zo werkt excel.

Zo werkt Excel. Tips en Trucs die U verder helpen…..

Onder het hoofdstuk zo werkt MS Excel vindt uitleg over verschillende onderdelen van MS Excel. Als U de onderliggende pagina’s van het hoofdstuk zo werk Excel hebt doorgenomen kunt U in het vervolg behoorlijk met Ms Excel uit de voeten. Ms Excel het mag eigenlijk op geen enkele PC ontbreken U kunt er erg veel gemak van hebben. Het enige nadeel is dat het voor verschillende mensen kostbaar is om aan te schaffen. Maar er zijn redelijke alternatieven. Google maar eens op open office. Met de laatste ontwikkelingen van Ms Excel zijn bestanden over en weer heel vaak uitwisselbaar.

  • Cel verwijzing. Werken met relatieve en absolute cel verwijzingen een korte en duidelijke uitleg. Als U deze regels aanhoud bespaart U tijd en hoeft U iedere formule maar 1x te maken en U kopieert hem door U hele werkblad
  • Datum van maandag week 1 berekenen Week 1 naar Europese berekening. Ms Excel berekent standaard weeknummers naar Amerikaanse waarden
  • Groeperen kolommen en regels. Soms wilt U niet alles zichtbaar hebben op Uw werkblad bv de kolom met inkoopprijzen, Van het debiteurenbestand wilt U alleen de naam zichtbaar hebben. Of aan de onderzijde van Uw rekenblad wilt U de totalen per maand per verkoper verbergen. Groeperen van kolommen of regel kan dan goede keuze zijn.
  • Logische functies. De ALS functie, De ALS functie genest en de ALS gecombineerd met de EN functie. Mijn voorbeelden helpen U een heel eind op weg.
  • =SOM.ALS en =SOMMEN.ALS. De som van een kolom als aan 1 voorwaarde wordt voldaan. bv De som van de kolom btw hoogtarief voorwaarde maandnummer. Als aan meerdere voorwaarden moet worden voldaan gebruik je de formule SOMMEN.ALS bv In het Bankboek wilt U van de uitgave kolom de totalen per maand per uitgave rubriek weten.
  • Tabellen. Een complete workshop voor het opzetten van een tabel (database)
  • Verplaatsen en of kopiëren van Excel werkbladen. Door met de rechtermuisknop klikken op een tabblad krijgt U een aantal mogelijkheden bv een kopie maken van een rekenblad, U kunt het rekenblad ook verplaatsen. Alle in en outs worden hier besproken
  • Verticaal of Horizontaal zoeken in Excel. Met de formule verticaal- of horizontaal zoeken kunt U heel wat gegevens uit andere delen (of bladen) te voorschijn halen een ongekende mogelijkheid die U zeker moet leren kennen.
  • Voorwaardelijke opmaak. Ongekende mogelijkheden in de opmaak van Uw bestanden als aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan. Deze workshop moet U zeker even inzien

Kijk op de alfabetische lijst aan de rechterzijde van deze pagina en klik op de link :

x