Wagenparkbeheer met Ms Excel

Wagenparkbeheer met Ms Excel.

Ms Excel rekenmodel Wagenparkbeheer     geschikt voor 60 voertuigen        versie 2021 update code 1005-020

Dit rekenmodel bestaat uit de volgende tabbladen:

 • Hoofdbestand voertuigen incl Km verantwoording
 • Jaaroverzicht afschrijvingen/rentekosten vaste- en variabele kosten
 • Rekenmodel bedrijfsmiddelen: afschrijvingen en rente/financieringskosten.
 • tanken
 • onderhoud
 • wassen en poetsen
 • schades
 • bekeuringen
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Dit rekenmodel kunt U voor ieder jaar weer opnieuw aanmaken. Het is voorzien van cel bescherming zonder paswoord.
werkwijze:

 • vul eerst op regel 1 de looptijd in van 1 januari tot 31 december
 • U kunt tot 60 verschillende voertuigen in dit bestand opnemen.
 • In dit bestand geeft U de maandelijkse vaste kosten op. Deze worden herberekend naar jaarlijkse vaste kosten
 • U kunt een voertuig een volgnummer geven ( 1 t/m 60) waardoor Met dit nummer kunt U het voertuig opnemen in rekenmodel bedrijfsmiddelen afschrijvingen en rente
 • Als een voertuig midden in het jaar niet meer in bezit is geef dan de einddatum op in kolom J

 

Voertuig hoofdbestand uiterst rechts Km registratie,  apk vervaldatum en onderhoudsbeurten

 • In kolom W vermeld U de eerst volgende onderhoudsbeurt.
 • In kolom Z vermeld U een K bij een kleine beurt of een G bij een grote beurt
 • In kolom AB vermeld U de datum van de eerst volgende onderhoudsbeurt
 • Kolom AC en kolom AD worden ingevuld zodra U de code G of K in kolom Z heeft opgegeven Wat niet van toepassing is blijft door de opmaak onzichtbaar (niets aan veranderen svp)
 • Berekening is de km stand ingevuld in kolom W – de huidige KM stand in kolom Y Nu is de KM stand nu gekoppeld aan de berekening uit kolom AG(meer uitleg op blad tanken)
 • U kunt ook in kolom Y de km stand handmatig invullen. Kolom AE wordt dichtgeschoven die is niet in gebruik
  Kleurcode:
  Roze
  kleiner dan de inhoud van Cel AG 5000KM
  Geel
  kleiner dan de inhoud van cel AH 18000KM
  Groen
  groter dan de inhoud van Cel AH 18000 Km
 • Het aantal Km wat U in de gekleurde cellen wilt gebruiken mag U veranderen in AG en AH. De getallen in kolom AC bovenin worden automatisch aangepast als U de KM’s in AG1 en AH1 veranderd.
 • In kolom AA (half open) is een berekening opgenomen voor de kleurcode bij de APK kolom deze kolom wordt dichtgeschoven
 • wagenparkbeheer planning onderhoudsbeurten

Rekenmodel bedrijfsmiddelen: afschrijvingen en rente/financieringskosten.

Met Financial Lease ben je economisch eigenaar van het bedrijfsmiddel, waardoor je fiscaal een investering hebt gedaan en je kunt profiteren van o.a. de volgende fiscale voordelen:

 • Afschrijven Bij het aanschaffen van een bedrijfsmiddel  dient het voor de aanschafprijs op de balans opgenomen te worden. Deze aanschafprijs is  excl btw, omdat deze btw  teruggevraagd kan worden.
 • Renteaftrek Rente op geldlening is fiscaal aftrekbaar mits het een zakelijke lening betreft. Een overeenkomst van Financial Lease is zakelijk, dus kun je de betaalde rente van de winst aftrekken.
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Afschrijvingen bedrijfsmiddelen:

Door de nummering in kolom A van het hoofdbestand over te nemen in kolom A van dit tabblad worden alle gegevens van het voertuig automatisch op het tabblad afschrijving wagenpark geplaatst, U hoeft enkel de economische levensduur in maanden, de aanschafprijs en de restwaarde te vermelden. In een verborgen gedeelte worden de juiste aantal afschrijvingsmaanden voor U uitgerekend. De jaarlijkse afschrijvingen vindt U terug op het tabblad jaaroverzicht

Op dit tabblad worden de afschrijvingen en de financieringskosten beiden apart berekend. Voor de financial lease is de looptijd in kolom F belangrijk voor de financieringskosten wordt uitgegaan van de looptijd in kolom P. De looptijd van de lease kan nl nog afwijken van de periode van afschrijving. 48 maanden lease is 48 maanden rente en kosten. De levensduur van het voertuig zou zo maar 60 maanden kunnen zijn. Bij het bereiken van het einde van de economische levensduur wordt de restwaarde bereikt. De betreffende bedragen wordt dan groen gearceerd.

