Wagenparkbeheer met Ms Excel

Wagenparkbeheer met Ms Excel.

Ms Excel rekenmodel Wagenparkbeheer     geschikt voor 60 voertuigen        2018

Dit rekenmodel bestaat uit de volgende tabbladen:

 • Hoofdbestand voertuigen incl Km verantwoording
 • Jaaroverzicht afschrijvingen/rentekosten vaste- en variabele kosten
 • Rekenmodel bedrijfsmiddelen: afschrijvingen en rente/financieringskosten.
 • tanken
 • onderhoud
 • wassen en poetsen
 • schades
 • bekeuringen

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Dit rekenmodel kunt U voor ieder jaar weer opnieuw aanmaken. Het is voorzien van cel bescherming zonder paswoord.
werkwijze:

 • vul eerst op regel 1 de looptijd in van 1 januari tot 31 december
 • U kunt tot 60 verschillende voertuigen in dit bestand opnemen.
 • In dit bestand geeft U de maandelijkse vaste kosten op. Deze worden herberekend naar jaarlijkse vaste kosten
 • U kunt een voertuig een volgnummer geven ( 1 t/m 60) waardoor Met dit nummer kunt U het voertuig opnemen in rekenmodel bedrijfsmiddelen afschrijvingen en rente
 • Als een voertuig midden in het jaar niet meer in bezit is geef dan de einddatum op in kolom J

 

Voertuig hoofdbestand uiterst rechts Km registratie,  apk vervaldatum en onderhoudsbeurten

 • Als U in het hoofdbestand voertuigen naar rechts scrolt, kunt U per voertuig de apk vervaldatum opgeven ook kunt U per voertuig de KM standen voor een kleine en grote beurt opgeven.
 • In Cel W1 geeft U het aantal dagen op waarop de cel in kolom W rood van kleur wordt i.v.m. benaderen van de actuele datum (cel B1) ten teken dat de apk datum komt te vervallen
 • Het zelfde kunt U doen in kolom X en Y met het bereiken van de KM stand i.v.m. kleine en grote onderhoudsbeurten. Zodra een item is bereikt dient U de  KM standen aan te passen
 • Als U alle tankbeurten en de Km standen bij tanken op het tabblad tanken vermeld worden kolommen AA t/m AD automatisch uitgerekend
 • U dient ook kolom Z in te vullen (de begin Km stand bij het in gebruik nemen van dit rekenmodel
 • of neem per tankbeurt de km stand. Vermeldt het aantal Km op de dagteller en zet deze weer op 0

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Rekenmodel bedrijfsmiddelen: afschrijvingen en rente/financieringskosten.

Met Financial Lease ben je economisch eigenaar van het bedrijfsmiddel, waardoor je fiscaal een investering hebt gedaan en je kunt profiteren van o.a. de volgende fiscale voordelen:

 • Afschrijven Bij het aanschaffen van een bedrijfsmiddel  dient het voor de aanschafprijs op de balans opgenomen te worden. Deze aanschafprijs is  excl btw, omdat deze btw  teruggevraagd kan worden.
 • Renteaftrek Rente op geldlening is fiscaal aftrekbaar mits het een zakelijke lening betreft. Een overeenkomst van Financial Lease is zakelijk, dus kun je de betaalde rente van de winst aftrekken.

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Afschrijvingen bedrijfsmiddelen:

Door de nummering in kolom A van het hoofdbestand over te nemen in kolom A van dit tabblad worden alle gegevens van het voertuig automatisch op het tabblad afschrijving wagenpark geplaatst, U hoeft enkel de economische levensduur in maanden, de aanschafprijs en de restwaarde te vermelden. In een verborgen gedeelte worden de juiste aantal afschrijvingsmaanden voor U uitgerekend. De jaarlijkse afschrijvingen vindt U terug op het tabblad jaaroverzicht

Op dit tabblad worden de afschrijvingen en de financieringskosten beiden apart berekend. Voor de financial lease is de looptijd in kolom F belangrijk voor de financieringskosten wordt uitgegaan van de looptijd in kolom P. De looptijd van de lease kan nl nog afwijken van de periode van afschrijving. 48 maanden lease is 48 maanden rente en kosten. De levensduur van het voertuig zou zo maar 60 maanden kunnen zijn. Bij het bereiken van het einde van de economische levensduur wordt de restwaarde bereikt. De betreffende bedragen wordt dan groen gearceerd.

financieringskosten:

In kolom W geeft U de financieringskosten van de hele looptijd op. In kolom X de looptijd in maanden. Vervolgens worden de kosten van het lopend jaar voor U uitgerekend

Tabblad Tanken

Maand en weeknummer worden uitgerekend n.a.v. de datum in de eerste kolom, maandnummer wordt gebruikt voor de maandoverzichten, welke onder aan de tabbladen worden uitgerekend, de totalen vindt U in de jaaroverzichten per tankbeurt wordt het gemiddeld verbruik uitgerekend ook wordt de naam van de chauffeur vermeld

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Tabblad onderhoud.

Alle onderhoudsbeurten vermeld U op het tabblad onderhoudsbeurten. De totalen per voertuig vindt U terug op het tabblad Variabele kosten

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Tabblad was- en poetsbeurten.

Alle poets en wasbeurten vermeld U op onderstaand tabblad. Op het tabblad variabele kosten vindt U per voertuig de totalen terug

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

tabblad jaaroverzicht.

Gespecificeerd naar kostensoort vindt U hier alle kosten terug. Bij voertuigen die U met de nummering (1 t/m 60) niet heeft opgenomen in het rekenmodel bedrijfsmiddelen: afschrijvingen en rente/financieringskosten. blijven kolom E en F leeg

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Diversen Overzichten:

Overzicht bekeuringen. In dit overzicht kunt U per voertuig/chauffeur alle bekeuringen archiveren

bekeuringen

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Overzicht schades. In dit overzicht kunt U per voertuig/chauffeur alle schades archiveren

schades

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Het rekenmodel bestaat uit 10 tabbladen die onderling met elkaar zijn verbonden

Het rekenmodel wagenparkbeheer met Ms Excel heeft standaard voor 60 voertuigen regels beschikbaar in de database. Dit rekenmodel is geregistreerd als Trika® rekenmodel wagenparkbeheer Tegen meerkosten kan het rekenmodel worden uitgebreid met meer regels. Dit rekenmodel wordt geleverd met cel bescherming waardoor U geen formules kunt beschadigen. Er is geen paswoord gebruikt. Bestelcode 01-19 WP-Beheer De kosten zijn 125,00 euro .

Download het pdf bestand:wagenparkbeheer

Meer info over wagenparkbeheer vindt U natuurlijk op: http://wagenparkbeheer.startpagina.nl/

 

Meer webpagina’s op deze website  over auto’s:

https://excel-spreadsheet.nl/rekenmodellenautobezitters/

https://excel-spreadsheet.nl/rekenmodel-kosten-prive-auto/

https://excel-spreadsheet.nl/wagenparkbeheer-met-excel/

https://excel-spreadsheet.nl/private-lease-auto/

https://excel-spreadsheet.nl/brandstoftank-beheer/

https://excel-spreadsheet.nl/autohandel-kas-bankboek/

https://excel-spreadsheet.nl/financial-lease-excel-rekenmodel-bedrijfsmiddelen/

https://excel-spreadsheet.nl/apk-vervaldatums-en-service-intervallen/

x