam. Wij doen dit zonder winstbejag. Al een aantal jaren heeft de vereniging de beschikking over 8 vakantiehuisjes. We hanteren (momenteel) maar 2 verschillende tarieven (hoog en laag seizoen). Er zijn geen bijkomende kosten bij de verhuur. We verhuren echter per dag (nu minimaal 3) Dat je kan factureren met behulp van het rekenmodel vanuit een ledenlijst spreekt mij ook wel aan. Ik vroeg mij af wat de kosten zijn van zo’n versimpeld rekenmodel?  Ik ben redelijk thuis in Excel en vroeg mij af of ik zelf straks ook aanpassingen kan doen, of is alles beveiligd?

Met vriendelijke groet,

Na een aantal malen over en weer mailcontact met verschillende rekenmodellen als voorbeeld vindt U hieronder het resultaat.

Personeelslijst:

Ledenlijst2

In bovenstaande ledenlijst worden alle deelnemende personeelsleden vermeld. De ledenlijst wordt ingericht als tabel en kan door de penningmeester ook voor andere doeleinde worden gebruikt. Voor het rekenmodel verhuur zijn alleen personeelsnummer en naam en adres belangrijk. Andere gegevens zitten verborgen achter het kruisje ( zoek op deze website op groeperen regels en kolommen als U dit ook kunt gebruiken).  De tabel ledenlijst wordt gekoppeld aan de boekingslijst. Met behulp van verticaal zoeken (lidnummer) worden op de ledenlijst en op de factuur de naam en adres gegevens bij gezocht.

De prijslijst:

prijslijst

Voor de prijslijst is een jaarkalender gemaakt, iedere dag heeft zijn eigen dagnummer en dat kunt U in Excel bij de cel instellingen instellen. Achter de datum kolommen is voor ieder huisje een kolom gemaakt.  In de bovenste regel is handmatig de prijs per dag opgegeven. Iedere regel eronder verwijst naar de regel erboven  Bijvoorbeeld:  cel C3 staat 40,00 euro  in cel C4 staat =C3.  deze formule is naar beneden door gekopieerd. Bij  groen gedeelte geld een hogere seizoensprijs. Op 6 januari moet handmatig 28,00 euro worden geplaatst tot dat de prijs weer veranderd. Deze prijslijst is weer als tabel ingericht voor het verticaal zoeken in de boekingslijst. Waarbij het dagnummer in kolom 1 staat het eerste huisje in kolom 2. Het laatste huisje staat in kolom 9

De boekingslijst compleet.

boeklijstLR

De boekingslijst wordt hieronder in delen uitgelegd.

Boekingslijst linker gedeelte:

boeklijstlinks

In het linkerdeel van de boekingslijst vult U de boekingsdatum in en het lidmaatschapsnummer. In de eerste kolom wordt automatisch het boekingsnummer aangemaakt, door het invullen van het lidmaatschapsnummer worden naam en adresgegevens d.m.v. verticaal zoeken automatisch ingevuld.

De boekingslijst linker gedeelte

boeklijstrechts

In het rechter gedeelte vult U in kolom J het huisjesnummer in kolom K wordt automatisch ingevuld. In kolom L en N vult U de aankomst en vertrekdatum in. In verborgen kolommen worden het aantal dagen en de verhuurkosten uitgerekend.  Als er datums bij zijn waarvan i.v.m. seizoensprijzen handmatige correcties nodig zijn wordt dat kenbaar gemaakt door het oranje kleurtje en dient U voor de facturatie het rekenhulpje te gebruiken. (wordt verderop besproken).

De boekingslijst de verborgen kolommen:

verborgen

In de  kolommen  M en P worden de dagnummers uitgerekend. Met deze dagnummers wordt met behulp van verticaal zoeken de huurprijs van de eerste en laatste dag uitgerekend. De eerste huurprijs wordt vermenigvuldigt met het aantal dagen. Indien er verschil is tussen de eerste en de laatste dag moet de factuur handmatig worden aangepast en krijgt U een oranje arcering in kolom R. voor de aanpassing van de factuur is een rekenhulpje.

De factuur:

factuurDe personeelsvereniging gebruikt voor de facturering nog zijn eigen postpapier met er onder aangehecht een acceptgiro formulier . Bovenstaande factuur is zo ingericht dat de gegevens op de juiste plaats worden uitgeprint. Voor de gegevens is alleen het boekingsnummer nodig bij verschillen in verhuurprijzen iv.m. de seizoensprijzen wordt onderstaand rekenhulpje gebruikt.

Het rekenhulpje:

rekenhulpjeBij een verschil melding iv.m. de seizoensprijs vult U in het rekenhulpje in het gele vak het boekingsnummer in. Direct daaronder vindt U de aankomst en vertrekdatum. Deze dient U onderin in te vullen, hierdoor worden de dagprijzen afzonder per datum opgezocht. U kunt tot 21 dagen opgeven.

Ter info, het rekenmodel is uitgeleverd zonder paswoord, de namen en adressen van personeelsleden en de namen van de huisjes zijn fictief. Meer informatie: klik rechtsboven  op deze pagina onder Contact op de mail-link.

x