financieringskosten:

In kolom W geeft U de financieringskosten van de hele looptijd op. In kolom X de looptijd in maanden. Vervolgens worden de kosten van het lopend jaar voor U uitgerekend

Tabblad Tanken

 • Om dit tabblad zoveel mogelijk automatisch te laten rekenen en te koppelen aan het voertuig hoofdbestand is op het voertuigbestand een filterkolom toegevoegd die gekoppeld is aan het kenteken Zodra een kenteken met de keuzelijst is ingevuld in kolom F, wordt het filternummer ervoor zichtbaar
 • Dit nummer vult U in de gele cel (kolom E) in. Alle regels met dit nummer krijgen nu een andere kleur Op deze manier is heel snel de Km stand van het tanken de vorige keer terug te vinden.
 • Als de chauffeur op tankbon de KM stand vermeld en op inlevert, dan kan deze lijst op kantoor foutloos worden ingevuld.
 • De correcte km’rs en liters zijn belangrijk voor het financieel jaaroverzicht: Op het voertuig hoofdbestand dient U de Km stand van 1 januari op te geven
 • Deze stand vindt U steeds terug op het tabblad tanken in kolom H. Deze stand is nodig om de jaarlijkse kilometrage automatisch uit te rekenen. Bij het tanken vult U de km stand vorige tankbeurt in, die leest U nu makkelijk af van de voorlaatste gekleurde regel. En uiteraard de Km stand van de laatste tankbeurt.
 • De KM eindstand wordt nu automatisch doorgeven naar het voertuig hoofdbestand na ieder tankbeurt vindt een herberekening plaatst.  Als U dan ook nog het aantal liters en en bedrag invult wordt het jaaroverzicht bijgewerkt.
 • Let op Als het filter slechts 1 regel oplicht, van het voertuig dat U aan het invullen bent dan is het de eerste keer dat U het voertuig op het tabblad tanken invult, U dient dan de KM stand uit kolom H op te geven
 • De filtercode is opgenomen in kolom Q van het voertuig hoofdbestand

  Wagenparkbeheer tabblad tanken
  klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Tabblad onderhoud.

Alle onderhoudsbeurten vermeld U op het tabblad onderhoudsbeurten. De totalen per voertuig vindt U terug op het tabblad Variabele kosten

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Tabblad was- en poetsbeurten.

Alle poets en wasbeurten vermeld U op onderstaand tabblad. Op het tabblad variabele kosten vindt U per voertuig de totalen terug

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

tabblad jaaroverzicht.

Gespecificeerd naar kostensoort vindt U hier alle kosten terug. Bij voertuigen die U met de nummering (1 t/m 60) niet heeft opgenomen in het rekenmodel bedrijfsmiddelen: afschrijvingen en rente/financieringskosten. blijven kolom E en F leeg

klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Diversen Overzichten:

Overzicht bekeuringen. In dit overzicht kunt U per voertuig/chauffeur alle bekeuringen archiveren

bekeuringen
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Overzicht schades. In dit overzicht kunt U per voertuig/chauffeur alle schades archiveren

schades
klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Het rekenmodel bestaat uit 10 tabbladen die onderling met elkaar zijn verbonden

Het rekenmodel wagenparkbeheer met Ms Excel heeft standaard voor 60 voertuigen regels beschikbaar in de database. Dit rekenmodel is geregistreerd als Trika® rekenmodel wagenparkbeheer Tegen meerkosten kan het rekenmodel worden uitgebreid met meer regels. Dit rekenmodel wordt geleverd met cel bescherming waardoor U geen formules kunt beschadigen. Er is geen paswoord gebruikt. De laatste versie voor 2021 Bestelcode 1005-20 WP-Beheer De kosten zijn 125,00 euro .

Meer info via de contact pagina.

Meer info over wagenparkbeheer vindt U natuurlijk op: http://wagenparkbeheer.startpagina.nl/

 

Meer webpagina’s op deze website  over auto’s:

https://excel-spreadsheet.nl/rekenmodellenautobezitters/

https://excel-spreadsheet.nl/rekenmodel-kosten-prive-auto/

https://excel-spreadsheet.nl/wagenparkbeheer-met-excel/

https://excel-spreadsheet.nl/private-lease-auto/

https://excel-spreadsheet.nl/brandstoftank-beheer/

https://excel-spreadsheet.nl/autohandel-kas-bankboek/

https://excel-spreadsheet.nl/financial-lease-excel-rekenmodel-bedrijfsmiddelen/

https://excel-spreadsheet.nl/apk-vervaldatums-en-service-intervallen/

x